Документ 44-2004-п, действует, текущая редакция — Редакция от 30.08.2019, основание - 799-2019-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 15 січня 2004 р. N 44
Київ
Про затвердження Порядку виплати щомісячної грошової
компенсації сум податку з доходів фізичних осіб, що
утримуються з грошового забезпечення, грошових
винагород та інших виплат, одержаних
військовослужбовцями, поліцейськими та
особами рядового і начальницького складу
{ Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 952 ( 952-2015-п ) від 18.11.2015 - застосовується з 07.11.2015 }

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 17 ( 17-2005-п ) від 06.01.2005
N 1074 ( 1074-2006-п ) від 01.08.2006
N 454 ( 454-2008-п ) від 14.05.2008
N 978 ( 978-2012-п ) від 24.10.2012
N 380 ( 380-2013-п ) від 29.05.2013
N 952 ( 952-2015-п ) від 18.11.2015
N 276 ( 276-2016-п ) від 30.03.2016
N 375 ( 375-2017-п ) від 31.05.2017
N 629 ( 629-2019-п ) від 10.07.2019
N 799 ( 799-2019-п ) від 21.08.2019 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок виплати щомісячної грошової компенсації
сум податку з доходів фізичних осіб, що утримуються з грошового
забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних
військовослужбовцями, поліцейськими та особами рядового і
начальницького складу (додається). { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 952
( 952-2015-п ) від 18.11.2015 - застосовується з 07.11.2015 }
2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2004 року.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 29

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 січня 2004 р. N 44
(в редакції постанови
Кабінету Міністрів України
від 6 січня 2005 р. N 17 ( 17-2005-п )
ПОРЯДОК
виплати щомісячної грошової компенсації
сум податку з доходів фізичних осіб, що
утримуються з грошового забезпечення, грошових
винагород та інших виплат, одержаних
військовослужбовцями, поліцейськими та
особами рядового і начальницького складу
{ Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 952
( 952-2015-п ) від 18.11.2015 - застосовується з 07.11.2015 }

1. Цей Порядок визначає умови та механізм щомісячної грошової
компенсації сум податку з доходів фізичних осіб, що утримуються з
грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат,
одержаних військовослужбовцями, поліцейськими та особами рядового
і начальницького складу (в тому числі відрядженими до органів
виконавчої влади та інших цивільних установ), співробітниками
Служби судової охорони у зв'язку з виконанням ними своїх
обов'язків під час проходження служби (далі - грошова
компенсація). { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 952
( 952-2015-п ) від 18.11.2015 - застосовується з 07.11.2015, N 629
( 629-2019-п ) від 10.07.2019 }
2. Грошова компенсація виплачується громадянам України, які
відповідно до законодавства мають статус військовослужбовця,
поліцейського або є особами рядового і начальницького складу
Державної кримінально-виконавчої служби, ДСНС, податкової міліції,
Національного антикорупційного бюро, Державного бюро розслідувань,
співробітникам Служби судової охорони, а також особам, звільненим
із служби, для відшкодування утриманих сум податку з їх грошового
забезпечення, грошових винагород та інших виплат, право на які
вони набули у зв’язку з виконанням обов’язків під час проходження
служби. { Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 629 ( 629-2019-п ) від 10.07.2019, N 799
( 799-2019-п ) від 21.08.2019 }
Зазначена в абзаці першому цього пункту грошова компенсація
також виплачується іноземцям та особам без громадянства, які
відповідно до законодавства мають статус військовослужбовця. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1074
( 1074-2006-п ) від 01.08.2006, N 454 ( 454-2008-п ) від
14.05.2008, N 978 ( 978-2012-п ) від 24.10.2012, N 380
( 380-2013-п ) від 29.05.2013, N 952 ( 952-2015-п ) від 18.11.2015
- застосовується з 07.11.2015, N 276 ( 276-2016-п ) від
30.03.2016; в редакції Постанови КМ N 375 ( 375-2017-п ) від
31.05.2017 }
3. Виплата грошової компенсації здійснюється установами
(організаціями, підприємствами), що утримують військовослужбовців,
поліцейських та осіб рядового і начальницького складу, за рахунок
відповідних коштів, які є джерелом доходів цих осіб, шляхом
рівноцінного та повного відшкодування втрат частини грошового
забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних у
зв'язку з виконанням ними своїх обов'язків під час проходження
служби (далі - грошове забезпечення), що пов'язані з утриманням
податку з доходів фізичних осіб у порядку та розмірах, визначених
Законом України "Про податок з доходів фізичних осіб" ( 889-15 ).
{ Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 952
( 952-2015-п ) від 18.11.2015 - застосовується з 07.11.2015 }
4. Виплата грошової компенсації військовослужбовцям,
поліцейським та особам рядового і начальницького складу
здійснюється одночасно з виплатою їм грошового забезпечення. { Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 952
( 952-2015-п ) від 18.11.2015 - застосовується з 07.11.2015 }
5. Грошова компенсація виплачується за місцем одержання
грошового забезпечення у розмірі суми податку з доходів фізичних
осіб, утриманого з грошового забезпечення.
6. Територіальні органи Державного казначейства та установи
банків провадять за платіжними документами видачу податковим
агентам готівки для здійснення одночасно виплати грошового
забезпечення та грошової компенсації із сплатою (перерахуванням) в
установленому порядку податку з доходів фізичних осіб, утриманого
з грошового забезпечення.
7. Відображення операцій, що здійснюються відповідно до цього
Порядку, в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності
проводиться згідно із законодавством.
8. Головні розпорядники бюджетних коштів подають Мінфіну і
Державній податковій адміністрації звіт про нарахування
наростаючим підсумком податку з доходів фізичних осіб, що
утримується з грошового забезпечення, та виплату грошової
компенсації у розрізі регіонів не пізніше ніж до 20 числа місяця,
що настає за звітним кварталом, за формою згідно з додатком.
( Порядок в редакції Постанови КМ N 17 ( 17-2005-п ) від
06.01.2005 )

Додаток
до Порядку
ЗВІТ
про нарахування податку з доходів фізичних осіб,
що утримується з грошового забезпечення,
грошових винагород та інших виплат, одержаних
військовослужбовцями, поліцейськими та особами
рядового і начальницького складу, виплати
щомісячної грошової компенсації втрат у зв'язку
з утриманням цього податку

за____________ 200__ року
(місяць)
__________________________________________________________________
(найменування установи (організації, підприємства)
Код та назва відомчої класифікації видатків _________________
------------------------------------------------------------------ Код програмної | Сума |Сума виплаченої| Примітка класифікації | нарахованого | щомісячної | видатків та назва|податку з доходів| грошової | бюджетної | фізичних осіб | компенсації | програми | | | ------------------------------------------------------------------
_____________
Усього
_________________________
(назва посади керівника) _________________________ ___________ ________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер ___________ ________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
_____ ______________200___ р.
{ Додаток в редакції Постанови КМ N 17 ( 17-2005-п ) від
06.01.2005; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 952
( 952-2015-п ) від 18.11.2015 - застосовується з 07.11.2015 }вверх