Документ 483-09, текущая редакция — Редакция от 11.06.2009, основание - 1254-VI

                                                          
З А К О Н
УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ
{ Указ втратив чинність в частині затвердження указів Президії
Верховної Ради Української РСР від 17 серпня 1966 року "Про
примусове лікування і трудове перевиховання хронічних
алкоголіків" і від 22 червня 1972 року "Про заходи по
посиленню боротьби проти пияцтва і алкоголізму" на
підставі Закону N 1254-VI ( 1254-17 ) від 14.04.2009, ВВР,
2009, N 36-37, ст.511 }
{ Указ втратив чинність у частині, що стосується Закону
Української РСР "Про охорону здоров'я" на підставі
Закону N 3177-XII ( 3177-12 ) від 05.05.93 }
{ Указ втратив чинність у частині, що стосується Закону
про судоустрій Української РСР на підставі Указу ПВР
УРСР N 2199-X ( 2199-10 ) від 22.07.81 }
Про затвердження Указів
Президії Верховної Ради Української РСР,
якими внесено зміни і доповнення
до діючого законодавства Української РСР
( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1975, N 51, ст. 556 )

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної
Республіки п о с т а н о в л я є:
Затвердити Укази Президії Верховної Ради Української РСР:
від 18 липня 1975 року "Про внесення доповнень і змін до
деяких законодавчих актів Української РСР" ( 52-09 ) - в частині
внесення змін і доповнень до Закону про судоустрій Української РСР
( 2022-10 ), Кримінально-процесуального ( 1001-05 ) і Цивільного
процесуального ( 1501-06, 1502-06, 1503-06, 1504-06, 1505-06 )
кодексів Української РСР;
від 4 вересня 1975 року "Про внесення змін до статті 214
Кримінального кодексу Української РСР" ( 138-09 );
від 4 вересня 1975 року "Про визнання такими, що втратили
чинність, законодавчих актів Української РСР про відповідальність
осіб, які ухиляються від суспільно корисної праці і ведуть
антигромадський паразитичний спосіб життя" ( 140-09 ) - в частині
внесення змін до Кримінального ( 2001-05, 2002-05, 2003-05 ) і
Кримінально-процесуального ( 1001-05, 1002-05 ) кодексів
Української РСР;
від 5 вересня 1975 року "Про внесенні змін і доповнень до
Закону Української РСР про охорону здоров'я, указів Президії
Верховної Ради Української РСР від 17 серпня 1966 року "Про
примусове лікування і трудове перевиховання хронічних алкоголіків"
і від 22 червня 1972 року "Про заходи по посиленню боротьби проти
пияцтва і алкоголізму" і до Положення про товариські суди
Української РСР ( 145-09 ) - за винятком частини, що стосується
внесення змін до Положення про товариські суди Української РСР
( 1852-09 ).

Голова Президії Верховної Ради
Української РСР І.ГРУШЕЦЬКИЙ
Секретар Президії Верховної Ради
Української РСР Я.КОЛОТУХА
м. Київ, 12 грудня 1975 року
N 483-IXвверх