Документ 433-2019-п, действует, текущая редакция — Принятие от 22.05.2019
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 29.05.2019. Посмотреть в истории? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 22 травня 2019 р. № 433
Київ

Про затвердження Порядку виплати середнього заробітку особам, уповноваженим на виконання функцій держави, які зникли безвісти у зв’язку з виконанням службових обов’язків під час збройного конфлікту, воєнних дій, заворушень всередині держави, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру

Відповідно до частини третьої статті 9 Закону України “Про правовий статус осіб, зниклих безвісти” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок виплати середнього заробітку особам, уповноваженим на виконання функцій держави, які зникли безвісти у зв’язку з виконанням службових обов’язків під час збройного конфлікту, воєнних дій, заворушень всередині держави, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 травня 2019 р. № 433

ПОРЯДОК
виплати середнього заробітку особам, уповноваженим на виконання функцій держави, які зникли безвісти у зв’язку з виконанням службових обов’язків під час збройного конфлікту, воєнних дій, заворушень всередині держави, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру

1. Цим Порядком визначено механізм виплати середнього заробітку особам, уповноваженим на виконання функцій держави, які зникли безвісти у зв’язку з виконанням службових обов’язків під час збройного конфлікту, воєнних дій, заворушень всередині держави, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру (далі - особи, зниклі безвісти за особливих обставин).

2. Зниклим безвісти за особливих обставин військовослужбовцям Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення Держспецтрансслужби та Держспецзв’язку проводяться виплати в межах середнього заробітку відповідно до Порядку виплати грошового забезпечення сім’ям військовослужбовців, захоплених у полон або заручниками, а також інтернованих у нейтральних державах або безвісно відсутніх, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 884 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 97, ст. 3162).

3. Виплата середнього заробітку особам, зниклим безвісти за особливих обставин, проводиться підприємствами, установами, організаціями, в яких такі особи виконували роботу (проходили службу), за рахунок коштів державного бюджету в межах фонду заробітної плати (грошового забезпечення), затвердженого для підприємств, установ та організацій у кошторисах на відповідний рік.

4. Право на виплату середнього заробітку виникає в осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, із дня набуття ними правового статусу особи, зниклої безвісти за особливих обставин, в установленому законодавством порядку.

5. Виплата середнього заробітку особам, зниклим безвісти за особливих обставин, проводиться на підставі внесеної до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин (далі - Реєстр), інформації, що дає змогу їх ідентифікувати (ім’я особи, місце та дата її народження, сімейний стан, місце її проживання, територія, на якій відбулося зникнення, обставини та час зникнення, прикмети особи, яка зникла безвісти за особливих обставин, тощо).

6. Держатель Реєстру не пізніше ніж через 24 години з моменту внесення до Реєстру інформації, зазначеної в пункті 5 цього Порядку, надсилає підприємствам, установам, організаціям, в яких виконували роботу (проходили службу) особи, зниклі безвісти за особливих обставин, інформацію про дату набуття ними правового статусу особи, зниклої безвісти за особливих обставин, одним із таких способів:

в електронній формі за допомогою засобів інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем або шляхом відправлення електронних носіїв, на яких записано такий документ, з використанням кваліфікованого електронного підпису згідно з вимогами законодавства про електронні документи та електронний документообіг;

рекомендованим листом із повідомленням про вручення.

7. Особам, зниклим безвісти за особливих обставин, які отримують заробітну плату, середній заробіток обчислюється відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. № 100 (ЗП України, 1995 р., № 4, ст. 111).

Особам, зниклим безвісти за особливих обставин, які отримують грошове забезпечення (крім осіб, зазначених у пункті 2 цього Порядку), середній заробіток виплачується в розмірі посадового окладу за останнім місцем служби, окладу за військовим (спеціальним) званням, надбавки за вислугу років, інших щомісячних додаткових видів грошового забезпечення постійного характеру та інших видів грошового забезпечення з урахуванням зміни вислуги років та норм грошового забезпечення.

8. Виплата середнього заробітку проводиться підприємствами, установами, організаціями, в яких виконували роботу (проходили службу) особи, зниклі безвісти за особливих обставин, у строки, встановлені на таких підприємствах, в установах, організаціях для виплати заробітної плати (грошового забезпечення).

9. Середній заробіток виплачується особам, зниклим безвісти за особливих обставин, за місцем роботи (несення служби).

10. Оподаткування, нарахування і сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на середній заробіток здійснюється відповідно до вимог законодавства.

11. Виплата середнього заробітку особам, зниклим безвісти за особливих обставин, припиняється у разі:

повернення таких осіб на роботу (службу);

оголошення таких осіб померлими в порядку, встановленому законодавством;

смерті таких осіб.

Виплата середнього заробітку особам, зниклим безвісти за особливих обставин, не проводиться у разі нез’явлення таких осіб на роботу (службу) без поважних причин після внесення до Реєстру інформації про те, що таких осіб знайдено.

12. Не пізніше ніж через 24 години з моменту внесення до Реєстру інформації про те, що осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, знайдено, оголошення їх померлими або їх смерті держатель Реєстру направляє на підприємства, в установи, організації, в яких виконували роботу (проходили службу) такі особи, інформацію щодо припинення їм виплати середнього заробітку одним із способів, визначених у пункті 6 цього Порядку.вверх