Документ 47-2006-п, действует, текущая редакция — Принятие от 25.01.2006

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 25 січня 2006 р. N 47
Київ
Про затвердження Програми ліквідації
наслідків надзвичайної ситуації на території
275 артилерійської бази ракет і боєприпасів у
с. Новобогданівці Мелітопольського району
Запорізької області на 2006-2008 роки

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Програму ліквідації наслідків надзвичайної
ситуації на території 275 артилерійської бази ракет і боєприпасів
у с. Новобогданівці Мелітопольського району Запорізької області на
2006-2008 роки (далі - Програма), що додається.
2. Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи під час
розроблення проекту Державного бюджету України на відповідний рік
передбачати кошти на виконання Програми.
3. Визначити державним замовником Програми Міністерство з
питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 січня 2006 р. N 47
ПРОГРАМА
ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на
території 275 артилерійської бази ракет і боєприпасів
у с. Новобогданівці Мелітопольського району
Запорізької області на 2006-2008 роки

Загальні положення
Ця Програма визначає основні напрями проведення робіт щодо
ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що склалася на
території 275 артилерійської бази ракет і боєприпасів (далі - база
боєприпасів) внаслідок пожеж, які виникли 6 травня 2004 р. та
23 липня 2005 року.
Загальна площа території, яку займає база боєприпасів,
становить 263 гектари, з них технічної ділянки - 173 гектари. На
цій території знаходилося 107 місць зберігання боєприпасів (36
сховищ та 71 майданчик відкритого зберігання). Внаслідок пожежі,
яка виникла 6 травня 2004 р., вибухами було знищено значну частину
боєприпасів (60 відсотків), а решту розкидано на площі понад 400
гектарів. Внаслідок цього було завдано значних матеріальних
збитків с. Новобогданівці Мелітопольського району Запорізької
області.
Незважаючи на проведену Міноборони роботу з розмінування
території бази боєприпасів, велику небезпеку становлять
вибухонебезпечні предмети, що залишилися на об'єкті. Небезпека
постійно зростає, оскільки вибухові речовини після тривалого
зберігання стають більш здатними до самопідриву, самозаймання, про
що свідчить пожежа 23 липня 2005 р., яка виникла внаслідок
детонації та вибуху боєприпасів. Це зумовлює нагальну потребу в
подальшому проведенні робіт з очищення від них місцевості.
З огляду на те, що у процесі проведення робіт із знищення
боєприпасів можливе забруднення території шкідливими газовими
викидами та виникнення звукових хвиль, потребує принципового
вирішення питання щодо вибору технології та місця проведення таких
робіт.
Загальне керівництво, оперативне управління та систематичний
контроль за виконанням комплексу робіт, передбачених Програмою,
ефективним та цільовим використанням бюджетних коштів здійснює
МНС.
МНС у встановленому законодавством порядку на конкурсній
основі залучає до виконання робіт підприємства, установи та
організації незалежно від форми власності.
У разі необхідності МНС може залучати до виконання робіт,
передбачених Програмою, представників центральних та місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.
Мета і основні завдання Програми
Метою Програми є усунення небезпеки для населення
с. Новобогданівки та інших населених пунктів Мелітопольського
району Запорізької області, розташованих поблизу бази боєприпасів,
та створення умов для екологічно безпечного використання земельних
та інших ресурсів цього регіону.
Основним завданням Програми є організація здійснення заходів
щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на території бази
боєприпасів, у тому числі:
пошук і детальна розвідка місцезнаходжень боєприпасів;
визначення кількості боєприпасів та їх стану на кожному
об'єкті;
розроблення технологічної та конструкторської документації
для знищення (утилізації) боєприпасів та їх елементів;
очищення території та знищення (утилізація) боєприпасів з
максимальним забезпеченням екологічної безпеки.
Відповідно до Законів України "Про охорону навколишнього
природного середовища" ( 1264-12 ) та "Про екологічну експертизу"
( 45/95-ВР ) для проведення робіт із знищення (утилізації)
боєприпасів необхідно розробити відповідну технологічну та
конструкторську документацію та подати її до Мінприроди для
проведення державної екологічної експертизи.
Шляхи та засоби ліквідації наслідків
надзвичайної ситуації
У результаті проведених досліджень виявлено, що більшість
боєприпасів, які знаходяться на території бази, є особливо
небезпечними, тому роботи з очищення цієї території від
боєприпасів та їх знищення (утилізація) надзвичайно небезпечні.
