Документ 487-2011-п, первая редакция — Принятие от 11.05.2011
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 11 травня 2011 р. N 487
Київ
Про внесення змін у додатки до постанови Кабінету
Міністрів України від 9 березня 2006 р. N 268

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести у додатки до постанови Кабінету Міністрів України від
9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п ) "Про упорядкування
структури та умов оплати праці працівників апарату органів
виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"
(Офіційний вісник України, 2006 р., N 10, ст. 632; 2007 р., N 37,
ст. 1455; 2008 р., N 56, ст. 1866, ст. 1867; 2010 р., N 92, ст.
3273) такі зміни:
у додатку 13 у графі "Найменування посади" слова ", головний
державний виконавець", ", старший державний виконавець" та ",
державний виконавець" виключити;
у додатку 14 графу "Найменування посади" після слів "помічник
керівника апарату" доповнити словами ", головний державний
виконавець", після слів "радник керівника" - словами ", старший
державний виконавець", а після слів "Провідний спеціаліст" -
словами ", державний виконавець";
у додатку 24-2:
у назві додатка слово "відділів" замінити словом "управлінь";
у графі "Найменування посади" слова "Начальник відділу
державної виконавчої служби", "Начальник підрозділу примусового
виконання рішень", "Головний державний виконавець" замінити
відповідно словами "Начальник управління державної виконавчої
служби", "Начальник відділу" і "Завідувач сектору, головний
державний виконавець".

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70вверх