Про затвердження Порядку видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
Кабінет Міністрів УРСР; Постановление, Порядок, Перечень от 18.06.199144
Документ 44а-91-п, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 25.08.1992, основание - 501-92-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
П О С Т А Н О В А
від 18 червня 1991 р. N 44
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 501 ( 501-92-п ) від 25.08.92 )
Про затвердження Порядку видачі посвідчень особам,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Відповідно до статті 64 Закону УРСР "Про статус і соціальний
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи" ( 796-12 ) Кабінет Міністрів Української РСР
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок видачі посвідчень особам, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (додається).
2. Затвердити зразки посвідчень особам, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи, з вкладишами до них
(додаються).
3. Державному комітетові УРСР по пресі виготовити за заявкою
Міністерства праці УРСР і передати Міністерству УРСР у справах
захисту населення від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
необхідну кількість бланків посвідчень кожної категорії й серії з
вкладишами до них. Міністерству фінансів УРСР внести пропозиції
Кабінету Міністрів УРСР про виділення коштів для покриття
пов'язаних з цим витрат.
4. Державному комітетові УРСР з військових справ,
Міністерству охорони здоров'я УРСР, Державному комітетові УРСР по
нагляду за безпечним веденням робіт в атомній енергетиці,
Міністерству праці УРСР, Міністерству УРСР у справах захисту
населення від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС до 1 вересня
1991 р. подати Кабінету Міністрів УРСР пропозиції про віднесення
громадян, які брали участь у ліквідації наслідків інших ядерних
аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням
ядерної зброї, до відповідних категорій осіб, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Перший
віце-прем'єр-міністр УРСР К.МАСИК
Державний секретар Кабінету Міністрів УРСР В.ПЄХОТА
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
постановою Кабінету Міністрів УРСР
від 18 червня 1991 р. N 44

ПОРЯДОК
видачі посвідчень особам,
які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи

1. Цей Порядок регулює правила видачі посвідчень особам,
віднесеним відповідно до статті 14 Закону УРСР "Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ) до категорій 1, 2, 3, 4.
2. Посвідчення є документом, що підтверджує статус громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та надає
право користування пільгами й компенсаціями, встановленими чинним
законодавством.
3. Громадянам, віднесеним до категорії 1, видаються
посвідчення синього кольору, серія А - учасника ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і громадянина, захворювання
яких пов'язане з наслідками Чорнобильської катастрофи.
4. Громадянам, віднесеним до категорії 2, видаються
посвідчення синього кольору, серія А - учасника ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 - 1987 роках і
посвідчення сірого кольору, серія Б - громадянина, евакуйованого у
1986 році із зони відчуження (додаток N 1).
5. Громадянам, віднесеним до категорії 3, видаються
посвідчення зеленого кольору, серія А - учасника ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 1988 - 1990 роках і серія
Б - громадянина, який постійно працював чи працює, або проживав чи
проживає на територіях безумовного (обов'язкового) та
гарантованого добровільного відселення.
6. Громадянам, віднесеним до категорії 4, видаються
посвідчення коричневого кольору, серія В - громадянина, який
постійно працює і проживає на території зони посиленого
радіоекологічного контролю.
7. Видача посвідчень встановленого зразка громадянам, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, провадиться:
працюючим громадянам, які брали участь у ліквідації наслідків
аварії на Чорнобильської АЕС, - міністерствами та відомствами
УРСР, Радою Міністрів Кримської АРСР, облвиконкомами, Київським і
Севастопольським міськвиконкомами, республіканськими громадськими
організаціями за місцем роботи на даний час;
військовослужбовцям і непрацюючим членам їхніх сімей,
вільнонайманим - військовими округами за місцем проходження служби
або роботи на даний час;
військовозобов'язаним, які призивалися на спеціальні збори і
брали участь в роботах по ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС, пенсіонерам Радянської Армії та
Військово-Морського Флоту - військовими комісаріатами;
непрацюючим пенсіонерам та інвалідам - органами соціального
забезпечення;
громадянам, евакуйованим у 1986 році, - Радою Міністрів
Кримської АРСР, облвиконкомами, Київським і Севастопольським
міськвиконкомами на підставі довідки про евакуацію, виданої
Київським чи Житомирським облвиконкомами (додаток N 2);
громадянам, переселеним з території зон безумовного
(обов'язкового) та гарантованого добровільного відселення, - Радою
Міністрів Кримської АРСР, облвиконкомами, Київським і
Севастопольським міськвиконкомами на підставі довідок
облвиконкомів про їх відселення (додаток N 3);
громадянам, які постійно проживають та працюють у районах з
підвищеним рівнем радіоактивного забруднення і віднесені до
категорій 3 і 4, - відповідними облвиконкомами за місцем їх
проживання на підставі довідок (додатки N 3, 5);
працівникам підприємств і організацій союзного
підпорядкування, а також кооперативів, концернів, асоціацій та
інших об'єднань, які брали участь у роботах по ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, - Радою Міністрів
Кримської АРСР, облвиконкомами, Київським і Севастопольським
міськвиконкомами;
тимчасово непрацюючим громадянам - Радою Міністрів Кримської
АРСР, облвиконкомами, Київським і Севастопольським
міськвиконкомами.
Зазначеними виконкомами видаються посвідчення громадянам
РРФСР та БРСР, що переїхали із забруднених територій на постійне
місце проживання в Українську РСР, на підставі довідок, виданих
органами РРФСР і БРСР.
8. Керівникам міністерств, відомств, обл(міськ)виконкомів і
республіканських громадських організацій посвідчення видаються
Кабінетом Міністрів УРСР за поданням Міністерства УРСР у справах
захисту населення від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
9. Дітям, які не досягли повноліття, посвідчення видаються на
загальних підставах та вручаються батькам або особам, які їх
замінюють.
10. Видача посвідчень учасникам ліквідації наслідків аварії
на Чорнобильській АЕС провадиться на підставі одного з таких
документів:
а) посвідчення про відрядження в зону відчуження;
б) воєнний білет з відміткою про участь в ліквідації
наслідків аварії в зоні відчуження;
в) трудова книжка з записом, що засвідчує роботу в зоні
відчуження;
г) табель обліку робочого часу в зоні відчуження;
д) довідка про право на підвищену оплату праці за роботу в
населених пунктах, розташованих в зоні відчуження;
є) довідка, що дає право на пільгову пенсію за роботу у
відповідних зонах небезпеки у 1986 - 1988 роках;
ж) посвідчення, видане згідно з постановою Ради Міністрів
УРСР і Укрпрофради від 2 липня 1990 р. N 148 ( 148-90-п ).
11. Посвідчення видаються за підписом керівників міністерств
і відомств УРСР, Ради Міністрів Кримської АРСР, облвиконкомів,
Київського і Севастопольського міськвиконкомів, республіканських
громадських організацій, які зареєстровані у встановленому
порядку, і скріплюються відповідною печаткою.
12. Посвідчення з вкладишами до них є документами суворого
обліку і звітності.
13. До видачі посвідчень встановлених зразків підставою для
надання пільг і компенсацій, передбачених Законом УРСР "Про статус
і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи", є:
для учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС, віднесених до категорій 1 і 2, - посвідчення, видані
відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 2
липня 1990 р. N 148;
для евакуйованих у 1986 році і віднесених до категорії 2 -
довідка (додаток N 2);
для учасників ліквідації наслідків аварії у 1988 році,
віднесених до категорії 3, - посвідчення, видані відповідно до
постанови Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 2 липня 1990 р.
N 148;
для осіб, які постійно працюють або працювали, проживають або
проживали на територіях зон безумовного (обов'язкового) та
гарантованого добровільного відселення і віднесені до категорії 3,
- довідка (додаток N 3);
для учасників ліквідації наслідків аварії в 1989 - 1990
роках, віднесених до категорії 3, - довідка (додаток N 4);
для осіб, віднесених до категорії 4, - довідка (додаток N 5).
14. Посвідчення учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС відповідної категорії видаються також особам,
які працювали на діючих пунктах санітарної обробки населення і
дезактивації техніки в межах сіл Діброва, Дитятки та Старі Соколи.
15. При виникненні спірних питань визначення осіб, які
належать до учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС, покладається на комісії, що створюються при
міністерствах відомствах УРСР, Раді Міністрів Кримської АРСР,
облвиконкомах, Київському і Севастопольському міськвиконкомах.
16. Розподіл бланків посвідчень між міністерствами,
відомствами, Радою Міністрів Кримської АРСР, обл(міськ)виконкомами
та республіканськими громадськими організаціями покладається на
Міністерство УРСР у справах захисту населення від наслідків аварії
на Чорнобильській АЕС.

