Документ 485-2002-р, текущая редакция — Принятие от 19.08.2002

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 19 серпня 2002 р. N 485-р
Київ

Про затвердження плану заходів з ліквідації
екологічних наслідків діяльності дочірнього
підприємства "Калійний завод" ВАТ "Оріана"
на 2003-2012 роки

1. Затвердити план заходів з ліквідації екологічних наслідків
діяльності дочірнього підприємства "Калійний завод" ВАТ "Оріана"
(м. Калуш) на 2003-2012 роки (додається).
2. Мінпромполітики під час підготовки бюджетних запитів
передбачати починаючи з 2003 року обсяг бюджетних коштів на
проведення природоохоронної роботи у зоні діяльності дочірнього
підприємства "Калійний завод" ВАТ "Оріана" (м. Калуш).

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖУЮ
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 19 серпня 2002 р. N 485-р
ПЛАН
заходів з ліквідації екологічних наслідків діяльності
дочірнього підприємства "Калійний завод" ВАТ "Оріана"
(м. Калуш) на 2003-2012 роки

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Термін |Вартість | Потреба у фінансуванні, тис. гривень Найменування заходу |виконання,|робіт | за роками |роки |згідно з |----------------------------------------------------------- | |проектом,| 2003| 2004| 2005| 2006| 2007| 2008| 2009| 2010| 2011|2012 | |тис. | | | | | | | | | | | |гривень | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Рекультивація 2003-2007 1000 200 200 200 200 200 хвостосховища N 1
Рекультивація
хвостосховища N 2 2005-2012 8000 500 1000 1000 1000 1000 1000 1250 1250
Рекультивація відвалу N 1
Домбровського кар'єру 2003-2011 3300 500 600 600 600 200 200 200 200 200
Рекультивація відвалу N 4 2003-2007 1500 500 400 200 200 200 Домбровського кар'єру
Роботи з ліквідації рудника 2003-2010 20000 2900 2900 2900 2900 2900 2000 2000 1500 Ново-Голинь ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Усього 33800 4100 4100 4400 4900 4500 3200 3200 2700 1450 1250
Джерела фінансування:
кошти державного бюджету 21900 4100 4100 4400 3900 3000 1200 1200
кошти дочірнього підприємства
"Калійний завод" ВАТ "Оріана" 11900 1000 1500 2000 2000вверх