Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України
Постановление Кабинета Министров Украины от 11.05.2011483
Документ 483-2011-п, действует, текущая редакция — Редакция от 16.03.2017, основание - 143-2017-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 11 травня 2011 р. N 483
Київ
Про внесення змін до деяких актів
Кабінету Міністрів України
{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ
N 1178-р ( 1178-2011-р ) від 23.11.2011
Постановами КМ
N 108 ( 108-2012-п ) від 20.02.2012
N 972 ( 972-2012-п ) від 24.10.2012
N 143 ( 143-2017-п ) від 10.03.2017 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 травня 2011 р. N 483
ЗМІНИ,
що вносяться до актів
Кабінету Міністрів України

1. У пунктах 1 і 16 Положення про порядок корпоратизації
підприємств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 5 липня 1993 р. N 508 ( 508-93-п ) (ЗП України, 1993 р., N 11,
ст. 250; 1994 р., N 7, ст. 169; Офіційний вісник України, 1997 р.,
число 17, с. 38), слова "статутного фонду" замінити словами
"статутного капіталу".
2. У пункті 1 Положення про спостережну раду, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 1993 р. N 556
( 556-93-п ), слова "статутного фонду" замінити словами
"статутного капіталу".
3. У тексті Положення про порядок передачі об'єктів права
державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 21 вересня 1998 р. N 1482 ( 1482-98-п ) "Про передачу
об'єктів права державної та комунальної власності" (Офіційний
вісник України, 1998 р., N 38, ст. 1405; 2002 р., N 11, ст. 523;
2007 р., N 73, ст. 2716), слова "статутного фонду" замінити
словами "статутного капіталу".

{ Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 143
( 143-2017-п ) від 10.03.2017 }

5. У тексті Положення про Реєстр корпоративних прав держави,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 жовтня
2003 р. N 1679 ( 1679-2003-п ) "Про формування і ведення Реєстру
корпоративних прав держави" (Офіційний вісник України, 2003 р.,
N 44, ст. 2303), слова "статутний фонд" в усіх відмінках і формах
числа замінити словами "статутний капітал" у відповідному
відмінку.
6. У тексті Основних концептуальних підходів до підвищення
ефективності управління корпоративними правами держави,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого
2004 р. N 155 ( 155-2004-п ) (Офіційний вісник України, 2004 р.,
N 6, ст. 327), слова "статутний фонд" в усіх відмінках і формах
числа замінити словами "статутний капітал" у відповідному
відмінку.
7. У тексті Положення про Єдиний реєстр об'єктів державної
власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
14 квітня 2004 р. N 467 ( 467-2004-п ) (Офіційний вісник України,
2004 р., N 15, ст. 1043; 2005 р., N 8, ст. 436), слова "статутні
фонди" в усіх відмінках замінити словами "статутний капітал" у
відповідному відмінку.
8. В абзаці першому пункту 3 Методики проведення
інвентаризації об'єктів державної власності, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2005 р.
N 1121 ( 1121-2005-п ) (Офіційний вісник України, 2005 р., N 48,
ст. 2998), слова "статутних фондів" замінити словами "статутного
капіталу".
9. У підпункті 5 пункту 5 Порядку відчуження об'єктів
державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 6 червня 2007 р. N 803 ( 803-2007-п ) (Офіційний
вісник України, 2007 р., N 43, ст. 1714; 2008 р., N 6, ст. 146,
N 28, ст. 874; 2009 р., N 48, ст. 1624; 2010 р., N 16, ст. 741),
слова "статутних фондів" замінити словами "статутного капіталу".
10. У тексті Порядку здійснення контролю за виконанням
функцій з управління об'єктами державної власності та пункті 6
критеріїв визначення ефективності управління об'єктами державної
власності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
19 червня 2007 р. N 832 ( 832-2007-п ) (Офіційний вісник України,
2007 р., N 45, ст. 1839; 2008 р., N 27, ст. 845; 2009 р., N 68,
ст. 2343), слова "статутний фонд" в усіх відмінках і формах числа
замінити словами "статутний капітал" у відповідному відмінку.
11. У тексті Порядку списання об'єктів державної власності,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
8 листопада 2007 р. N 1314 ( 1314-2007-п ) (Офіційний вісник
України, 2007 р., N 86, ст. 3168; 2009 р., N 87, ст. 2940), слова
"статутних фондів" замінити словами "статутного капіталу".

{ Пункт 12 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 972
( 972-2012-п ) від 24.10.2012 }

{ Пункт 13 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 108
( 108-2012-п ) від 20.02.2012 }

{ Пункт 14 втратив чинність на підставі Розпорядження КМ
N 1178-р ( 1178-2011-р ) від 23.11.2011 }

15. В абзаці другому пунктів 1 і 2 розпорядження Кабінету
Міністрів України від 5 березня 2008 р. N 421 ( 421-2008-р ) "Про
затвердження Умов продажу пакета акцій ВАТ "Завод "Маяк" разом із
земельною ділянкою" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 19,
ст. 549) та підпунктах "а" і "в" підпункту 6 пункту 2 Умов,
затверджених зазначеним розпорядженням ( 421-2008-р ), слова
"статутного фонду" замінити словами "статутного капіталу".

{ Пункт 16 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 108
( 108-2012-п ) від 20.02.2012 }вверх