Документ 44/97-ВР, чинний, поточна редакція — Редакція від 19.11.2012, підстава - 4651-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до Кримінального
і Кримінально-процесуального кодексів України
щодо відповідальності за ухилення від сплати податків
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 12, ст.102 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексами
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26,
ст.131
N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10,
N 11-12, N 13, ст.88 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III
( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )

{ Розділ II втратив чинність на підставі Кодексу N 4651-VI
( 4651-17 ) від 13.04.2012 }

III. Встановити, що:
1. Діяння, пов'язані з ухиленням від сплати податків, зборів,
інших обов'язкових платежів, справи про які на час набрання
чинності цим Законом перебувають у стадії попереднього
розслідування або судового розгляду, мають кваліфікуватися за
новою редакцією статті 148-2 ( 2002-05 ) Кримінального кодексу
України.
2. Вироки на осіб, засуджених до позбавлення волі, які
вчинили злочини, що мають кваліфікуватися за частиною 1 статті
148-2 в редакції цього Закону, підлягають перегляду з метою
приведення їх у відповідність з новою редакцією зазначеної статті
та вирішення питання про звільнення згаданих осіб від покарання
або заміну його більш м'яким покаранням, з урахуванням конкретних
обставин справи.
3. Вироки на осіб, засуджених за статтею 148-2 Кримінального
кодексу України до позбавлення волі, виконані на момент введення
цього Закону в дію, перегляду не підлягають.
4. За наявності підстав, передбачених статтями 6 і 54
Кримінального кодексу України ( 2001-05 ), органи прокуратури і
внутрішніх справ повинні направити до судів за місцем винесення
вироків або за місцем відбування покарання особами, засудженими за
статтею 148-2 Кримінального кодексу України, які не відбули
покарання, матеріали для приведення вироків на них у відповідність
із цим Законом.
5. Вироки на осіб, зазначених у статті 2 розділу III цього
Закону, підлягають перегляду протягом двох місяців з дня набрання
ним чинності.
IV. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 5 лютого 1997 року
N 44/97-ВРвгору