Про організацію складання балансу фінансових ресурсів України
Постановление Кабинета Министров Украины от 28.06.1995471
Документ 471-95-п, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 15.05.2019, основание - 382-2019-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 28 червня 1995 р. N 471
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 382 ( 382-2019-п ) від 08.05.2019 }
Про організацію складання балансу
фінансових ресурсів України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 78 ( 78-2011-п ) від 07.02.2011 }

З метою впровадження єдиних засад формування балансу
фінансових ресурсів України, організаційного забезпечення роботи з
його підготовки та підвищення ефективності використання
національних фінансових ресурсів Кабінет Міністрів України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Запровадити починаючи з 1996 року обов'язкове щорічне
складання Міністерством економічного розвитку і торгівлі,
Міністерством фінансів та Державною службою статистики балансу
фінансових ресурсів України. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 78
( 78-2011-п ) від 07.02.2011 }
2. Міністерству економіки, Міністерству фінансів та
Міністерству статистики розробити і затвердити до 15 серпня 1995
р. єдині методологічні вказівки щодо складання балансу фінансових
ресурсів України, передбачивши при цьому:
обов'язкове врахування грошових потоків всіх секторів
економіки, що формуються на етапах створення, перерозподілу та
споживання національного доходу;
розробку показників аналізу і прогнозу забезпеченості
економіки фінансовими ресурсами відповідно до вимог міжнародної
системи обліку та статистики.
3. Установити, що Міністерство економічного розвитку і
торгівлі подає прогнозний баланс фінансових ресурсів України на
розгляд:
Кабінету Міністрів України - у складі Державної програми
економічного і соціального розвитку;
Міністерству фінансів - для підготовки матеріалів, що
додаються до проекту закону про Державний бюджет України на
відповідний рік.
Для складання зазначеного балансу міністерства, інші
центральні органи виконавчої влади подають Міністерству
економічного розвитку і торгівлі та Міністерству фінансів
необхідні показники за формами, визначеними методологічними
вказівками щодо його складання. { Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 78 ( 78-2011-п ) від
07.02.2011 }
4. Державній службі статистики опрацювати і затвердити форми
державної щорічної статистичної звітності згідно з вимогами
методологічних вказівок щодо складання балансу фінансових ресурсів
України і забезпечити її щорічне складання та подання Міністерству
економічного розвитку і торгівлі до 15 червня року, що настає за
минулим. { Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 78 ( 78-2011-п ) від 07.02.2011 }
Міністерствам і відомствам, всім суб'єктам господарської
діяльності забезпечити подання статистичної інформації згідно із
зазначеними методологічними вказівками.

Прем'єр-міністр України Є.МАРЧУК
Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 18вверх