Документ 506-2001-п, текущая редакция — Принятие от 16.05.2001

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 16 травня 2001 р. N 506
Київ
Про внесення змін до пункту 6 Положення, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 жовтня 1995 р. N 848

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до пункту 6 Положення про порядок призначення та
надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого
та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. N 848
( 848-95-п ), у редакції постанови Кабінету Міністрів України від
22 вересня 1997 р. N 1050 ( 1050-97-п ) (Офіційний вісник України,
1997 р., число 39, с. 17; 1998 р., N 19, ст. 683; 1999 р., N 20,
ст. 886; 2000 р., N 5, ст. 178), такі зміни:
1) у другому реченні абзацу першого слова "відділи
(управління) можуть, як виняток, призначити субсидію іншій особі,
прописаній у житловому приміщенні (будинку)" замінити словами "та
актів обстеження матеріально-побутових умов сім'ї субсидія може
призначатися іншій особі, прописаній у житловому приміщенні
(будинку), а також індивідуальним забудовникам, будинки яких не
прийняті в експлуатацію, але вони сплачують вартість одержуваних
житлово-комунальних послуг";
2) перше речення абзацу третього доповнити словами "а у разі,
коли прописані тільки недієздатні особи - одному з їх опікунів".
2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській і Севастопольській міським державним адміністраціям
привести в місячний термін свої нормативно-правові акти у
відповідність з цією постановою.

Перший
віце-прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 21вверх