Додаток N 1
до Порядку видачі посвідчень особам,
які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи
ПЕРЕЛІК
населених пунктів,
жителі яких евакуйовані в 1986 році
(зона відчуження)

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Чорнобильський район
1. с. Андріївка 30. с. Новосілки
2. с. Бенівка 31. с. Новошепеличі
3. с. Бички 32. с. Опачичі
4. с. Буда 33. с. Оташів
5. с. Буряківка 34. с. Паришів
6. с. Глинка 35. с. Плютовище
7. с. Городище 36. м. Прип'ять
8. с. Городчан 37. с. Річиця
9. с. Залісся 38. с. Роз'їждже
10. с. Замошня 39. с. Розсоха
11. с. Запілля 40. с. Рудня-Вересня
12. с. Зимовище 41. с. Рудня-Іллінецька
13. с. Іванівка 42. с. Рудьки
14. с. Іллінці 43. с. Стара Красниця
15. с. Іловниця 44. с. Старі Шепеличі
16. с. Кам'янка 45. с. Старосілля
17. с. Копачі 46. с. Стечанка
18. с. Корогод 47. с. Теремці
19. с. Коцюбинське 48. с. Терехів
20. с. Кошарівка 49. с. Товстий Ліс
21. с. Кошівка 50. с. Усів
22. с. Красне 51. с. Хутір Золотніїв
(Машівська с/р)
23. с. Красне 52. с. Чапаєвка
(Товстоліська с/р)
24. с. Крива Гора 53. с. Черевач
25. с. Купувате 54. с. Чистогалівка
26. с. Ладижичі 55. м. Чорнобиль
27. с. Лелів 56. с-ще Чорнобиль-2
28. с. Машеве 57. с. Ямпіль
29. с. Нова Красниця 58. ст. Янів
Поліський район
1. с. Бобер 7. с. Кливини
2. с. Бовище 8. с. Ковшилівка
3. с. Варовичі 9. лісництво Яковецьке
4. с. Весняне 10. с. Луб'янка
5. с. Вільшанка 11. с. Стара Рудня
6. с. Володимирівка
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
Народицький район
1. с. Довгий Ліс 3. с. Нове Шарне
2. с. Мотилі 4. с. Омельники

Овруцький район
1. с. Деркачі 3. с. Липські Романи
2. с. Журба

Додаток N 2
до Порядку видачі посвідчень особам,
які постраждали внаслідок
чорнобильської катастрофи

Виконавчий Комітет _________________________________обласної Ради
народних депутатів
ДОВІДКА N ______
Виданий гр-ну(ці) ________________________________________________
__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
в тому, що він (вона) станом на 26 квітня 1986 р. фактично
проживав(ла) і був (була) прописаний (на) в __________________________________________________________________
(найменування населеного пункту)
______________________________ області і у встановленому порядку
евакуйований(на) " " ______________ 1986 р.
Довідка є підставою для видачі посвідчення потерпілого від
чорнобильської катастрофи категорії 2 відповідно до ст. 14 (п. 2)
Закону Української РСР "Про статус і соціальний захист громадян,
які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ) і
дає право на користування пільгами, передбаченими статтею 21 цього
Закону.
Довідка дійсна при пред'явленні документа, що посвідчує
особу.

Заступник голови облвиконкому підпис

М.П.

"___" ________________ 19___ р.

Виконавчий Комітет _________________________________обласної Ради
народних депутатів
КОРІНЕЦЬ ДОВІДКИ N ______
Виданий гр-ну(ці) ________________________________________________
__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
в тому, що він (вона) станом на 26 квітня 1986 р. фактично
проживав(ла) і був (була) прописаний (на) в __________________________________________________________________
(найменування населеного пункту)
______________________________ області і у встановленому порядку
евакуйований(на) " " ______________ 1986 р.
Довідка є підставою для видачі посвідчення потерпілого від
чорнобильської катастрофи категорії 2 відповідно до ст. 14 (п. 2)
Закону Української РСР "Про статус і соціальний захист громадян,
які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи" і дає право
на користування пільгами, передбаченими статтею 21 цього Закону.
Довідка дійсна при пред'явленні документа, що посвідчує
особу.

Підпис службової особи, Посада, що видала довідку прізвище,
ім'я, по батькові
Довідку одержав підпис
" " _____ 19___ р.

Додаток N 3
до Порядку видачі посвідчень особам,
які постраждали внаслідок
чорнобильської катастрофи
Виконавчий Комітет ________________________________обласної Ради
народних депутатів
ДОВІДКА N ________
Виданий гр-ну(ці) ________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
__________________________________________________________________
в тому, що він (вона) постійно працює або працював чи
проживав на території зони безумовного (обов'язкового) та
гарантованого добровільного відселення в
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(найменування населеного пункту)
__________________________ області.
Довідка є підставою для видачі посвідчення потерпілого від
чорнобильської катастрофи віднесеного до категорії 3 відповідно до
статті 14 (п. 3) Закону Української РСР "Про статус і соціальний
захист громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської
катастрофи" ( 796-12 ), і дає право користування пільгами,
передбаченими статтею 22 цього Закону.
Довідка дійсна при пред'явленні документа, що посвідчує
особу.

Заступник голови облвиконкому підпис

М. П.

"___" ________________ 19___ р.

