Документ 4718-VI, действует, текущая редакция — Принятие от 17.05.2012
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 08.06.2012. Посмотреть в истории? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності"

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 14, ст.92)

Верховна Рада України постановляє:

1. Пункти 17, 31 і 131 Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затвердженого Законом України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 47, ст. 532; із змінами, внесеними законами України від 8 липня 2011 року № 3677-VI, від 3 листопада 2011 року № 3995-VI та від 22 березня 2012 року № 4619-VI), виключити.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
17 травня 2012 року
№ 4718-VI
вверх