Документ 498/95-ВР, первая редакция — Принятие от 22.12.1995
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про визнання такими, що втратили чинність,
деяких законодавчих актів з питань
оподаткування підакцизних товарів
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 3, ст. 11 )

 
     У зв'язку з прийняттям Закону України "Про деякі питання оподаткування підакцизних товарів" ( 432/95-ВР ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     Визнати такими, що втратили чинність з 1 січня 1996 року, законодавчі акти України в частині звільнення від сплати ввізного мита, митних та акцизних зборів і податку на добавлену вартість згідно з переліком, що додається.

 
 Президент України                    Л.КУЧМА 
м. Київ, 22 грудня 1995 року
N 498/95-ВР

Д О Д А Т О К
до Закону України
"Про визнання такими, що втратили чинність,
деяких законодавчих актів з питань
оподаткування підакцизних товарів"
від 22 грудня 1995 року
N 498/95-ВР

 
П Е Р Е Л І К
законодавчих актів України, що втратили чинність

 
     1. Пункт 5 статті 18 Закону України "Про зайнятість населення" ( 803-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 14, ст.170) в частині звільнення від сплати ввізного мита, митних та акцизних зборів і податку на добавлену вартість з підакцизних товарів, що імпортуються.
 
     2. Частина перша статті 7 Закону України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 791а-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 16, ст.198; 1992 р., N 13, ст.177) в частині звільнення від сплати ввізного мита, митних та акцизних зборів і податку на добавлену вартість з підакцизних товарів, що імпортуються.
 
     3. Пункт 18 частини першої статті 20, частина друга статті 23, частини перша і друга статті 61 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ) (в редакції Закону України від 19 грудня 1991 року, Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 13, ст.178, N 37, ст.543) в частині звільнення від сплати ввізного мита, митних та акцизних зборів і податку на добавлену вартість з підакцизних товарів, що імпортуються.
 
     4. Стаття 21 Закону України "Про банки і банківську діяльність" ( 872-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 25, ст.281; 1993 р., N 26, ст.277) в частині звільнення від сплати ввізного мита, митних та акцизних зборів і податку на добавлену вартість з підакцизних товарів, що імпортуються.
 
     5. Частина шоста статті 18 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" ( 987-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 25, ст.283) в частині звільнення від сплати ввізного мита, митних та акцизних зборів і податку на добавлену вартість з підакцизних товарів, що імпортуються.
 
     6. Частина четверта статті 59 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ) (Відомості Верховної Ради України 1991 р., N 34, ст.451) в частині звільнення від сплати ввізного мита, митних та акцизних зборів і податку на добавлену вартість з підакцизних товарів, що імпортуються.
 
     7. Абзац шостий пункту 2 Постанови Верховної Ради України від 6 грудня 1991 року "Про порядок введення в дію Закону України "Про пенсійне забезпечення" ( 1931-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 3, ст.11) в частині звільнення від сплати ввізного мита, митних та акцизних зборів і податку на добавлену вартість з підакцизних товарів, що імпортуються.
 
     8. Абзаци другий і четвертий пункту 2 статті 22 Закону України "Про основи державної політики в сфері науки і науково-технічної діяльності" ( 1977-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 12, ст.165) в частині звільнення від сплати ввізного мита, митних та акцизних зборів і податку на добавлену вартість з підакцизних товарів, що імпортуються.
 
     9. Абзац другий частини першої статті 26 Основ законодавства України про культуру ( 2117-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 21, ст.294) в частині звільнення від сплати ввізного мита, митних та акцизних зборів і податку на добавлену вартість з підакцизних товарів, що імпортуються.
 
     10. Стаття 3 Декрету Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1993 року, N 37-93 "Про пільги Героям Радянського Союзу і повним кавалерам ордена Слави" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 24, ст.271) в частині звільнення від сплати ввізного мита, митних та акцизних зборів і податку на добавлену вартість з підакцизних товарів, що імпортуються.
 
     11. Пункт 23 частини першої статті 13, пункт 2 статті 16 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 45, ст.425) в частині звільнення від сплати ввізного мита, митних та акцизних зборів і податку на добавлену вартість з підакцизних товарів, що імпортуються.
 
     12. Пункт 2 статті 9 Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" ( 3721-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 4, ст.18) в частині звільнення від сплати ввізного мита, митних та акцизних зборів і податку на добавлену вартість з підакцизних товарів, що імпортуються.
 
     13. Стаття 36 Закону України "Про Національний архівний фонд і архівні установи" ( 3814-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 15, ст.86) в частині звільнення від сплати ввізного мита, митних та акцизних зборів і податку на добавлену вартість з підакцизних товарів, що імпортуються.вверх