Виконавчий Комітет ________________________________обласної Ради
народних депутатів
ДОВІДКА N ________
Виданий гр-ну(ці) ________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
__________________________________________________________________
в тому, що він (вона) постійно працює або працював чи
проживав на території зони безумовного (обов'язкового) та
гарантованого добровільного відселення в
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(найменування населеного пункту)
__________________________ області.
Довідка є підставою для видачі посвідчення потерпілого від
чорнобильської катастрофи віднесеного до категорії 3 відповідно до
статті 14 (п. 3) Закону Української РСР "Про статус і соціальний
захист громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської
катастрофи", і дає право користування пільгами, передбаченими
статтею 22 цього Закону.
Довідка дійсна при пред'явленні документа, що посвідчує
особу.

Заступник голови облвиконкому підпис

М. П.

"___" ________________ 19___ р.

Підпис службової особи, Посада, що видала довідку прізвище, ім'я,
по батькові
Довідку одержав підпис
"___" ________________
19___ р.

Додаток N 4
до Порядку видачі посвідчень особам,
які постраждали внаслідок
чорнобильської катастрофи

Кутовий штамп
ДОВІДКА N ______
Видана гр-ну(ці)__________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
__________________________________________________________________
в тому, що він (вона) з "___" ________________ 19___ р.
по "___" ________________ 19___ р. працював(ла) у зоні відчуження
__________________________________________________________________
(місто, село, район, область)
Довідка є підставою для видачі посвідчення учасника
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 1989 - 1990
роках, віднесеного до категорії 3 відповідно до статті 14 (п. 3)
Закону Української РСР "Про статус і соціальний захист громадян,
які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ), і
дає право на користування пільгами, передбаченими статтею 22 цього
Закону.
Довідка дійсна при пред'явленні документа, що посвідчує
особу.

Керівник міністерства, відомства УРСР, облвиконкому, республіканської громадської організації

М.П.

Додаток N 5
до Порядку видачі посвідчень особам,
які постраждали внаслідок
чорнобильської катастрофи
Виконавчий Комітет _________________________________ обласної Ради
народних депутатів
ДОВІДКА N ________
Видана гр-ну(ці) _________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
у тому, що він (вона) постійно працює і проживає на території
зони посиленого радіоекологічного контролю в __________________________________________________________________
(найменування населеного пункту області)
Довідка є підставою для видачі посвідчення потерпілого від
чорнобильської катастрофи, віднесеного до категорії 4 відповідно
до ст. 14 (п. 4) Закону Української РСР "Про статус і соціальний
захист громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської
катастрофи", і дає право на користування пільгами, передбаченими
статтею 23 цього Закону.
Довідка дійсна при пред'явленні документа, що посвідчує
особу.

Заступник голови облвиконкому підпис

М. П.

"___" ________________ 1991 р.

Виконавчий Комітет _________________________________ обласної Ради
народних депутатів
КОРІНЕЦЬ ДОВІДКИ N _______
Виданий гр-ну(ці)_________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
в тому, що він (вона) постійно працює і проживає на території
зони посиленого радіоекологічного контролю в __________________________________________________________________
(найменування населеного пункту області)
Довідка є підставою для видачі посвідчення потерпілого від
чорнобильської катастрофи, віднесеного до категорії 4 відповідно
до ст. 14 (п. 4) Закону Української РСР "Про статус і соціальний
захист громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської
катастрофи", і дає право користування пільгами, передбаченими
статтею 23 цього Закону.
Довідка дійсна при пред'явленні документа, що посвідчує
особу.

Підпис службової особи, Посада, що видала довідку прізвище, ім'я,
по батькові
Довідку одержав підпис
"___" ________________ 1991 р.

ЗАТВЕРДЖЕНЕ
постановою Кабінету Міністрів УРСР
від 18 червня 1991 р. N 44
Зразок
ПОСВІДЧЕННЯ
учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС у 198 ________ рр. та громадянина, захворювання яких
пов'язане з наслідками чорнобильської катастрофи
(категорія 1)
Серія А N -------------- | | Прізвище _________________________________ | | | | Ім'я _____________________________________ | | | | По батькові ______________________________ -------------- Власний підпис ___________________________
М. П. Дата видачі "___" _____________ 19___ р.

