Документ 4539-VI, действует, текущая редакция — Принятие от 15.03.2012
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 08.04.2012. Посмотреть в истории? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Земельного та Лісового кодексів України щодо збереження лісів

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 51, ст.573)

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) у Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27):

у частині третій статті 122:

абзац перший після слів "державної власності" доповнити словами "(крім випадків, визначених частиною сьомою цієї статті)";

у пункті "б" слова "крім випадків, передбачених частиною сьомою цієї статті" виключити;

у пункті "в" слова "крім випадків, визначених частиною сьомою цієї статті" виключити;

у статті 149:

у частині п’ятій:

абзац перший після слів "державної власності" доповнити словами "(крім випадків, визначених частиною дев’ятою цієї статті)";

у пунктах "б" і "в" слова "крім випадків, визначених частиною дев’ятою цієї статті" виключити;

у частині дев’ятій слова і цифру "площею понад 1 гектар" виключити;

2) у Лісовому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 21, ст. 170):

пункт 5 статті 27 викласти в такій редакції:

"5) передає у власність, надає у постійне користування для нелісогосподарських потреб земельні лісові ділянки, що перебувають у державній власності";

пункт 5 статті 31 і пункт 3 статті 32 виключити.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
15 березня 2012 року
№ 4539-VI
вверх