Документ 476-2016-п, действует, текущая редакция — Принятие от 27.07.2016
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 12.08.2016. Посмотреть в истории? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 27 липня 2016 р. № 476
Київ

Про державне замовлення на науково-технічні (експериментальні) розробки та науково-технічну продукцію у 2016 році

Відповідно до статті 57 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити перелік науково-технічних (експериментальних) розробок за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки та обсяги їх фінансування у 2016 році в рамках виконання державного замовлення на науково-технічні (експериментальні) розробки та науково-технічну продукцію, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 18
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 липня 2016 р. № 476

ПЕРЕЛІК
науково-технічних (експериментальних) розробок за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки та обсяги їх фінансування у 2016 році в рамках виконання державного замовлення на науково-технічні (експериментальні) розробки та науково-технічну продукцію

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Державний замовник, пріоритетний напрям розвитку науки і техніки, найменування науково-технічної (експериментальної) розробки

Обсяг фінансування, тис. гривень

2201040

МОН

30929,8


Інформаційні та комунікаційні технології

8619,4


Розроблення адаптивних систем захисту радіолокаторів різного призначення від завад

950


Розроблення дослідного зразка надчутливої камери у видимому та ближньому інфрачервоному діапазонах спектру для засобів спостереження у нічних умовах

790


Розроблення портативної тропосферної радіорелейної станції зв’язку

1620


Розроблення приймально-передавального модуля складової частини радіолокаційних систем комплексів активного захисту легкоброньованих машин та інших броньованих об’єктів

1173


Розроблення апаратури польового аудіозв’язку та обміну даними

1548,3


Розроблення уніфікованого тренажерного комплексу підготовки військових спеціалістів

991


Розроблення програмно-технічного комплексу підтримки прийняття рішень у сфері військової логістики

763,1


Розроблення апаратно-програмного комплексу акустичного сканування неоднорідного породного масиву для підвищення безпеки підземних робіт

784


Енергетика та енергоефективність

5047,8


Розроблення багатофункціональної енергозберігаючої установки потужністю 250 кВА для електротермічної обробки деталей важкої транспортної техніки

500


Розроблення двокамерної установки для безреагентної нейтралізації кислих конденсатів продуктів згоряння газу в опалювальних і промислових котельнях

500


Розроблення електротехнологічних комплексів для сушіння зерна на базі теплогенераторів індукційного типу

300


Розроблення технології дискретного зміцнення для збільшення ресурсу елементів конструкцій військової та цивільної мобільної техніки

480


Розроблення автономної малогабаритної фотоелектричної електростанції

600


Розроблення термоелектричних генераторів як автономних джерел електрики невеликої потужності

502


Розроблення світлодіодних ламп підвищеної потужності для побутового освітлення

900


Розроблення технології виготовлення високоенергоємних літієвих джерел струму з полімерним електролітом

703


Розроблення енергоефективної каскадної схеми оборотної системи охолодження енергоблоків потужних електростанцій

362,8


Розроблення системи геодезичного моніторингу деформацій інженерних споруд паливно-енергетичного комплексу

200


Раціональне природокористування

3150


Розроблення технічної документації на дослідний зразок двомоторного багатоцільового літака та його безпілотної модифікації

1000


Розроблення оптимізованої технології кріоконсервації генетичного матеріалу вітчизняних порід свиней

250


Розроблення технології одержання біоцидних препаратів широкого спектра застосування

700


Розроблення паро-плазмової технології переробки донних мулів станцій аерації

600


Розроблення системи дистанційного моніторингу стану посівів для раціонального використання добрив

600


Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань

6166,5


Розроблення та впровадження в клінічну практику новітніх імуноцитохімічних і молекулярно-генетичних технологій діагностики пухлин кровотворної і лімфоїдної тканин

450


Розроблення лікарського засобу антимікробної та знеболювальної дії для місцевого лікування ран

300


Розроблення новітніх знеболювальних лікарських засобів на основі фармакологічних агентів, що регулюють функцію нейроспецифічних протон-чутливих каналів

980


Розроблення ферментного біосенсора на основі рН-чутливих польових транзисторів для визначення сечовини та креатиніну у медичній діагностиці

400


Розроблення регламенту застосування протиопікового лікарського засобу нестероїдної природи на основі біологічно активних ліпідів

185


Розроблення промислового зразка тест-системи для серологічної діагностики туберкульозу

909


Розроблення біотехнології виробництва ландоміцину А - нового протипухлинного антибіотика

600


Розроблення імуноферментної тест-системи для одночасного визначення антигена р24 ВІЛ 1 і специфічних антитіл до ВІЛ 1/2 підвищеної чутливості

1000


Розроблення інноваційних лікарських субстанцій для подолання метаболічного синдрому

1200


Розроблення технологічного маршруту супроводу дитини з розладами спектра аутизму

142,5


Нові речовини і матеріали

7946,1


Розроблення технології виробництва елементів броньового захисту з градієнтною структурою на основі титанових сплавів

240


Розроблення технології формування захисних покриттів на деталях систем керування літаками

450


Розроблення технології відновлення та підвищення зносостійкості деталей гусеничної техніки на основі використання порошкових матеріалів

680


Удосконалення технології виготовлення, розширення номенклатури та підготовка виробництва пластин оптичного германію нового типу

526


Розроблення конструкцій і технологій виготовлення та складання комбінованих систем оперативного бронювання стаціонарних і пересувних об’єктів військового призначення із змінним рівнем захисту

500


Розроблення складу та технології виготовлення хімічного індикаторного проявника витоків тетраоксиду діазоту (амілу)

366,6


Розроблення технології виробництва високоефективних порохів лакового типу до стрілецької зброї

230,5


Розроблення технології та організація промислового виробництва композиційних матеріалів, стійких в умовах дії високих температур та агресивних середовищ, для авіаційної та космічної техніки

800


Розроблення технологій виробництва оптично-прозорої кераміки на основі оксинітриду алюмінію

1200


Розроблення ресурсозберігаючих технологій виготовлення великогабаритних заготовок

513


Розроблення технології виготовлення гігроскопічних галогенідів для виробництва сцинтиляційних монокристалів

600


Розроблення технологій виготовлення монокристалічних та керамічних матеріалів для лазерної оптики ближнього інфрачервоного діапазону

1000


Розроблення технологій виготовлення елементів з монокристалів танталату літію для акустооптичних пристроїв

840
вверх