Пред'явник посвідчення має право на пільги і компенсації,
встановлені Законом УРСР "Про статус і соціальний захист громадян,
які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи" для осіб, які
брали участь у роботах по ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС у 1986 - 1987 роках і громадян, які втратили
повністю або частково працездатність внаслідок чорнобильської
катастрофи, хворі на променеву хворобу, а також особи,
захворювання яких пов'язане з наслідками чорнобильської
катастрофи.
ПОСВІДЧЕННЯ БЕЗСТРОКОВЕ І ДІЄ НА ВСІЙ
ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
__________________________________________________________________
(установа, яка видала посвідчення)
М.П. ____________________________________________________________
(підпис керівника установи)
Вкладиш до посвідчення
(серія А)
КОМПЕНСАЦІЇ ТА ПІЛЬГИ ГРОМАДЯНАМ,
ВІДНЕСЕНИМ ДО КАТЕГОРІЇ І
Особам, віднесеним до категорії I (учасники ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілі від
чорнобильської катастрофи, які втратити повністю або частково
працездатність внаслідок чорнобильської катастрофи, хворі на
променеву хворобу, а також особи, захворювання яких пов'язане з
наслідками Чорнобильської катастрофи), надаються такі компенсації
та пільги:
безплатне придбання ліків за рецептами лікарів;
безплатне позачергове зубопротезування;
першочергове обслуговування у лікувально-профілактичних
закладах та аптеках;
позачергове безплатне щорічне забезпечення
санаторно-курортним лікуванням, а також компенсація вартості
самостійного санаторно-курортного лікування;
користування при виході на пенсію та зміні місця роботи
поліклініками, до яких вони були прикріплені під час роботи;
право на щорічне медичне обстеження і диспансеризацію із
залученням необхідних спеціалістів;
переважне право залишення на роботі під час скорочення штату
або чисельності працівників, а також на працевлаштування.
У разі звільнення, в тому числі ліквідації підприємства,
громадянам виплачується допомога в розмірі трикратної
середньомісячної заробітної плати, а також зберігається за їхнім
бажанням посадовий оклад, тарифна ставка (оклад) на новому місці
роботи. Їм також гарантується працевлаштування з урахуванням їхніх
побажань або можливість навчання нових професій (спеціальностей)
із збереженням у встановленому порядку середньої заробітної плати
за весь період перепідготовки, але не більше одного року.
При переведенні в зв'язку зі станом здоров'я на
нижче оплачувану роботу виплачується різниця між попереднім
заробітком і заробітком на новій роботі на весь цей період;
виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100
процентів середньої заробітної плати незалежно від безперервного
стажу роботи;
виплата працюючим інвалідам допомоги по тимчасовій
непрацездатності до 4 місяців підряд або до 5 місяців у
календарному році;
позачергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують
поліпшення житлових умов (включаючи сім'ї загиблих або померлих
громадян). Особи, зазначені в цьому пункті, забезпечуються жилою
площею протягом року з дня подання заяви.
Право на поліпшення житлових умов та взяття на квартирний
облік мають особи, які забезпечені жилою площею нижче рівня
середньої забезпеченості громадян у даному населеному пункті або
які проживають у комунальних квартирах.
Особам, які перенесли променеву хворобу будь-якого ступеня та
стали інвалідами внаслідок чорнобильської катастрофи, надається
додаткова жила площа у вигляді окремої кімнати.
Сім'я, що втратила годувальника внаслідок чорнобильської
катастрофи, має право на додаткову площу, розмір якої визначається
Кабінетом Міністрів Української РСР;
зниження оплати жилої площі в межах норм, передбачених чинним
законодавством, за користування комунальними послугами,
електроенергією та газом на 50 процентів зазначеним особам і
членам їхніх сімей, які проживають з ними, а також сім'ям, що
втратили годувальника, який став жертвою чорнобильської
катастрофи.
Особам, які проживають у будинках, що не мають центрального
опалення, відшкодовується 50 процентів вартості палива,
передбаченого в межах норм, встановлених для продажу населенню;
право на передачу особам, віднесеним до цієї категорії,
безплатно в особисту власність займаних ними та їх сім'ями жилих
приміщень в межах норм середньої забезпеченості;
право на позачергове безплатне забезпечення автомобілем
ЗАЗ-985 (при наявності відповідних медичних показань або
інвалідності I, II групи). За бажанням інваліда йому може бути
позачергово продано автомобіль іншої марки з оплатою різниці у
вартості;
право на забезпечення продуктами харчування за фізіологічними
нормами з прикріпленням до відповідних магазинів з оплатою 50
процентів їх вартості;
безплатне користування всіма видами міського та приміського
транспорту (крім таксі) та автомобільним транспортом загального
користування (крім таксі) в сільській місцевості на території
республіки;
одержання лікарняного листка на весь період лікування в
санаторіях і спеціалізованих лікувальних закладах з урахуванням
часу проїзду туди й назад, з виплатою допомоги по державному
соціальному страхуванню незалежно від того, ким і за чий рахунок
видано путівку;
позачергове обов'язкове забезпечення їх дітей місцями у
дошкільних закладах незалежно від відомчої підпорядкованості;
звільнення від сплати податків і мита всіх видів;
право безплатного проїзду один раз на рік до будь-якого
пункту країни і назад повітряним, або залізничним, або водним, або
автомобільним транспортом з правом першочергового придбання
квитків;
першочергове право на відведення земельних ділянок для
індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва;
одержання безпроцентної позики на індивідуальне житлове
(кооперативне) будівництво з погашенням 50 процентів від розміру
позики за рахунок державного бюджету, а також безпроцентної позики
для будівництва дачних будинків;
використання чергової відпустки у зручний для них час, а
також отримання додаткової відпустки із збереженням заробітної
плати строком 14 днів на рік;
першочергове право на вступ до житлово-будівельних (житлових)
кооперативів, кооперативів по будівництву та експлуатації
колективних гаражів, стоянок для транспортних засобів та їх
технічного обслуговування, до садових товариств, на придбання
садових будинків або матеріалів для їх будівництва, а також для
індивідуальної житлової забудови:
першочергове обслуговування у закладах, на підприємствах, в
організаціях зв'язку, служби побуту, громадського харчування,
житлово-комунального господарства та міжміського транспорту;
першочергове право на придбання промислових товарів
підвищеного попиту, в тому числі легкового автомобіля, мотоцикла,
моторного човна, телевізора, холодильника, меблів, пральної
машини, пилососа;
право на вступ поза конкурсом до вищих, середніх спеціальних
навчальних закладів, професійно-технічних училищ, а також на курси
для професійного навчання з обов'язковим наданням гуртожитку на
час навчання і гарантованою виплатою стипендії, підвищеної на 50
процентів. Особи, які закінчили середні навчальні заклади з
відзнакою (відмінними оцінками), приймаються без екзаменів до
вищих навчальних закладів за результатами співбесіди;
право на позачергове влаштування в заклади соціального
забезпечення, а також на обслуговування службами соціального
забезпечення вдома, якщо хворий не має близьких родичів, які
проживають разом з ним.
У разі неможливості організації такого обслуговування
закладами соціального забезпечення відшкодовуються витрати,
пов'язані з доглядом за хворим;
право на позачергове встановлення телефону;
право на безпроцентний кредит або позику для організації
індивідуальної трудової діяльності, фермерського господарства;
право на погашення несплаченої частини безпроцентної позики
на господарське обзаведення в розмірі до 5 тисяч карбованців на
сім'ю, яку одержали евакуйовані з 30-кілометрової зони, за
рахунок держави;
оплата лікарняних листків по тимчасовій непрацездатності
особам, які є учасниками ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС, нараховується за їх бажанням з середнього
фактичного заробітку, який вони одержували під час роботи по
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, без обмеження
двома тарифними ставками або посадовими окладами.
У такому ж порядку оплата лікарняних листків провадиться і
особам, тимчасова непрацездатність яких настала внаслідок
загального захворювання.

ЗАТВЕРДЖЕНЕ
постановою Кабінету Міністрів УРСР
від 18 червня 1991 р. N 44
Зразок
ПОСВІДЧЕННЯ
учасника ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС у 198___ рр.
(категорія 2)
Серія А N -------------- | | Прізвище _________________________________ | | | | Ім'я _____________________________________ | | | | По батькові ______________________________ -------------- Власний підпис ___________________________
М. П. Дата видачі "___" _____________ 19___ р.

Пред'явник посвідчення має право на пільги і компенсації,
встановлені Законом УРСР "Про статус і соціальний захист громадян,
які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи" ( 796-12 )
для осіб, які брали участь у роботах по ліквідації наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 - 1987 роках.
ПОСВІДЧЕННЯ БЕЗСТРОКОВЕ І ДІЄ НА ВСІЙ
ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
__________________________________________________________________
(установа, яка видала посвідчення)

М. П. ______________________________________________________
(підпис керівника установи)

Вкладиш до посвідчення
(серія А)
КОМПЕНСАЦІЇ ТА ПІЛЬГИ ГРОМАДЯНАМ,
ВІДНЕСЕНИМ ДО КАТЕГОРІЇ II

