Документ 501-V, действует, текущая редакция — Принятие от 20.12.2006
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 10.01.2007. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Цивільного кодексу України
щодо нотаріального посвідчення та державної реєстрації
договору найму будівлі
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 11, ст.93 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Цивільного кодексу України ( 435-15 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2003 р., NN 40-44, ст. 356) такі зміни:
1) частину другу статті 793 викласти в такій редакції:
"2. Договір найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх
окремої частини) строком на три роки і більше підлягає
нотаріальному посвідченню";
2) частину першу статті 794 викласти в такій редакції:
"1. Договір найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх
окремої частини), укладений на строк не менше ніж на три роки,
підлягає державній реєстрації".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 20 грудня 2006 року
N 501-Vвверх