Досягнути мети виконання Програми передбачається шляхом:
удосконалення нормативно-правової бази;
розроблення спеціальних технологій;
розроблення і створення спеціального обладнання, призначеного
для знищення (утилізації);
проектування і створення виробничих дільниць для підготовки
та знищення (утилізації) боєприпасів;
пошуку додаткових, не заборонених законодавством джерел
фінансування.
До виконання Програми залучаються матеріально-технічні,
фінансові та людські ресурси.
Заходи щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації
(тис. гривень) ---------------------------------------------------------------------- | Найменування заходу |Вартість| У тому числі за| | | робіт | роками | | | |----------------| | | |2006| 2007| 2008| |------------------------------------------+--------+----+-----+-----| |1. Детальний пошук, розвідка та вилучення | 926| 526| 200| 200| | боєприпасів | | | | | |------------------------------------------+--------+----+-----+-----| |2. Виконання комплексу передпроектних, | 1038|1038| | | | інженерно-вишукувальних та проектних | | | | | | робіт із створення виробничих | | | | | | потужностей для знищення (утилізації) | | | | | | боєприпасів, усього | | | | | |------------------------------------------+--------+----+-----+-----| | У тому числі: | | | | | |------------------------------------------+--------+----+-----+-----| | 1) інженерне обстеження об'єктів | | 65| | | | майданчика бази боєприпасів | | | | | |------------------------------------------+--------+----+-----+-----| | 2) проведення інженерно-вишукувальних | | 140| | | | робіт на території майданчика бази | | | | | | боєприпасів | | | | | |------------------------------------------+--------+----+-----+-----| | 3) розроблення нормативних документів | | 45| | | | та технологічних процесів знищення | | | | | | (утилізації) боєприпасів | | | | | |------------------------------------------+--------+----+-----+-----| | 4) підготовка вихідних даних для | | 18| | | | розроблення проектної документації | | | | | |------------------------------------------+--------+----+-----+-----| | 5) розроблення проектної документації | | 685| | | | щодо створення виробничих потужностей | | | | | | для знищення (утилізації) боєприпасів | | | | | | та її експертиза* | | | | | |------------------------------------------+--------+----+-----+-----| | 6) авторський нагляд за створенням | | 85| | | | потужностей для знищення (утилізації) | | | | | | боєприпасів | | | | | |------------------------------------------+--------+----+-----+-----| |3. Розроблення технологічної та | 1850|1260| 340| 250| | конструкторської документації для | | | | | | знищення (утилізації) боєприпасів на | | | | | | виробничих дільницях, усього | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |______________ | | * Проводиться виконавцями, які визначаються МНС відповідно до | |законодавства. | |--------------------------------------------------------------------| | У тому числі: | | | | | |------------------------------------------+--------+----+-----+-----| | 1) регламентів технологічних процесів: | | 160| | | | розбирання боєприпасів | | | | | | | | | | | | випалювання вибухової речовини з | | 160| | | | корпуса снаряда та спалювання порохів | | | | | | | | | | | | термічного знищення капсульних втулок, | | 160| | | | трасерів, набоїв до стрілецької зброї, | | | | | | боєприпасів малого калібру 23 і 30 мм | | | | | | та інших дрібних | | | | | | вибухопожежонебезпечних елементів | | | | | |------------------------------------------+--------+----+-----+-----| | 2) технологічних процесів: | | | | | | | | | | | | розбирання боєприпасів | | 210| | | | | | | | | | випалювання вибухової речовини з | | 210| | | | корпуса снаряда та спалювання порохів | | | | | | | | | | | | термічного знищення капсульних втулок, | | 210| | | | трасерів, набоїв до стрілецької зброї, | | | | | | боєприпасів малого калібру 23 і 30 мм | | | | | | та інших дрібних | | | | | | вибухопожежонебезпечних елементів | | | | | |------------------------------------------+--------+----+-----+-----| | 3) програм з відпрацювання технологій: | | | | | | | | | | | | розбирання порохових зарядів у гільзах | | | 30| | | артилерійських пострілів різних типів, | | | | | | калібрів, які піддалися впливу | | | | | | факторів пожежі | | | | | | | | | | | | вигвинчування перехідних втулок з | | | 30| | | артилерійських снарядів, які піддалися | | | | | | впливу факторів пожежі | | | | | | | | | | | | термічного знищення у бронепечі | | | 30| | | боєприпасів та їх елементів, які | | | | | | піддалися впливу факторів пожежі | | | | | | | | | | | | вигвинчування