Особам, віднесеним до категорії II (учасники ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які працювали у зоні
відчуження у 1986 - 1987 роках), надаються такі компенсації та
пільги:
безплатне придбання ліків за рецептами лікарів;
безплатне позачергове зубопротезування;
першочергове обслуговування у лікувально-профілактичних
закладах та аптеках;
користування при виході на пенсію та зміні місця роботи
поліклініками, до яких вони були прикріплені під час роботи;
право на щорічне медичне обстеження і диспансеризацію із
залученням необхіднім спеціалістів;
переважне право залишення на роботі під час скорочення штату
або чисельності працівників, а також на працевлаштування.
У разі звільнення, в тому числі ліквідації підприємства,
громадянам виплачується допомога в розмірі трикратної
середньомісячної плати, а також зберігається за їхнім бажанням
посадовий оклад, тарифна ставка (оклад) на новому місці роботи. Їм
також гарантується працевлаштування з урахуванням їхніх побажань
або можливість навчання нових професій (спеціальностей) із
збереженням у встановленому порядку середньої заробітної плати за
весь період перепідготовки, але не більше одного року.
При переведенні в зв'язку зі станом здоров'я на
нижчеоплачувану роботу виплачується різниця між попереднім
заробітком і заробітком на новій роботі на весь цей період;
виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100
процентів середньої заробітної плати незалежно від безперервного
стажу роботи;
зниження оплати жилої площі в межах норм, передбачених чинним
законодавством, за користування комунальними послугами,
електроенергією та газом на 50 процентів зазначеним особам і
членам їх сімей, які проживають з ними, а також сім'ям, що
втратили годувальника, який став жертвою чорнобильської
катастрофи.
Особам, які проживають у будинках, що не мають центрального
опалення, відшкодовується 50 процентів вартості палива,
передбаченого в межах норм, встановлених для продажу населенню;
право на передачу особам, віднесеним до цієї категорії,
безплатно в особисту власність займаних ними та їх сім'ями жилих
приміщень в межах норм середньої забезпеченості;
одержання лікарняного листка на весь період лікування в
санаторіях і спеціалізованих лікувальних закладах з урахуванням
часу проїзду туди й назад, з виплатою допомоги по державному
соціальному страхуванню незалежно від того, ким і за чий рахунок
видано путівку;
позачергове обов'язкове забезпечення їхніх дітей місцями у
дошкільних закладах незалежно від відомчої підпорядкованості;
звільнення від сплати податків і мита всіх видів;
першочергове право на відведення земельних ділянок для
індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва;
використання чергової відпустки у зручний для них час, а
також отримання додаткової відпустки із збереженням заробітної
плати строком 14 днів на рік;
першочергове право на вступ до житлово-будівельних (житлових)
кооперативів, кооперативів по будівництву та експлуатації
колективних гаражів, стоянок для транспортних засобів та їх
технічного обслуговування, до садових товариств, на придбання
садових будинків або матеріалів для їх будівництва, а також для
індивідуальної житлової забудови;
першочергове право на придбання промислових товарів
підвищеного попиту, в тому числі легкового автомобіля, мотоцикла,
моторного човна, телевізора, холодильника, меблів, пральної
машини, пилососа;
право на вступ поза конкурсом до вищих, середніх спеціальних
навчальних закладів, професійно-технічних училищ, а також на курси
для професійного навчання з обов'язковим наданням гуртожитку на
час навчання і гарантованою виплатою стипендії, підвищеної на 50
процентів. Особи, які закінчили середні навчальні заклади з
відзнакою (відмінними оцінками), приймаються без екзаменів до
вищих навчальних закладів за результатами співбесіди;
право на позачергове влаштування в заклади соціального
забезпечення, а також на обслуговування службами соціального
забезпечення вдома, якщо хворий не має близьких родичів, які
проживають разом з ним.
У разі неможливості організації такого обслуговування
закладами соціального забезпечення відшкодовуються витрати,
пов'язані з доглядом за хворим;
право на безпроцентний кредит або позику для організації
індивідуальної трудової діяльності, фермерського господарства;
право на погашення несплаченої частини безпроцентної позики
на господарське обзаведення в розмірі до 5 тисяч карбованців на
сім'ю, яку одержали евакуйовані з 30-кілометрової зони, за
рахунок держави;
оплата лікарняних листків по тимчасовій непрацездатності
особам, які є учасниками ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС, нараховується за їхнім бажанням з середнього
фактичного заробітку, який вони одержували під час роботи по
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, без обмеження
двома тарифними ставками або посадовими окладами.
У такому ж порядку оплата лікарняних листків провадиться і
особам, тимчасова непрацездатність яких настала внаслідок
загального захворювання;
першочергове щорічне безплатне забезпечення за місцем роботи
санаторно-курортними путівками, а також компенсація вартості
самостійного санаторно-курортного лікування;
першочергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують
поліпшення житлових умов.
Право на поліпшення житлових умов та взяття на квартирний
облік мають особи, забезпечені жилою площею нижче рівня середньої
забезпеченості громадян у даному населеному пункті або проживають
у комунальних квартирах.
Сім'я, що втратила годувальника внаслідок чорнобильської
катастрофи, має право на додаткову жилу площу, розмір якої
визначається Кабінетом Міністрів Української РСР;
збереження середньої заробітної плати за попереднім місцем
роботи за працівникам, які переведені за медичними показаннями на
більш легку роботу на весь період роботи;
право на 50-процентне зниження вартості проїзду один раз на
рік до будь-якого пункту країни й назад повітряним, або
залізничним, або водним, або автомобільним транспортом;
право на першочергове встановлення телефону;
право на забезпечення продуктами харчування за медичними
нормами з прикріпленням до відповідних магазинів з оплатою 75
процентів їх вартості;
одержання безпроцентної позики на індивідуальне житлове
(кооперативне) будівництво з погашенням 25 процентів від позики за
рахунок державного бюджету, а також безпроцентної позики на
будівництво дачних будинків;
збереження протягом року середньої заробітної плати за
працівниками, які є учасниками ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС 1986 - 1987 років та виведені за медичними
показниками із зони відчуження і переведені на нижчеоплачувану
роботу або направлені на навчання інших професій;
першочергове обслуговування учасників ліквідації наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС 1986 - 1987 років у закладах, на
підприємствах, в організаціях зв'язку, служби побуту, громадського
харчування, житловокомунального господарства та міжміського
транспорту;
безплатне користування всіма видами міського та приміського
транспорту (крім таксі) та автомобільним транспортом загального
користування на території республіки для учасників ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 1986 - 1987 років.

ЗАТВЕРДЖЕНЕ
постановою Кабінету Міністрів УРСР
від 18 червня 1991 р. N 44
Зразок
ПОСВІДЧЕННЯ
громадянина (громадянки), евакуйованого(ої)
у 1986 році із зони відчуження
(категорія 2)
Серія Б N
-------------- | | Прізвище _________________________________ | | | | Ім'я _____________________________________ | | | | По батькові ______________________________ -------------- Власний підпис ___________________________
М. П. Дата видачі "___" _____________ 19___ р.

