Документ 461-98-п, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 27.12.2001, основание - 1764-2001-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 7 квітня 1998 р. N 461
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1764 ( 1764-2001-п ) від 27.12.2001 )

Про затвердження Порядку кредитування
будівництва об'єктів, що здійснюється підприємствами,
установами і організаціями недержавної форми власності,
за рахунок коштів Фонду для здійснення заходів щодо
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та
соціального захисту населення

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок кредитування будівництва об'єктів, що
здійснюється підприємствами, установами і організаціями
недержавної форми власності, за рахунок коштів Фонду для
здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи та соціального захисту населення (додається).
2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
Віце-прем'єр-міністра України Білоблоцького М.П.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 квітня 1998 р. N 461
ПОРЯДОК
кредитування будівництва об'єктів, що здійснюється
підприємствами, установами і організаціями недержавної
форми власності, за рахунок коштів Фонду для здійснення
заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи та соціального захисту населення

1. Цей Порядок визначає механізм кредитування підприємств,
установ і організацій недержавної форми власності (далі -
підприємства), що здійснюють будівництво, реконструкцію
(розширення) і технічне переобладнання об'єктів з метою нарощення
обсягів виробництва екологічно чистих продуктів харчування, ліків,
виробів легкої та місцевої промисловості, іншої продукції, а також
створення нових робочих місць у пунктах компактного переселення
громадян із зони безумовного (обов'язкового) відселення. Кредитування зазначених підприємств провадиться за рахунок
коштів Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення (далі -
Фонд), передбачених на цю мету в Державному бюджеті України, і є
прямим, цільовим, поворотним та строковим. У такому порядку провадиться кредитування відповідних
об'єктів, проектний термін будівництва яких не перевищує 3, а в
окремих випадках 5 років. МНС за поданням Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій
формує переліки таких об'єктів та обсяги кредитування на
планований рік.
2. Кредитування підприємств оформляється шляхом укладення
ними договорів з МНС.
3. Для укладення договору про надання кредиту підприємство
подає до МНС копії установчих документів, бізнес-план, довідку
територіального органу Державного казначейства про відкриття
спеціального бюджетного рахунку, висновок відповідного
територіального управління у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи щодо проекту укладення
договору, графіка будівництва, реконструкції (розширення),
технічного переобладнання об'єктів та введення їх в дію. Після розгляду даних документів МНС у 5-денний термін приймає
рішення щодо доцільності укладення договору про виділення
підприємству коштів із Фонду. Плановим терміном надання кредиту вважається затверджений МНС
графік будівництва, реконструкції (розширення), технічного
переобладнання та введення об'єктів (черги, пускового комплексу) в
дію.
4. У договорі підприємства і МНС визначаються: умови та розміри надання кредиту і порядок його повернення; перелік та графік введення об'єктів (черги, пускового
комплексу) в дію; відповідальність за порушення взаємних зобов'язань сторін; умови припинення дії договору та способи забезпечення
повернення коштів.
5. За користування коштами Фонду сплачуються відсотки на
рівні облікової ставки Національного банку із застосуванням
коефіцієнта 1,2 або передається у державну власність еквівалентна
наданому кредиту частка (пай, акції) у статутному фонді одержувача
коштів.
6. Кредитування провадиться шляхом перерахування коштів Фонду
або їх частини підприємству на його бюджетний рахунок, відкритий у
територіальному органі Державного казначейства, в термін,
визначений договором з МНС.
7. Повернення сум кредиту розпочинається через рік після
закінчення будівництва, реконструкції (розширення) або технічного
переобладнання об'єкта і провадиться щокварталу протягом 3 - 5
років. Повернення Фонду коштів, які використані для придбання
обладнання, не включеного до кошторисів об'єктів, розпочинається у
наступному за плановим році і провадиться щокварталу протягом 2
років. Підприємство повертає Фонду кошти до державного бюджету (на
балансовий рахунок N 3510... в установах Національного банку і
2510... в установах інших банків - "Збір до Фонду для здійснення
заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та
соціального захисту населення, символ звітності банку - 56").
8. Звіт про використання коштів Фонду, наданих для
кредитування підприємств згідно з цим Порядком, та про їх
повернення подається до МНС щокварталу протягом дії договору за
встановленою цим Міністерством формою.вверх