Документ 470-2010-п, действует, текущая редакция — Принятие от 16.06.2010
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 29.06.2010. Посмотреть в истории? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 16 червня 2010 р. N 470
Київ
Про внесення змін
до Положення про Міжвідомчу координаційну
комісію з питань підтримки індивідуального
житлового будівництва на селі

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Положення про Міжвідомчу координаційну комісію з
питань підтримки індивідуального житлового будівництва на селі,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 червня
2008 р. N 546 ( 546-2008-п ) (Офіційний вісник України, 2008 р.,
N 45, ст. 1463), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 59

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 червня 2010 р. N 470
ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про Міжвідомчу
координаційну комісію з питань підтримки
індивідуального житлового будівництва на селі
( 546-2008-п )

1. В абзаці шостому пункту 3 слово "Мінагрополітики" замінити
словом "Мінрегіонбуду".
2. Абзац п'ятий пункту 4 після слів "до її компетенції"
доповнити словами "та створювати робочі групи".
3. Пункт 5 викласти в такій редакції:
"5. До складу Комісії входять Віце-прем'єр-міністр України,
до компетенції якого належать питання розвитку регіонів та
будівництва (голова Комісії), заступник Міністра регіонального
розвитку та будівництва і заступник Міністра аграрної політики
(заступники голови Комісії), заступники Міністра економіки,
Міністра фінансів, Міністра освіти і науки, Міністра охорони
здоров'я, Міністра юстиції, Голови ГоловКРУ, Голови ДПА, Голови
Державного казначейства, представник Управління політики у сфері
будівництва та житлово-комунального господарства Секретаріату
Кабінету Міністрів України, заступники Голови Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, голів облдержадміністрацій, голова
правління Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний
фонд сприяння молодіжному житловому будівництву", а також за
згодою - голови (заступники голів) обласних рад, голова правління
асоціації "Підтримки індивідуального житлового будівництва на селі
"Власний дім", директори обласних фондів підтримки індивідуального
житлового будівництва на селі, народні депутати України.".
4. У пункті 10 слово "Мінагрополітики" замінити словом
"Мінрегіонбуд".вверх