Пред'явник посвідчення має право на пільги і компенсації,
встановлені Законом УРСР "Про статус і соціальний захист громадян,
які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи" ( 796-12 )
для осіб, які евакуйовані у 1986 році із зони відчуження.
ПОСВІДЧЕННЯ БЕЗСТРОКОВЕ І ДІЄ НА ВСІЙ
ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
__________________________________________________________________
(установа, яка видала посвідчення)
М.П. ____________________________________________________________
(підпис керівника установи)

Вкладиш до посвідчення
(серія Б)
КОМПЕНСАЦІЇ ТА ПІЛЬГИ ГРОМАДЯНАМ,
ВІДНЕСЕНИМ ДО КАТЕГОРІЇ II

Особам, віднесеним до категорії II (потерпілі від
чорнобильської катастрофи, яких евакуйовано у 1986 р. із зони
відчуження), надаються такі компенсації та пільги:
безплатне придбання ліків за рецептами лікарів;
безплатне позачергове зубопротезування;
першочергове обслуговування у лікувально-профілактичних
закладах та аптеках;
користування при виході на пенсію та зміні місця роботи
поліклініками, до яких вони були прикріплені під час роботи;
право на щорічне медичне обстеження і диспансеризацію із
залученням необхідних спеціалістів;
переважне право залишення на роботі під час скорочення штату
або чисельності працівників, а також на працевлаштування.
У разі звільнення, в тому числі ліквідації підприємства,
громадянам виплачується допомога в розмірі трикратної
середньомісячної заробітної плати, а також зберігається за їхнім
бажанням посадовий оклад, тарифна ставка (оклад) на новому місці
роботи. Їм також гарантується працевлаштування з урахуванням їхніх
побажань або можливість навчання нових професій (спеціальностей)
із збереженням у встановленому порядку середньої заробітної плати
за весь період перепідготовки, але не більше одного року.
При переведенні в зв'язку зі станом здоров'я на
нижчеоплачувану роботу виплачується різниця між попереднім
заробітком і заробітком на новій роботі на весь цей період;
виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100
процентів середньої заробітної плати незалежно від безперервної
стажу роботи;
зниження оплати жилої площі в межах норм, передбачених чинним
законодавством, за користування комунальними послугами,
електроенергією та газом на 50 процентів зазначеним особам і
членам їх сімей, які проживають з ними, а також сім'ям, що
втратили годувальника, який став жертвою чорнобильської
катастрофи.
Особам, які проживають у будинках, що не мають центрального
опалення, відшкодовується 50 процентів вартості палива,
передбаченого в межах норм, встановлених для продажу населенню;
право на передачу особам, віднесеним до цієї категорії,
безплатно в особисту власність займаних ними та їхніми сім'ями
жилих приміщень в межах норм середньої забезпеченості;
одержання лікарняного листка на весь період лікування в
санаторіях і спеціалізованих лікувальних закладах з урахуванням
часу проїзду туди й назад, з виплатою допомоги по державному
соціальному страхуванню незалежно від того, ким і за чий рахунок
видано путівку;
позачергове обов'язкове забезпечення їхніх дітей місцями у
дошкільних закладах незалежно від відомчої підпорядкованості;
звільнення від сплати податків і мита всіх видів;
першочергове право на відведення земельних ділянок для
індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва;
використання чергової відпустки у зручний для них час, а
також отримання додаткової відпустки із збереженням заробітної
плати строком 14 днів на рік;
першочергове право на вступ до житлово-будівельних (житлових
кооперативів, кооперативів по будівництву та експлуатації
колективних гаражів, стоянок для транспортних засобів та їх
технічного обслуговування, до садових товариств, на придбання
садових будинків або матеріалів для їх будівництва, а також для
індивідуальної житлової забудови;
першочергове право на придбання промислових товарів
підвищеного попиту, в тому числі легкового автомобіля, мотоцикла,
моторного човна, телевізора, холодильника, меблів, пральної
машини, пилососа;
право на вступ поза конкурсом до вищих, середніх спеціальних
навчальних закладів професійно-технічних училищ, а також на курси
для професійного навчання з обов'язковим наданням гуртожитку на
час навчання і гарантованою виплатою стипендії, підвищеної на 50
процентів. Особи, які закінчили середні навчальні заклади з
відзнакою (відмінними оцінками), приймаються без екзаменів до
вищих навчальних закладів за результатами a/івбесід;
право на позачергове влаштування в заклади соціального
забезпечення, а також на обслуговування службами соціального
забезпечення вдома, якщо хворий не має близьких родичів, які
проживають разом. з ним.
У разі неможливості організації такого обслуговування
закладами соціального забезпечення відшкодовуються витрати,
пов'язані з доглядом за хворим;
право на безпроцентний кредит або позику для організації
індивідуальної трудової діяльності, фермерського господарства;
право на погашення невиплаченої частини безпроцентної позики
на господарське обзаведення в розмірі до 5 тисяч карбованців на
сім'ю, яку одержали евакуйовані з 30-кілометрової зони, за
рахунок держави;
оплата лікарняних листків по тимчасовій непрацездатності
особам, які є учасниками ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС, нараховується за їхнім бажанням з середнього
фактичного заробітку, який вони одержували під час роботи по
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, без обмеження
двома тарифними ставками або посадовими окладами.
У такому ж порядку оплата лікарняних листків провадиться і
особам, тимчасова непрацездатність яких настала внаслідок
загального захворювання;
першочергове щорічне безплатне забезпечення за місцем роботи
санаторно-курортними путівками, а також компенсація вартості
самостійного санаторно-курортного лікування;
першочергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують
поліпшення житлових умов.
Право на поліпшення житлових умов та взяття на квартирний
облік мають особи, забезпечені жилою площею нижче рівня середньої
забезпеченості громадян у даному населеному пункті або проживають
у комунальних квартирах.
Сім'я, що втратила годувальника внаслідок чорнобильської
катастрофи має право на додаткову жилу площу, розмір якої
визначається Кабінетом Міністрів Української РСР;
збереження середньої заробітної плати за попереднім місцем
роботи за працівниками, які переведені за медичними показаннями на
більш легку роботу на весь період роботи;
право на 50-процентне зниження вартості проїзду один раз на
рік до будь-якого пункту країни й назад повітряним, або
залізничним, або водним, або автомобільним транспортом;
право на першочергове встановлення телефону;
право на забезпечення продуктами харчування за медичними
нормами з прикріпленням до відповідних магазинів з оплатою 75
процентів їх вартості;
одержання безпроцентної позики на індивідуальне житлове
(кооперативне) будівництво з погашенням 25 процентів від позики за
рахунок державного бюджету, а також безпроцентної позики на
будівництво дачних будинків.

ЗАТВЕРДЖЕНЕ
постановою Кабінету Міністрів УРСР
від 18 червня 1991 р. N 44
Зразок
ПОСВІДЧЕННЯ
учасника ліквідації наслідків аварії
на Чорнобильській АЕС
у 198________ рр.
(категорія 3)
Серія А N -------------- | | Прізвище _________________________________ | | | | Ім'я _____________________________________ | | | | По батькові ______________________________ -------------- Власний підпис ___________________________
М. П. Дата видачі "___" _____________ 19___ р.

