Документ 441-2019-п, действует, текущая редакция — Принятие от 22.05.2019
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 30.05.2019. Посмотреть в истории? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 22 травня 2019 р. № 441
Київ

Про внесення змін до переліку заходів у сфері культури і мистецтва, видатки на які здійснюються з державного бюджету

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести зміни до переліку заходів у сфері культури і мистецтва, видатки на які здійснюються з державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2001 р. № 1557 “Про затвердження переліку закладів культури і мистецтва, які утримуються або яким надається фінансова підтримка з державного бюджету, та переліку заходів у сфері культури і мистецтва, видатки на які здійснюються з державного бюджету” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 47, ст. 2098; 2012 р., № 90, ст. 3645; 2015 р., № 40, ст. 1211; 2016 р., № 88, ст. 2885), виклавши його в редакції, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 листопада 2001 р. № 1557
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 22 травня 2019 р. № 441)

ПЕРЕЛІК
заходів у сфері культури і мистецтва, видатки на які здійснюються з державного бюджету

1. Державна підтримка діячів культури і мистецтва (виплата державних та галузевих премій, державних стипендій, надання грантів та стипендій Президента України молодим діячам у галузі музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва, а також молодим письменникам і майстрам народного мистецтва для створення і реалізації творчих проектів).

2. Загальнодержавні заходи, визначені указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України, міжнародні заходи, зокрема Венеціанського бієнале сучасного мистецтва, заходи, пов’язані з виконанням міжнародних договорів, реалізацією державної політики у сфері культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин (семінари, засідання за круглим столом, наради, конференції, форуми).

3. Придбання творів образотворчого мистецтва для поповнення музейних фондів, творів драматичного мистецтва для поповнення репертуару драматичних театрів, творів музичного мистецтва для поповнення репертуару музичних театрів, а також творів музичного мистецтва для поповнення репертуару концертних організацій та художніх (мистецьких) колективів, створення нових вистав, концертних, хореографічних та циркових номерів (програм), заходи з провадження гастрольної діяльності театрами, художніми (мистецькими) колективами, концертними та цирковими організаціями, що належать до сфери управління Мінкультури.

4. Виконання фінансових зобов’язань України в рамках участі в міжнародних організаціях (сплата внесків України до Міжнародного центру вивчення питань збереження та відновлення культурних цінностей (ІККРОМ), програми ЄС “Креативна Європа”, Міжнародного фонду культурного розмаїття).

5. Зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури, що належать до сфери управління Мінкультури, здійснення будівництва об’єктів загальнодержавного значення.

6. Здійснення заходів з реалізації державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам’яті Українського народу, популяризації історії України, її видатних особистостей, подолання історичних міфів, проведення конференцій, форумів, семінарів, наукових досліджень, засідань за круглим столом, експертних обговорень, виставок та інших заходів, а також забезпечення участі представників громадських об’єднань, юридичних осіб незалежно від форми власності у відповідних міжнародних заходах; підготовка та проведення комплексу заходів з увічнення пам’яті учасників українського визвольного руху, Української революції 1917-1921 років, воєн, жертв Голодомору 1932-1933 років, масового голоду 1921-1923, 1946-1947 років та політичних репресій, осіб, які брали участь у захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, а також в антитерористичних операціях; створення баз даних щодо осіб, які брали участь у захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, жертв Голодомору 1932-1933 років, масового голоду 1921-1923, 1946-1947 років та політичних репресій і баз даних щодо свідчень очевидців політичних репресій і забезпечення увічнення їх пам’яті; ведення обліку, впорядкування та збереження місць поховань жертв Голодомору 1932-1933 років, масового голоду 1921-1923, 1946-1947 років та політичних репресій, воєн, борців за незалежність України у XX столітті, осіб, які брали участь у захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, а також в антитерористичних операціях.

7. Проведення міжнародних і вітчизняних кінофестивалів, кіноринків, кіноконференцій, кіносемінарів та інших кіномистецьких заходів і забезпечення участі в них фахівців у сфері кінематографії; забезпечення виконання міжнародних договорів у сфері кінематографії; проведення днів українського кіно за кордоном та днів кіно зарубіжних країн в Україні; покриття витрат, пов’язаних з видачею державних посвідчень на право розповсюдження і демонстрування фільмів; популяризація національних фільмів шляхом повної або часткової оплати витрат на проведення творчих зустрічей, презентацій, прем’єрних показів, рекламування (незалежно від використаних рекламних засобів) та інших необхідних заходів, у тому числі за участю творчих груп фільмів; оплата заходів із збереження, відновлення, реставрації та популяризації національної кінематографічної спадщини, повернення її в Україну, якщо вона перебуває за кордоном, а також для оплати виготовлення архівних комплектів вихідних матеріалів національних фільмів, що відповідають сучасним технологічним вимогам щодо тривалого консерваційного зберігання в Державному фонді фільмів України архівного комплекту вихідних матеріалів, вихідних матеріалів та фільмокопій усіх національних фільмів; покриття витрат, пов’язаних з проведенням конкурсного відбору кінопроектів для формування Програми виробництва та розповсюдження національних фільмів (проведення експертної оцінки кінопроектів, придбання канцелярських товарів, оргтехніки, обладнання, програмного забезпечення).

8. Заходи Всеукраїнського товариства “Просвіта” (підготовка та проведення міжнародних, всеукраїнських фестивалів, свят, конкурсів, концертів, художніх, тематичних виставок, конференцій, семінарів, інших культурно-мистецьких заходів, проведення культурно-просвітницької та пропагандистської роботи, фінансова підтримка заходів Товариства).

9. Культурно-мистецькі заходи національних творчих спілок.

10. Фінансування проектів, реалізація яких забезпечується за підтримки Українського культурного фонду (експертний відбір, фінансування та моніторинг виконання проектів, реалізація яких забезпечується за підтримки Українського культурного фонду, заходи з популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі, заходи з підтримки культурних проектів української діаспори, задоволення культурних потреб громадян України, які проживають за кордоном, підтримка та реалізація інноваційних проектів, міжнародних проектів, підтримка мистецьких дебютів, культурних та інформаційних програм міжнародного співробітництва), а також заходи та проекти, які реалізуються Українським культурним фондом (координація та організація національних, регіональних і міжнародних заходів та програм).

11. Заходи з підтримки книговидавничої справи, популяризації української літератури у світі, які здійснюються Українським інститутом книги (забезпечення випуску та доставки книжкової продукції за програмою “Українська книга”, створення та підтримка Української цифрової бібліотеки, забезпечення придбання та доставка книжкової продукції для поповнення бібліотечних фондів, популяризація читання та української літератури в світі (координація та організація загальнодержавних і міжнародних заходів, виставок, ярмарків, в тому числі участь України у Франкфуртському міжнародному книжковому ярмарку, семінарів, конференцій).вверх