Про введення в дію Закону України "Про екологічну експертизу"
Постановление Верховной Рады Украины от 09.02.199546/95-ВР
Документ 46/95-ВР, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 18.12.2017, основание - 2059-VIII

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
{ Постанова втратила чинність на підставі Закону
N 2059-VIII ( 2059-19 ) від 23.05.2017, ВВР, 2017, N 29, ст.315 }
Про введення в дію Закону України
"Про екологічну експертизу"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 8, ст. 55 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон України "Про екологічну експертизу"
( 45/95-ВР ) з дня його опублікування.
2. До приведення законодавства України у відповідність з
Законом України "Про екологічну експертизу" законодавчі та інші
нормативні акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому
Закону. 3. Кабінету Міністрів України: разом з Комісією Верховної Ради України з питань екологічної
політики підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України
пропозиції про приведення законодавчих актів у відповідність з
Законом України "Про екологічну експертизу"; у тримісячний строк привести рішення Уряду України у
відповідність з Законом України "Про екологічну експертизу"; у першому півріччі 1995 року забезпечити розробку і
затвердження нормативних актів відповідно до компетенції Уряду
України, визначеної цим Законом; до 1 квітня 1995 року забезпечити перегляд і скасування
міністерствами і відомствами України їх нормативних актів, що
суперечать цьому Закону.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 9 лютого 1995 року
N 46/95-ВРвверх