Документ 490/2016, действует, текущая редакция — Принятие от 07.11.2016
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 10.11.2016. Посмотреть в истории? )

Указ
Президента України

Про внесення змін до Положення про проходження військової служби за контрактом військовослужбовцями Управління державної охорони України

1. Внести до Положення про проходження військової служби за контрактом військовослужбовцями Управління державної охорони України, затвердженого Указом Президента України від 19 жовтня 2007 року № 982 (зі змінами, внесеними Указами від 24 травня 2011 року № 598 та від 25 червня 2013 року № 346), такі зміни:

1) у пункті 34:

абзац перший виключити;

абзац другий викласти в такій редакції:

"У разі прийняття на військову службу до Управління для заміщення посад рядового, сержантського і старшинського, офіцерського складу осіб, звільнених зі служби в Міністерстві внутрішніх справ України, Національній поліції України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, підрозділах податкової міліції, органах виконання покарань, органах прокуратури, які мають спеціальні звання або класні чини, присвоюються військові звання в порядку переатестування з урахуванням їх спеціальних звань або класних чинів";

2) в абзаці четвертому підпункту "б" пункту 65 слова "за підпунктами "е", "ж", "и" - за місяць" виключити.

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
7 листопада 2016 року
№ 490/2016
вверх