Документ 461а-06, текущая редакция — Редакция от 19.11.2012, основание - 4651-VI

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про внесення змін і доповнень до
Кримінального та Кримінально-процесуального
кодексів Української РСР
( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1962, N 37, ст. 461 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексами
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26,
ст.131
N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10,
N 11-12, N 13, ст.88 }

Відповідно до Указів Президії Верховної Ради Союзу РСР від 15
лютого 1962 року "Про посилення відповідальності за посягання на
життя, здоров'я і гідність працівників міліції та народних
дружинників", "Про посилення кримінальної відповідальності за
згвалтування", від 20 лютого 1962 року "Про посилення кримінальної
відповідальності за хабарництво", від 4 квітня 1962 року "Про
внесення змін і доповнень до статей 22 і 44 Основ кримінального
законодавства" і враховуючи практику застосування кримінального та
кримінально-процесуального законодавства, Президія Верховної Ради
Української РСР п о с т а н о в л я є:
( Стаття 1 втратила чинність на підставі Кодексу N 2341-III
( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності з 01.09.2001 )
( Стаття 2 втратила чинність на підставі Кодексу N 2341-III
( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності з 01.09.2001 )
( Стаття 3 втратила чинність на підставі Кодексу N 2341-III
( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності з 01.09.2001 )

( Стаття 4 втратила чинність на підставі Кодексу N 2341-III
( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності з 01.09.2001 )

{ Стаття 5 втратила чинність на підставі Кодексу N 4651-VI
( 4651-17 ) від 13.04.2012 }

Голова
Президії Верховної Ради Української РСР Д.КОРОТЧЕНКО
Секретар
Президії Верховної Ради Української РСР А.ЗЛЕНКО
м. Київ, 10 вересня 1962 р.вверх