Пред'явник посвідчення має право на пільги і компенсації,
встановлені Законом УРСР "Про статус і соціальний захист громадян,
які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи" ( 796-12 )
для осіб, які брали участь в роботах по ліквідації наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС у 1988 - 1990 рр.
ПОСВІДЧЕННЯ БЕЗСТРОКОВЕ І ДІЄ НА ВСІЙ
ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
__________________________________________________________________
(установа, яка видала посвідчення)
М.П. ____________________________________________________________
(підпис керівника установи)

Вкладиш до посвідчення
(серія А)
КОМПЕНСАЦІЇ ТА ПІЛЬГИ ГРОМАДЯНАМ,
ВІДНЕСЕНИМ ДО КАТЕГОРІЇ III

Особам, віднесеним до категорії III (учасники ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які працювали у зоні
відчуження у 1988 - 1990 роках), надаються такі компенсації та
пільги:
першочергове обслуговування у лікувально-профілактичних
закладах та аптеках;
користування при виході на пенсію та зміні місця роботи
поліклініками, до яких вони були прикріплені під час роботи;
право на щорічне медичне обстеження і диспансеризацію із
залученням необхідних спеціалістів;
переважне право залишення на роботі під час скорочення штату
або чисельності працівників, а також на працевлаштування.
У разі звільнення, в тому числі ліквідації підприємства
громадянам виплачується допомога в розмірі трикратної
середньомісячної заробітної плати, а також зберігається за їхнім
бажанням посадовий оклад, тарифна ставка (оклад) на новому місці
роботи. Їм також гарантується працевлаштування з урахуванням їхніх
побажань або можливість навчання нових професій (спеціальностей)
із збереженням у встановленому порядку середньої плати за весь
період перепідготовки, але не більше одного року.
При переведенні в зв'язку зі станом здоров'я на
нижчеоплачувану роботу виплачується різниця між попереднім
заробітком і заробітком на новій роботі на весь цей період;
виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100
процентів середньої заробітної плати незалежно від безперервного
стажу роботи;
позачергове обов'язкове забезпечення їхніх дітей місцями у
дошкільних закладах незалежно від відомчої підпорядкованості;
першочергове право на відведення земельних ділянок для
індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва;
першочергове пільгове забезпечення за місцем роботи
санаторно-курортними путівками, а також часткова компенсація
вартості самостійного санаторно-курортного лікування;
право на щорічне отримання відпустки строком до 14 робочих
днів без збереження заробітної плати одному з батьків, які мають
неповнолітніх дітей і проживають на території радіоактивно
забруднених зон;
першочергове право на вступ до житлово-будівельних (житлових)
кооперативів (у м. Києві та курортних місцевостях - за умови
наявності прописки);
одержання безпроцентної позики на індивідуальне житлове
будівництво;
зарахування поза конкурсом при одержанні вступних позитивних
оцінок до навчальних закладів осіб, які проживають на територіях
радіоактивного забруднення і направлені на навчання згідно з
планом цільової підготовки, з обов'язковим наданням гуртожитку і
гарантованою виплатою стипендії, підвищеної на 50 процентів;
право на забезпечення продуктами харчування відповідно до
фізіологічних норм, а також продуктами харчування, які мають
радіопротекторні властивості;
право на пріоритетне забезпечення промисловими товарами
тривалого користування;
право на взяття на квартирний облік для громадян, які
проживають у комунальних квартирах незалежно від розміру жилої
площі;
право на пільговий кредит або позичку для організації
індивідуальної трудової діяльності, фермерського господарства.

ЗАТВЕРДЖЕНЕ
постановою Кабінету Міністрів УРСР
від 18 червня 1991 р. N 44
Зразок

ПОСВІДЧЕННЯ
громадянина (громадянки), який постійно працював чи
працює, або проживає чи проживав у зонах безумовного
(обов'язкового) та гарантованого добровільного відселення
у 198________ рр.
(категорія 3)
Серія Б N
-------------- | | Прізвище _________________________________ | | | | Ім'я _____________________________________ | | | | По батькові ______________________________ -------------- Власний підпис ___________________________
М. П. Дата видачі "___" _____________ 19___ р.

Пред'явник посвідчення має право на пільги і компенсації,
встановлені Законом УРСР "Про статус і соціальний захист громадян,
які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи" ( 796-12 )
для осіб, які постійно працюють чи працювали, або проживають чи
проживали на територіях зон безумовного (обов'язкового) та
гарантованого добровільного відселення (щільність забруднення
грунту цезієм-137 від 5 Кі/кв. км і вище).
ПОСВІДЧЕННЯ БЕЗСТРОКОВЕ І ДІЄ НА ВСІЙ
ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
__________________________________________________________________
(установа, яка видала посвідчення)
М.П. ____________________________________________________________
(підпис керівника установи)

Вкладиш до посвідчення
(серія Б)
КОМПЕНСАЦІЇ ТА ПІЛЬГИ ГРОМАДЯНАМ,
ВІДНЕСЕНИМ ДО КАТЕГОРІЇ III

Особам, віднесеним до категорії III (потерпілі від
чорнобильської катастрофи, які постійно працюють чи працювали, або
проживають чи проживали на територіях зон безумовного
(обов'язкового) та гарантованого добровільного відселення),
надаються такі компенсації та пільги:
першочергове обслуговування у лікувально-профілактичних
закладах та аптеках;
користування при виході на пенсію та зміні місця роботи
поліклініками, до яких вони були прикріплені під час роботи;
право на щорічне медичне обстеження і диспансеризацію із
залученням необхідних спеціалістів;
переважне право залишення на роботі під час скорочення штату
або чисельності працівників, а також на працевлаштування.
У разі звільнення, в тому числі ліквідації підприємства
громадянам виплачується допомога в розмірі трикратної
середньомісячної заробітної плати, а також зберігається за їхнім
бажанням посадовий оклад, тарифна ставка (оклад) на новому місці
роботи. Їм також гарантується працевлаштування з урахуванням їхніх
побажань або можливість навчання нових професій (спеціальностей)
із збереженням у встановленому порядку середньої плати за весь
період перепідготовки, але не більше одного року.
При переведенні в зв'язку зі станом здоров'я на
нижчеоплачувану роботу виплачується різниця між попереднім
заробітком і заробітком на новій роботі на весь цей період;
виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100
процентів середньої заробітної плати незалежно від безперервного
стажу роботи;
позачергове обов'язкове забезпечення їхніх дітей місцями у
дошкільних закладах незалежно від відомчої підпорядкованості;
першочергове право на відведення земельних ділянок для
індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва;
право на позачергове влаштування у заклади соціального
забезпечення, а також на обслуговування службами соціального
забезпечення, якщо хворий не має близьких родичів, які проживають
разом з ним.
У разі неможливості організації такого обслуговування
закладами соціального забезпечення відшкодовуються витрати,
пов'язані з доглядом за хворим;
першочергове пільгове забезпечення за місцем роботи
санаторно-курортними путівками, а також часткова компенсація
вартості самостійного санаторно-курортного лікування;
право на щорічне отримання відпустки строком до 14 робочих
днів без збереження заробітної плати одному з батьків, які мають
неповнолітніх дітей і проживають на території радіоактивно
забруднених зон;
першочергове право на вступ до житлово-будівельних (житлових)
кооперативів (у м. Києві та курортних місцевостях - за умови
наявності прописки);
одержання безпроцентної позики на індивідуальне житлове
будівництво;
зарахування поза конкурсом при одержанні вступних позитивних
оцінок до навчальних закладів осіб, які проживають на територіях
радіоактивного забруднення і направлені на навчання згідно з
планом цільової підготовки, з обов'язковим наданням гуртожитку і
гарантованою виплатою стипендії, підвищеної на 50 процентів;
право на забезпечення продуктами харчування відповідно до
фізіологічних норм, а також продуктами харчування відповідно до
фізіологічних норм, а також продуктами харчування з
радіопротекторами;
право на пріоритетне забезпечення промисловими товарами
тривалого користування;
право на взяття на квартирний облік для громадян, які
проживають у комунальних квартирах незалежно від розміру жилої
площі.
громадянам, які мали житло на правах особистої власності і
переселені в 1986 - 1990 роках в державні квартири, надається
право передачі цих квартир безплатно в особисту власність в межах
норм середньої забезпеченості;
громадяни, які відпрацювали на території зон безумовного
(обов'язкового) і гарантованого добровільного відселення не менш
як три роки, мають право на передачу їм житла, яке вони займають у
цих зонах, в особисту власність;
право на пільговий кредит або позичку для організації
індивідуальної трудової діяльності, фермерського господарства.
Особам, які проживають до відселення на території зон
безумовного (обов'язкового) і гарантованого добровільного
відселення, надаються пільги:
а) безплатне придбання ліків за рецептами лікарів;
б) безплатне позачергове зубопротезування;
в) звільнення від сплати податків і мита всіх видів.
Цим особам надається право на першочергове безплатне
забезпечення за місцем роботи санаторно-курортними путівками.
Особам, які проживають до відселення у будинках, що не мають
центрального опалення, відшкодовується 50 процентів вартості
палива, придбаного в межах норм, встановлених для продажу
населенню.

