Документ 480-2009-п, действует, текущая редакция — Принятие от 20.05.2009
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 26.05.2009. Посмотреть в истории? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 20 травня 2009 р. N 480
Київ
Про внесення змін до Положення про порядок
призначення та надання населенню субсидій
для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг, придбання
скрапленого газу, твердого та рідкого
пічного побутового палива

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Положення про порядок призначення та надання
населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого
та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. N 848
( 848-95-п ) "Про спрощення порядку надання населенню субсидій для
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг,
придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового
палива" (ЗП України, 1996 р., N 2, ст. 76; Офіційний вісник
України, 1997 р., число 39, с. 17; 1998 р., N 19, ст. 683;
1999 р., N 20, ст. 886, N 48, ст. 2350; 2000 р., N 5, ст. 178,
N 35, ст. 1511; 2001 р., N 20, ст. 881, N 52, ст. 2373; 2002 р.,
N 51, ст. 2290; 2003 р., N 9, ст. 397, N 45, ст. 2362; 2004 р,
N 30, ст. 2020; 2006 р., N 50, ст. 3327; 2007 р., N 39, ст. 1552),
зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 травня 2009 р. N 480
ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про порядок призначення
та надання населенню субсидій для відшкодування витрат
на оплату житлово-комунальних послуг, придбання
скрапленого газу, твердого та рідкого
пічного побутового палива ( 848-95-п )

1. Абзац перший пункту 3 викласти у такій редакції:
"3. Призначення субсидій та контроль за їх цільовим
використанням здійснюється управліннями праці та соціального
захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі
держадміністрацій, структурними підрозділами з питань праці та
соціального захисту населення виконавчих органів міських, районних
у містах (у разі їх створення) рад (далі - органи праці та
соціального захисту населення).".
2. Доповнити абзац третій пункту 4 після першого речення
реченням такого змісту: "Рішення про призначення (непризначення)
субсидій у таких випадках приймається на підставі акта обстеження
матеріально-побутових умов сім'ї, а рішення стосовно призначення
(непризначення) субсидій одиноким непрацездатним громадянам, які
обслуговуються територіальним центром соціального обслуговування
пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян, - на підставі
клопотання територіального центру.".
3. У пункті 5:
підпункт 1 викласти у такій редакції:
"1) у житлових приміщеннях (будинках) зареєстровані
працездатні громадяни працездатного віку, які не працювали і не
навчалися у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих
навчальних закладах I-IV рівня акредитації за денною формою
навчання та не були зареєстровані у службі зайнятості населення як
такі, що шукають роботу, протягом трьох місяців, що передують
місяцю звернення за призначенням субсидії (крім громадян, які
доглядають за дітьми до досягнення ними трирічного віку; громадян,
які доглядають за дітьми, що потребують догляду протягом часу,
визначеного у медичному висновку лікарсько-консультативної
комісії, але не більш як до досягнення ними шестирічного віку;
громадян, які мають трьох і більше дітей віком до 16 років і
доглядають за ними; громадян, які доглядають за інвалідами I групи
або дітьми-інвалідами віком до 18 років, або інвалідами I чи II
групи внаслідок психічного розладу, або особами, які досягли
80-річного віку; а також фізичних осіб, які надають соціальні
послуги);";
доповнити пункт підпунктами 5 і 6 такого змісту:
"5) будь-хто із зареєстрованих у житловому приміщенні
(будинку) осіб, яким нараховується плата за житлово-комунальні
послуги, протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням
субсидії здійснив купівлю земельної ділянки, квартири (будинку),
автомобіля, транспортного засобу (механізму), будівельних
матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку тощо або оплатив
послуги з навчання, будівництва, ремонту квартири (будинку) або
автомобіля, транспортного засобу (механізму), телефонного (в тому
числі мобільного) зв'язку тощо, крім житлово-комунальних послуг у
межах норм споживання та медичних послуг, пов'язаних із
забезпеченням життєдіяльності, на суму, яка на час звернення
перевищує 10-кратну величину прожиткового мінімуму для зазначених
осіб. При цьому враховується прожитковий мінімум, установлений та
затверджений відповідно до Закону України "Про прожитковий
мінімум" ( 966-14 ) осіб, які належать до основних соціальних і
демографічних груп населення;
6) під час вибіркового обстеження матеріально-побутових умов
сім'ї державним соціальним інспектором з'ясовано, що будь-хто із
складу зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб, яким
нараховується плата за житлово-комунальні послуги, має додаткові
джерела для існування, не зазначені у декларації про доходи та
майно (здає у найм (оренду) житлове приміщення (будинок) або його
частину; працює без оформлення трудових відносин у встановленому
порядку; отримує дохід від утримання худоби, птиці, інших тварин,
дохід від народних промислів, використання наявної
сільськогосподарської техніки, вантажної машини, мікроавтобуса
тощо).".
4. У пункті 12:
абзац дев'ятий викласти у такій редакції:
"Якщо серед осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні
(будинку) є громадяни, які одержують стипендію, соціальні виплати
(допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку,
за інвалідом I групи або особою, яка досягла 80-річного віку, за
дитиною-інвалідом віком до 18 років, інвалідом I чи II групи
внаслідок психічного розладу, допомоги по безробіттю, а також
компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги і мають
право на отримання субсидії, у тому числі на підставі рішень
комісій, під час визначення сукупного доходу осіб, зареєстрованих
у житловому приміщенні (будинку), враховуються фактичні розміри
стипендій та соціальних виплат.";
в абзаці одинадцятому:
у першому реченні слова і цифри "за денною формою у вищих
навчальних закладах I-IV рівнів акредитації та
професійно-технічних навчальних закладах" замінити словами і
цифрами "у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих
навчальних закладах I-IV рівня акредитації за денною формою
навчання";
доповнити абзац реченням такого змісту: "Рішення про
призначення (непризначення) субсидій у таких випадках приймається
на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов сім'ї.".
5. Абзац другий пункту 20 викласти у такій редакції:
"за поданням житлово-експлуатаційних організацій,
житлово-будівельних (житлових) кооперативів, об'єднань
співвласників багатоквартирного будинку та організацій, що надають
житлово-комунальні послуги, якщо громадянин, якому призначено
субсидію, не сплачує відповідну частку житлово-комунальних послуг,
за винятком випадків, пов'язаних із затримкою виплати заробітної
плати, пенсії тощо, яка підтверджується відповідними
документами, - з місяця, в якому надійшло таке подання. Подання
надається зазначеними організаціями органам праці та соціального
захисту населення до 10 числа місяця, що настає за місяцем, в
якому виникли такі обставини;".
6. У тексті Положення ( 848-95-п ) слова "відділ (управління)
субсидій" в усіх відмінках і формах числа замінити словами "орган
праці та соціального захисту населення" у відповідному відмінку і
числі.вверх