Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 листопада 2014 р. № 607
Постановление Кабинета Министров Украины от 27.07.2016474
Документ 474-2016-п, действует, текущая редакция — Принятие от 27.07.2016
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 05.08.2016. Посмотреть в истории? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 27 липня 2016 р. № 474
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 листопада 2014 р. № 607

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 12 листопада 2014 р. № 607 “Про затвердження структури військового резерву людських ресурсів” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 92, ст. 2648; 2016 р., № 7, ст. 356) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 72
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 липня 2016 р. № 474

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 12 листопада 2014 р. № 607

1. У вступній частині постанови слова “частини восьмої” замінити словами “частини десятої”.

2. У додатку до постанови:

підпункт 1 пункту 1 після слів “у військовому резерві” доповнити словами “або були зараховані в обов’язковому порядку до оперативного резерву в особливий період”;

абзац третій пункту 2 викласти в такій редакції:

“мобілізаційний людський резерв;”;

пункти 3 і 4 викласти в такій редакції:

“3. Оперативний резерв за черговістю залучення поділяється на:

1) резерв першої черги, що включає резервістів та військовозобов’язаних (переважно з досвідом участі в антитерористичній операції), призначених для доукомплектування військових частин бойового складу Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення, Держспецтрансслужби, Держспецзв’язку (далі - Збройні Сили та інші військові формування);

2) резерв другої черги, що включає резервістів та військовозобов’язаних, призначених для комплектування військових частин Збройних Сил, які формуються в особливий період (стратегічних резервів), нових формувань інших військових формувань, посад командного складу та тих, що визначають боєздатність військових частин, підрозділів територіальної оборони.

4. Мобілізаційний людський резерв включає військовозобов’язаних, які призначені для комплектування військових частин, підрозділів територіальної оборони (посади, які не визначають боєздатність), а також військовозобов’язаних, які можуть бути залучені для комплектування навчальних центрів з метою поповнення некомплекту в особовому складі військових частин Збройних Сил, інших військових формувань, після відповідної підготовки (отримання відповідної військово-облікової спеціальності).”.вверх