капсульних втулок з | | | 30| | | боєприпасів, які піддалися впливу | | | | | | факторів пожежі | | | | | | | | | | | | розпатрування унітарних боєприпасів, | | | 30| | | які піддалися впливу факторів пожежі | | | | | | | | | | | | випалювання сполук, що містять сполуки | | | 30| | | типу А-ІХ-2, з корпусів снарядів, які | | | | | | піддалися впливу факторів пожежі | | | | | | | | | | | | спалювання на відкритому майданчику | | | 30| | | порохів, димних балістичних | | | | | | піроксилінових, ракетних палив, гільз, | | | | | | що згоряють, та їх залишків з піддонів,| | | | | | вилучених з боєприпасів, які піддалися | | | | | | впливу факторів пожежі | | | | | | | | | | | | очищення корпусів снарядів від шлаку | | | 30| | | після випалювання сполуки типу А-ІХ-2 | | | | | |------------------------------------------+--------+----+-----+-----| | 4) інструкцій з охорони праці для осіб,| | | 100| | | що працюють на ділянках знищення | | | | | | боєприпасів | | | | | |------------------------------------------+--------+----+-----+-----| | 5) комплексу конструкторської | | | | | | документації на: | | | | | | | | | | | | бронепіч для знищення боєприпасів та їх| | 50| | | | елементів | | | | | | | | | | | | пристрій для очищення корпусів від | | 50| | | | шлаку після випалювання сполуки типу | | | | | | А-ІХ-2 | | | | | | | | | | | | установку очищення повітря від | | 50| | | | шкідливих газів | | | | | |------------------------------------------+--------+----+-----+-----| |4. Обладнання виробничих дільниць для | 18190| |10000| 8190| | знищення (утилізації) боєприпасів та | | | | | | відпрацювання технологій за | | | | | | розробленими програмами | | | | | |------------------------------------------+--------+----+-----+-----| | 1) виготовлення нестандартного | | | 3000| 3690| | устатковання | | | | | |------------------------------------------+--------+----+-----+-----| | 2) встановлення устатковання на | | | 5000| 4500| | виробничих дільницях знищення | | | | | | (утилізації) боєприпасів | | | | | |------------------------------------------+--------+----+-----+-----| | 3) впровадження технологій за | | | 2000| | | розробленими програмами та інструкції з| | | | | | охорони праці | | | | | |------------------------------------------+--------+----+-----+-----| |5. Очищення території бази боєприпасів | 179| 179| | | |------------------------------------------+--------+----+-----+-----| |6. Транспортування та знищення боєприпасів| 19786|3997| 8000| 7789| | шляхом контрольованого підриву у | | | | | | спеціальних спорудах | | | | | |------------------------------------------+--------+----+-----+-----| |7. Державна екологічна експертиза та | 420| | 420| | | супроводження* | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |______________ | | * Проводиться Мінприроди після виконання пунктів 3 і 4 | |заходів. | |--------------------------------------------------------------------| |8. Непередбачені витрати | 4197| | 2197| 2000| |------------------------------------------+--------+----+-----+-----| | Усього | 46586|7000|21157|18429| ----------------------------------------------------------------------
Фінансове забезпечення Програми
Фінансування Програми буде здійснюватися за роками в таких
обсягах:
(тис. гривень) ------------------------------------------------------------------ | 2006 рік | 2007 рік | 2008 рік | Усього | |----------------+----------------+----------------+-------------| | 7000 | 21157 | 18429 | 46586 | ------------------------------------------------------------------
Заходи, визначені Програмою, фінансуватимуться за рахунок
коштів, передбачених державним бюджетом.
Обсяги асигнувань на виконання Програми щороку уточнюються
під час розроблення бюджетних запитів на підставі
проектно-кошторисних обґрунтувань вартості робіт, що плануються до
виконання протягом наступного року.
Видатки, пов'язані з виконанням робіт піротехнічними
підрозділами МНС, проводяться згідно з планом робіт, який
затверджується Міністерством.
Перерахування бюджетних коштів та проведення видатків
здійснюється відповідно до Порядку обслуговування державного
бюджету за видатками ( z0716-04 ), затвердженого Державним
казначейством.
Очікувані результати
Виконання Програми дасть змогу очистити територію від
боєприпасів, які знаходяться в небезпечному стані, зняти соціальну
напругу щодо зазначеної проблеми, усунути небезпеку для населення
с. Новобогданівки та інших населених пунктів Мелітопольського
району Запорізької області, розташованих поблизу території бази
боєприпасів, та створити умови для екологічно безпечного
використання земельних та інших ресурсів цього регіону.вверх