Документ 507-XIV, первая редакция — Принятие от 17.03.1999
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо охоронних зон уздовж земель
залізничного транспорту
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 18, ст.138 )

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про залізничний
транспорт" ( 273/96-ВР ) Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Частини першу і другу статті 23 Закону України "Про
транспорт" ( 232/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України,
1994 р., N 51, ст.446) викласти у такій редакції:
"До земель залізничного транспорту належать землі, надані в
користування підприємствам і організаціям залізничного транспорту
відповідно до чинного законодавства України. До складу цих земель
входять землі, які є смугою відведення залізниць, а саме землі,
надані під залізничне полотно та його облаштування, станції з
усіма будівлями і спорудами енергетичного, локомотивного,
вагонного, колійного, вантажного і пасажирського господарства,
сигналізації та зв'язку, водопостачання, каналізації, захисні та
укріплюючі насадження, службові, культурно-побутові приміщення та
інші споруди, необхідні для забезпечення роботи залізничного
транспорту.
Уздовж земель залізничного транспорту можуть встановлюватися
охоронні зони".
2. Частину четверту статті 69 Земельного кодексу України
( 561-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 25,
ст.354) після першого речення доповнити реченням такого змісту:
"Охоронна зона може встановлюватися також уздовж земель
залізничного транспорту".
II. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 17 березня 1999 року
N 507-XIVвверх