Про порядок введення в дію Закону України "Про відпустки"
Постановление Верховной Рады Украины от 15.11.1996505/96-ВР
Документ 505/96-ВР, текущая редакция — Редакция от 18.11.2000, основание - 2073-III

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про порядок введення в дію Закону України
"Про відпустки"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 2, ст. 5 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2073-III ( 2073-14 ) від 02.11.2000, ВВР, 2000, N 51-52, ст.449 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон України "Про відпустки" ( 504/96-ВР ) з
1 січня 1997 року, статті 7, 8 і частину першу статті 10 - з
1 січня 1998 року.
2. Зберегти відпустки раніше встановленої загальної
тривалості за працівниками: ( Абзац перший пункту 2 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 2073-III ( 2073-14 ) від
02.11.2000 ) зайнятими на роботах із шкідливими та важкими умовами праці -
до введення в дію Закону України "Про відпустки" в повному обсязі
(до 1 січня 1998 року); які користувалися відпусткою більшої загальної тривалості,
ніж визначена відповідно до законів та інших нормативно-правових
актів України, на весь час їх роботи на даному підприємстві, в
установі, організації на посадах, професіях, роботах, що давало їм
право на цю відпустку, та за наявності умов, за якими вона
надавалася. Витрати, пов'язані із збереженням загальної тривалості
щорічної відпустки, здійснюються за рахунок коштів, передбачених
частиною першою статті 23 цього Закону. ( Абзац третій пункту 2 в
редакції Закону N 2073-III ( 2073-14 ) від 02.11.2000 ) 3. До приведення законодавства у відповідність з Законом
України "Про відпустки" застосовуються закони та інші
нормативно-правові акти у частині, що не суперечить цьому Закону.
4. Кабінету Міністрів України:
до 15 березня 1997 року прийняти рішення про забезпечення
реалізації цього Закону та подати до Верховної Ради України
пропозиції про приведення законодавчих актів України у
відповідність з цим Законом;
до 15 липня 1997 року затвердити списки виробництв, цехів,
робіт, професій і посад із шкідливими та важкими умовами і
особливим характером праці, зайнятість в яких дає право на щорічну
додаткову відпустку.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 15 листопада 1996 року
N 505/96-ВРвверх