Документ 4996-VI, предыдущая редакция — Редакция от 20.04.2014, основание - 1197-VII
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо здійснення державних закупівель

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 19-20, ст.184)

{Із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 1197-VII від 10.04.2014, ВВР, 2014, № 24, ст.883}

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести зміни до таких законів України:

1) частину десяту статті 34 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 2-3, ст. 20; 2012 р., № 15, ст. 101) після слів "Державного бюджету України" доповнити словами "та порядок проведення конкурсного відбору науково-дослідних, науково-технічних та дослідно-конструкторських робіт";

{Підпункт 2 пункту 1 втратив чинність на підставі Закону № 1197-VII від 10.04.2014}

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
21 червня 2012 року
№ 4996-VI
вверх