Документ 497-2000-п, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 09.03.2006, основание - 268-2006-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 16 березня 2000 р. N 497
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 268 ( 268-2006-п ) від 09.03.2006 }
Про впорядкування умов оплати праці
працівників апарату Представництва Президента
України в Автономній Республіці Крим
( Про підвищення з 1 вересня 2003 р. на 32 відсотки
посадових окладів див. Постанову КМ N 1557
( 1557-2003-п ) від 02.10.2003 )
( Про підвищення з 1 листопада 2004 р. на 28 відсотків
посадових окладів додатково див. Постанову КМ N 1481
( 1481-2004-п ) від 04.11.2004 )
( Про підвищення з 1 січня 2005 р. на 10,5 відсотка
посадових окладів додатково див. Постанову КМ N 37
( 37-2005-п ) від 15.01.2005 )
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 48 ( 48-2006-п ) від 25.01.2006 )

З метою впорядкування умов оплати праці працівників апарату
Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити схему посадових окладів керівних працівників і
спеціалістів апарату Представництва Президента України в
Автономній Республіці Крим згідно з додатком.
Інші умови оплати праці керівних працівників і спеціалістів
апарату Представництва Президента України в Автономній Республіці
Крим встановлюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 13 грудня 1999 р. N 2288 ( 2288-99-п ) "Про
впорядкування умов оплати праці працівників апарату органів
виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих
органів, органів прокуратури, судів та інших органів" (Офіційний
вісник України, 1999 р., N 50, ст. 2469, N 51, ст. 2541).
Умови оплати праці і розміри посадових окладів робітників,
які працюють у Представництві Президента України в Автономній
Республіці Крим, визначаються у порядку, встановленому для
відповідних категорій робітників, що обслуговують органи
виконавчої влади.
2. Установити надбавки за особливий характер роботи та
інтенсивність праці Постійному Представникові Президента України в
Автономній Республіці Крим та його заступникам у розмірі 90
відсотків посадового окладу з урахуванням доплати за ранг.
3. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Кабінету Міністрів України від 27 серпня 1997 р.
N 934 ( 934-97-п ) "Про умови оплати праці працівників апарату
Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим"
(Офіційний вісник України, 1997 р., число 35, с. 92);
постанову Кабінету Міністрів України від 15 лютого 1999 р.
N 201 ( 201-99-п ) "Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 27 серпня 1997 р. N 934" (Офіційний вісник
України, 1999 р., N 7, ст. 245).

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 26

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 16 березня 2000 р. N 497
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і
спеціалістів апарату Представництва Президента
України в Автономній Республіці Крим
------------------------------------------------------------------ | Місячний Посада | посадовий | оклад, | гривень ------------------------------------------------------------------
Постійний Представник Президента України 360
в Автономній Республіці Крим
Перший заступник Постійного Представника 340
Заступник Постійного Представника 320
Керівник служби, секретаріату 230-250
Радник Представництва 185
Головний консультант 165
Провідний спеціаліст 135
Спеціаліст I категорії 120
( Додаток Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 48
( 48-2006-п ) від 25.01.2006 )
Урядовий Секретар
Кабінету Міністрів України В.ЛИСИЦЬКИЙвверх