Документ 497/96-ВР, первая редакция — Принятие от 14.11.1996
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до Кримінального кодексу
України та Кодексу України про адміністративні
правопорушення
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 1, ст. 1 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Кримінального кодексу України ( 2001-05,
2002-05 ) такі зміни:
Статті 211 і 211-1 викласти в такій редакції:
"Стаття 211. Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження
порнографічних предметів
Ввезення в Україну з метою збуту або розповсюдження,
виготовлення, збут чи розповсюдження творів, зображень або інших
предметів порнографічного характеру -
карається позбавленням волі на строк до двох років або
штрафом до дев'яноста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
з конфіскацією порнографічних предметів, засобів їх виготовлення і
розповсюдження.
Ті ж дії щодо кіно- і відеопродукції порнографічного
характеру -
караються позбавленням волі на строк до п'яти років або
штрафом від дев'яноста до двохсот двадцяти п'яти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян з конфіскацією порнографічної кіно- і
відеопродукції, засобів її виготовлення і демонстрування.
Дії, передбачені частинами 1 і 2 цієї статті, якщо вони
вчинені повторно або за попереднім зговором групою осіб, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти
років з конфіскацією порнографічних предметів, кіно- і
відеопродукції, засобів їх виготовлення, розповсюдження і
демонстрування, з позбавленням права займати певні посади або
займатися певною діяльністю на строк до п'яти років.
Стаття 211-1. Ввезення, виготовлення або розповсюдження
творів, що пропагують культ насильства і
жорстокості
Ввезення в Україну з метою збуту чи розповсюдження,
виготовлення, збут, розповсюдження або зберігання з метою збуту чи
розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і
жорстокості, -
карається позбавленням волі на строк до трьох років або
штрафом до ста тридцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян з конфіскацією творів, що пропагують культ насильства і
жорстокості, засобів їх виготовлення та розповсюдження.
Ті ж дії щодо кіно- і відеопродукції, що пропагують культ
насильства і жорстокості, -
караються позбавленням волі на строк до п'яти років або
штрафом від ста тридцяти п'яти до двохсот двадцяти п'яти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією кіно-
і відеопродукції, що пропагує культ насильства і жорстокості,
засобів її виготовлення і демонстрування.
Дії, передбачені частинами 1 і 2 цієї статті, якщо вони
вчинені повторно чи за попереднім зговором групою осіб, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти
років з конфіскацією творів та кіно- і відеопродукції, що
пропагують культ насильства і жорстокості, засобів їх виготовлення
і демонстрування, з позбавленням права займати певні посади або
займатися певною діяльністю на строк до п'яти років".
II. Внести до Кодексу України про адміністративні
правопорушення ( 80731-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР,
1984 р., додаток до N 51, ст.1122) такі доповнення:
1. Доповнити Кодекс статтями 164-6, 164-7, 164-8 такого
змісту:
"Стаття 164-6. Публічний показ без прокатного посвідчення
кіно- і відеофільмів
Публічний показ без прокатного посвідчення кіно- і
відеофільмів -
тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до сорока п'яти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією кіно-
і відеофільмів, які демонструються без прокатного посвідчення, а
також грошей, отриманих від їх демонстрування.
Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після
застосування заходів адміністративного стягнення, -
тягнуть за собою накладення штрафу від сорока п'яти до
дев'яноста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з
конфіскацією кіно- і відеофільмів, а також грошей, отриманих від
їх демонстрування.
Стаття 164-7. Порушення умов публічного демонстрування
кіно- і відеофільмів
Публічний показ кіно- і відеофільмів з порушенням умов
публічного демонстрування, передбачених прокатним посвідченням, -
тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до тридцяти
п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією
кіно- і відеофільмів, а також грошей, отриманих від їх
демонстрування.
Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після
застосування заходів адміністративного стягнення, -
тягнуть за собою накладення штрафу від тридцяти п'яти до
сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з
конфіскацією кіно- і відеофільмів, а також грошей, отриманих від
їх демонстрування.
Стаття 164-8. Тиражування кіно- і відеофільмів без прокатного
посвідчення
Тиражування без прокатного посвідчення з метою продажу,
прокату, публічного показу або розповсюдження кіно- і
відеофільмів -
тягне за собою накладення штрафу від шістдесяти до дев'яноста
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією
фільмо- і відеокопій, засобів їх виготовлення, а також грошей,
отриманих від їх реалізації.
Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після
застосування заходів адміністративного стягнення, -
тягнуть за собою накладення штрафу від дев'яноста до ста
тридцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з
конфіскацією фільмо- і відеокопій, засобів їх виготовлення, а
також грошей, отриманих від їх реалізації".
2. Частину першу статті 218 ( 80732-10 ) після цифр "164"
доповнити цифрами "164-6 - 164-8".
3. Пункт 1 частини першої статті 255 доповнити абзацом такого
змісту:
"органів управління кіномережею та кінопрокату (статті 164-6
- 164-8)".
4. Абзац другий пункту 2 статті 313 після цифр "162"
доповнити цифрами "164-6 - 164-8".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 14 листопада 1996 року
N 497/96-ВРвверх