ЗАТВЕРДЖЕНЕ
постановою Кабінету Міністрів УРСР
від 18 червня 1991 р. N 44
Зразок

ПОСВІДЧЕННЯ
громадянина (громадянки), який постійно проживає на
території зони посиленого радіоекологічного контролю у
198__________ рр.
(категорія 4)
Серія В N
-------------- | | Прізвище _________________________________ | | | | Ім'я _____________________________________ | | | | По батькові ______________________________ -------------- Власний підпис ___________________________
М. П. Дата видачі "___" _____________ 19___ р.

Пред'явник посвідчення має право на пільги і компенсації,
встановлені Законом УРСР "Про статус і соціальний захист громадян,
які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи" ( 796-12 )
для осіб, які постійно проживають на території зони посиленого
редіоекологічного контролю (щільність забруднення грунту
цезієм-137 від 1 до 5 Кі/кв. км)
ПОСВІДЧЕННЯ БЕЗСТРОКОВЕ І ДІЄ НА ВСІЙ
ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
__________________________________________________________________
(установа, яка видала посвідчення)
М.П. ____________________________________________________________
(підпис керівника установи)

Вкладиш до посвідчення
(серія В)
КОМПЕНСАЦІЇ ТА ПІЛЬГИ ГРОМАДЯНАМ,
ВІДНЕСЕНИМ ДО КАТЕГОРІЇ IV

Особам, віднесеним до категорії IV (особи, які постійно
працюють і проживають на території зони посиленого
радіоекологічного контролю), надаються такі компенсації і пільги:
безплатне придбання ліків за рецептами лікарів;
першочергове обслуговування у лікувально-профілактичних
закладах та аптеках;
користування при виході на пенсію та зміні місця роботи
поліклініками, до яких вони були прикріплені під час роботи;
право на щорічне медичне обстеження і диспансеризацію із
залученням необхідних спеціалістів;
переважне право залишення на роботі під час скорочення штату
або чисельності працівників, а також на працевлаштування.
У разі звільнення, в тому числі ліквідації підприємства,
громадянам виплачується допомога в розмірі трикратної
середньомісячної заробітної плати, а також зберігається за їхнім
бажанням посадовий оклад, тарифна ставка (оклад) на новому місці
роботи. Їм також гарантується працевлаштування з урахуванням їхніх
побажань або можливість навчання нових професій (спеціальностей)
із збереженням у встановленому порядку середньої плати за весь
період перепідготовки, але не більше одного року.
При переведенні в зв'язку зі станом здоров'я на
нижчеоплачувану роботу виплачується різниця між попереднім
заробітком і заробітком на новій роботі на весь цей період;
виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100
процентів середньої заробітної плати незалежно від безперервного
стажу роботи;
звільнення від сплати податків і мита всіх видів;
право на щорічне отримання відпустки строком до 14 робочих
днів без збереження заробітної плати одному з батьків, які мають
неповнолітніх дітей і проживають на території радіоактивно
забруднених зон;
одержання безпроцентної позики на індивідуальне житлове
будівництво;
зарахування поза конкурсом при одержанні вступних позитивних
оцінок до навчальних закладів осіб, які проживають на територіях
радіоактивного забруднення і направлені на навчання згідно з
планом цільової підготовки, з обов'язковим наданням гуртожитку і
гарантованою виплатою стипендії, підвищеної на 50 процентів;
право на забезпечення продуктами харчування відповідно до
фізіологічних норм, а також на забезпечення продуктами харчування
з радіопротекторами;
право на пріоритетне забезпечення промисловими товарами
тривалого користування;
право на взяття на квартирний облік для громадян, які
проживають у комунальних квартирах незалежно від розміру жилої
площі;
право на пільговий кредит або позику для організації
індивідуальної трудової діяльності, фермерського господарства;
право на першочергове зубопротезування із зниженням вартості
на 50 процентів;
пільгове забезпечення на місцем роботи санаторнокурортними
путівками, а також часткова компенсація вартості самостійного
санаторно-курортного лікування;
право на безплатну передачу в особисту власність житла
громадянам, які відпрацювали в зоні посиленого радіоекологічного
контролю не менш як 5 років;
відшкодування 50 процентів вартості палива, придбаного в
межах встановлених норм, особам, які проживають у будинках, що не
мають центрального опалення;
громадянам, які мали житло на правах особистої власності і
переселені в 1986 - 1990 роках в державні квартири, надається
право передачі цих квартир безплатно в особисту власність в межах
норм середньої забезпеченості;
громадяни, які відпрацювали на території зон безумовного
(обов'язкового) і гарантованого добровільного відселення не менш
як три роки, мають право на передачу їм житла, яке вони займають у
цих зонах, в особисту власність;
право на пільговий кредит або позичку для організації
індивідуальної трудової діяльності, фермерського господарства.
Особам, які проживають до відселення на території зон
безумовного (обов'язкового) і гарантованого добровільного
відселення, надаються пільги:
а) безплатне придбання ліків за рецептами лікарів;
б) безплатне позачергове зубопротезування;
в) звільнення від сплати податків і мита всіх видів.
Цим особам надається право на першочергове безплатне
забезпечення за місцем роботи санаторно-курортними путівками.
Особам, які проживають до відселення у будинках, що не мають
центрального опалення, відшкодовується 50 процентів вартості
палива, придбаного в межах норм, встановлених для продажу
населенню.вверх