Документ 458-96-п, текущая редакция — Редакция от 05.05.2016, основание - 313-2016-п


 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
П О С Т А Н О В А
від 26 квітня 1996 р. N 458
Київ
 
Про комісії для розгляду питань, пов'язаних із
встановленням статусу учасника війни, відповідно
до Закону України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту"
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 497 ( 497-2002-п ) від 11.04.2002 N 726 ( 726-2006-п ) від 25.05.2006 N 739 ( 739-2015-п ) від 23.09.2015 N 180 ( 180-2016-п ) від 16.03.2016 N 313 ( 313-2016-п ) від 20.04.2016 }

 
     Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Уряду Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям і виконавчим комітетам Рад, Міністерству оборони, Міністерству внутрішніх справ, Службі безпеки, Службі зовнішньої розвідки, Адміністрації Державної прикордонної служби, Національній поліції, Головному управлінню Національної гвардії, Державній службі з надзвичайних ситуацій створити відповідно республіканську, обласні, міські, районні, районні в містах та відомчі комісії для розгляду питань, пов'язаних із встановленням статусу учасника війни відповідно до пунктів 2 і 13 статті 9 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ). { Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 726 ( 726-2006-п ) від 25.05.2006, N 739 ( 739-2015-п ) від 23.09.2015, N 180 ( 180-2016-п ) від 16.03.2016, N 313 ( 313-2016-п ) від 20.04.2016 }
 
     Включити до складу зазначених комісій фахівців органів праці та соціального захисту населення, органів Пенсійного фонду, органів Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства фінансів, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Державної служби з надзвичайних ситуацій, медико-соціальних експертних комісій, управлінь сільського господарства та продовольства, архівних органів, представників рад ветеранів війни та праці. У разі потреби до складу комісій можуть залучатися фахівці органів інших відомств і служб. { Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 497 ( 497-2002-п ) від 11.04.2002, N 726 ( 726-2006-п ) від 25.05.2006, N 180 ( 180-2016-п ) від 16.03.2016 }
 
     Рекомендувати органам, що створюють ці комісії, затвердити головами комісій керівників відповідних органів соціального захисту населення, а міністерствам і відомствам, зазначеним в абзаці першому цього пункту, - заступників керівників, які займаються соціальними питаннями.
 
     2. Міністерству соціального захисту населення затвердити Типове положення про комісії для розгляду питань, пов'язаних із встановленням статусу учасника війни, передбачивши в ньому, зокрема, що:
 
     а) комісії розглядають за зверненням громадян справи з питань встановлення статусу учасника війни за місцем перебування їх на пенсійному обліку, за місцем роботи, а для осіб, які не є пенсіонерами, - за місцем проживання;
 
     б) комісії розглядають документи, заслуховують пояснення громадян, які їх подали, свідків, представників державних органів, громадських організацій, рад ветеранів, досліджують інші докази та у 10-денний термін з дня подання документів приймають відповідні рішення, про що інформують громадян, які подали заяви, надають допомогу громадянам у розшуку документів та інших доказів, необхідних для встановлення статусу учасника війни;
 
     в) у разі виникнення спірних питань передають у відповідну вищестоящу комісію матеріали для розгляду зі своїми пропозиціями і рекомендаціями;
 
     г) республіканська, обласні, Київська та Севастопольська міські комісії у 20-денний термін з дня одержання документів приймають рішення зі спірних питань;
 
     д) рішення комісії оформляється протоколом, який підписується головою та секретарем комісії; комісії несуть відповідальність за прийняті рішення;
 
     е) рішення комісій надсилаються для виконання органам соціального захисту населення за місцем перебування громадян на пенсійному обліку або за місцем їх проживання. Витяги з рішень комісій щодо встановлення статусу учасника війни зберігаються в особистих пенсійних справах громадян і в окремих справах загального діловодства як обов'язкові документи;
 
     є) за поданням комісій органи соціального захисту населення, відповідні служби міністерств і відомств видають ветеранам війни документи про право на пільги, передбачені Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", які надаються з моменту прийняття рішення комісією;
 
     ж) комісії здійснюють свою діяльність під організаційно-методичним керівництвом Міністерства соціального захисту населення.
 
     3. Уряду Автономної Республіки Крим, державним адміністраціям, виконавчим комітетам Рад затвердити положення про республіканську, обласні, міські, районні, районні у містах комісії, а Міністерству оборони, Міністерству внутрішніх справ, Службі безпеки, Службі зовнішньої розвідки - про відомчі комісії. { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 726 ( 726-2006-п ) від 25.05.2006, N 180 ( 180-2016-п ) від 16.03.2016, N 313 ( 313-2016-п ) від 20.04.2016 }
 
     4. Для встановлення статусу учасника війни особам, які народилися до 31 грудня 1932 р. включно і не мають можливості подати документи, що підтверджують факт роботи в період війни, Міністерству соціального захисту населення разом з Міністерством оборони, Міністерством внутрішніх справ, Службою безпеки, Службою зовнішньої розвідки, Міністерством фінансів скласти орієнтовний перелік причин, які можуть бути визнані поважними, та надіслати їх комісіям для використання в роботі.
{ Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 726 ( 726-2006-п ) від 25.05.2006 }

 
   Прем'єр-міністр України           Є.МАРЧУК 
Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
     Інд.26вверх