Документ 44/97-ВР, первая редакция — Принятие от 05.02.1997
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до Кримінального
і Кримінально-процесуального кодексів України
щодо відповідальності за ухилення від сплати податків
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 12, ст.102 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Кримінального кодексу України ( 2001-05,
2002-05 ) такі зміни і доповнення:
1. Статтю 148-2 викласти в такій редакції:
"Стаття 148-2. Ухилення від сплати податків, зборів, інших
обов'язкових платежів
Умисне ухилення від сплати податків, зборів, інших
обов'язкових платежів, вчинене посадовою особою підприємства,
установи, організації, незалежно від форм власності, або фізичною
особою, якщо ці діяння призвели до ненадходження до бюджетів чи
державних цільових фондів коштів у значних розмірах, - карається виправними роботами на строк до двох років, або
позбавленням права займати певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк до трьох років, або штрафом у розмірі до
трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ті ж діяння, вчинені за попереднім зговором групою осіб, або
якщо вони призвели до ненадходження до бюджетів чи державних
цільових фондів коштів у великих розмірах, - караються позбавленням волі на строк до п'яти років з
позбавленням права займати певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна чи без
такої, або виправними роботами на строк до двох років, або штрафом
до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Діяння, передбачені частиною 1 цієї статті, вчинені особою,
раніше судимою за ухилення від сплати податків, зборів, інших
обов'язкових платежів, або якщо вони призвели до ненадходження до
бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих
розмірах, - караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти
років з конфіскацією майна та позбавленням права займати певні
посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років.
Примітка. Під значним розміром коштів слід розуміти суми
податку, збору чи іншого обов'язкового платежу, які в сто і більше
разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний
мінімум доходів громадян; під великим розміром коштів слід
розуміти суми податку, збору чи іншого обов'язкового платежу, які
в двісті п'ятдесят і більше разів перевищують установлений
законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян; під
особливо великим розміром коштів слід розуміти суми податку, збору
чи іншого обов'язкового платежу, які в тисячу і більше разів
перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум
доходів громадян".
2. Частину другу статті 7-1 ( 2001-05 ) після слів і цифр
"грабіж при обтяжуючих обставинах (стаття 141 частини 2, 3 і 4)"
доповнити словами і цифрами "ухилення від сплати податків, зборів,
інших обов'язкових платежів при обтяжуючих обставинах (стаття
148-2 частина 3)".
3. Частину третю статті 186 ( 2002-05 ) після цифр і слів
"143 частини 2 і 3 (шахрайство при обтяжуючих обставинах)"
доповнити цифрами і словами "148-2 частина 3 (ухилення від сплати
податків, зборів, інших обов'язкових платежів при обтяжуючих
обставинах)".
II. Внести до Кримінально-процесуального кодексу України
( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ) такі зміни і доповнення:
у частині другій статті 112 слово і цифри "статтями 148-1,
148-2" замінити словами і цифрами "частинами 2 і 3 статті 148-2";
статтю 425 ( 1003-05 ) після слів і цифр "частиною 1 статті
148" доповнити словами і цифрами "частиною 1 статті 148-2".
III. Встановити, що:
1. Діяння, пов'язані з ухиленням від сплати податків, зборів,
інших обов'язкових платежів, справи про які на час набрання
чинності цим Законом перебувають у стадії попереднього
розслідування або судового розгляду, мають кваліфікуватися за
новою редакцією статті 148-2 ( 2002-05 ) Кримінального кодексу
України.
2. Вироки на осіб, засуджених до позбавлення волі, які
вчинили злочини, що мають кваліфікуватися за частиною 1 статті
148-2 в редакції цього Закону, підлягають перегляду з метою
приведення їх у відповідність з новою редакцією зазначеної статті
та вирішення питання про звільнення згаданих осіб від покарання
або заміну його більш м'яким покаранням, з урахуванням конкретних
обставин справи.
3. Вироки на осіб, засуджених за статтею 148-2 Кримінального
кодексу України до позбавлення волі, виконані на момент введення
цього Закону в дію, перегляду не підлягають.
4. За наявності підстав, передбачених статтями 6 і 54
Кримінального кодексу України ( 2001-05 ), органи прокуратури і
внутрішніх справ повинні направити до судів за місцем винесення
вироків або за місцем відбування покарання особами, засудженими за
статтею 148-2 Кримінального кодексу України, які не відбули
покарання, матеріали для приведення вироків на них у відповідність
із цим Законом.
5. Вироки на осіб, зазначених у статті 2 розділу III цього
Закону, підлягають перегляду протягом двох місяців з дня набрання
ним чинності.
IV. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 5 лютого 1997 року
N 44/97-ВРвверх