Документ 470-2001-р, текущая редакция — Принятие от 10.10.2001

                                                          

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 10 жовтня 2001 р. N 470-р
Київ

Про затвердження умов проведення конкурсу
з продажу пакета акцій ВАТ "Нікопольський
прядильно-нитковий комбінат"

1. Затвердити умови проведення конкурсу з продажу пакета
акцій ВАТ "Нікопольський прядильно-нитковий комбінат" (додаються).
Пакет складається з 31628880 простих іменних акцій, що
становить 67,89 відсотка статутного фонду, номінальною вартістю
7907,22 тис. гривень.
2. Фондові державного майна:
провести в установленому порядку конкурс з продажу пакета
акцій ВАТ "Нікопольський прядильно-нитковий комбінат" з
урахуванням затверджених цим розпорядженням умов;
щокварталу інформувати Кабінет Міністрів України про
результати виконання покупцем договору купівлі-продажу пакета
акцій ВАТ "Нікопольський прядильно-нитковий комбінат".

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 25

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 10 жовтня 2001 р. N 470-р
УМОВИ
проведення конкурсу з продажу пакета акцій
ВАТ "Нікопольський прядильно-нитковий комбінат"

1. У конкурсі з продажу пакета акцій ВАТ "Нікопольський
прядильно-нитковий комбінат" (далі - конкурс) мають право брати
участь особи, які можуть бути покупцями об'єктів приватизації
згідно із статтею 8 Закону України "Про приватизацію державного
майна" ( 2163-12 ) з урахуванням обмежень, установлених Державною
програмою приватизації на 2000-2002 роки ( 1723-14 ), та
відповідають кваліфікаційним вимогам, зазначеним у пункті 2 цих
умов.
Учасник конкурсу зобов'язаний у термін та в порядку, які
встановлені Фондом державного майна, Антимонопольним комітетом,
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та
інформаційним повідомленням Фонду державного майна про проведення
конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ "Нікопольський
прядильно-нитковий комбінат", надати інформацію про осіб,
пов'язаних з ним відносинами контролю за господарською діяльністю
відповідно до статті 1 Закону України "Про обмеження монополізму
та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій
діяльності" ( 2132-12 ).
До участі в конкурсі не допускаються покупці, що подали
інформацію про осіб, пов'язаних з ними відносинами контролю, з
якої неможливо встановити суб'єктів господарювання, що будуть
контролювати подальшу діяльність ВАТ "Нікопольський
прядильно-нитковий комбінат".
Учасник конкурсу повинен надати конкурсну гарантію в розмірі
10 відсотків початкової ціни пакета акцій шляхом перерахування
грошового внеску на рахунок Фонду державного майна.
2. Кваліфікаційними вимогами до учасників конкурсу є
дотримання ними однієї з таких умов:
провадження протягом не менш як три роки економічної
діяльності, пов'язаної з прядінням бавовни;
провадження протягом не менш як три роки економічної
діяльності з виробництва продукції, яка використовується у
бавовнопрядінні;
провадження протягом не менш як три роки економічної
діяльності з виробництва продукції (робіт), для якої
використовується бавовняна пряжа;
здійснення протягом не менш як один рік безпосереднього
контролю на підприємствах, що провадять економічну діяльність,
визначену в абзацах другому і третьому цього пункту.
3. Відповідність учасника конкурсу кваліфікаційним вимогам
підтверджується документами у порядку та у спосіб, визначені в
інформаційному повідомленні про проведення конкурсу.
4. Початкова ціна пакета акцій становить 7908 тис. гривень.
5. Покупець зобов'язаний забезпечити:
погашення заборгованості ВАТ "Нікопольський
прядильно-нитковий комбінат" із заробітної плати працівникам
підприємства в сумі 750 тис. гривень, протягом трьох місяців,
4500 тис. гривень - перед Пенсійним фондом та 7850 тис. гривень -
відрахування до бюджету, протягом року з моменту підписання
договору купівлі-продажу;
реструктуризацію простроченої заборгованості ВАТ за кредитом,
наданим Укрсоцбанком (станом на 1 липня 2001 р.) в сумі
4500 тис. гривень на 3 роки;
збереження протягом 2 років з моменту підписання договору
купівлі-продажу кількості робочих місць та створення нових згідно
з концепцією післяприватизаційного розвитку підприємства;
дотримання основного профілю діяльності підприємства, який
існує на момент підписання договору купівлі-продажу, та збільшення
обсягів його виробництва до рівня рентабельності;
виконання мобілізаційних завдань, визначених для ВАТ;
виконання вимог антимонопольного законодавства;
зниження частки виробництва (робочих місць) з небезпечними та
шкідливими умовами праці і зменшення їх впливу на працюючих;
здійснення робіт щодо захисту довкілля, дотримання
екологічних норм чи досягнення найкращих екологічних результатів.
6. Покупець зобов'язаний надати конкурсній комісії з продажу
пакета акцій ВАТ "Нікопольський прядильно-нитковий комбінат"
концепцію післяприватизаційного розвитку підприємства, яка повинна
містити:
зобов'язання учасника конкурсу щодо виконання умов конкурсу
та реалізації плану довгострокових інтересів у розвитку
підприємства, зокрема поліпшення економічних, соціальних,
фінансових, технологічних та екологічних показників його
діяльності;
бізнес-план або техніко-економічне обгрунтування
післяприватизаційного розвитку підприємства, що включає план
зайнятості його працівників, пропозицію інвестора із зазначенням
максимального розміру інвестицій, термінів та порядку їх внесення.вверх