Документ 432-IV, действует, текущая редакция — Редакция от 01.05.2016, основание - 889-VIII

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про державну службу"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 14, ст.97 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом N 889-VIII ( 889-19 )
від 10.12.2015, ВВР, 2016, N 4, ст.43 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про державну службу" ( 3723-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 52, ст. 490;
1995 р., N 29, ст. 216, N 34, ст. 268; 1996 р., N 16, ст. 71;
1999 р., N 24, ст. 208; 2001 р., N 33, ст. 175) такі зміни:
1. У статті 37:
частину другу викласти в такій редакції:
"На одержання пенсії державних службовців мають право особи,
які досягли встановленого законодавством пенсійного віку, за
наявності загального трудового стажу для чоловіків - не менше 25
років, для жінок - не менше 20 років, у тому числі стажу державної
служби - не менше 10 років, та які на час досягнення пенсійного
віку працювали на посадах державних службовців, а також особи, які
мають не менше 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до
категорій посад державних службовців, - незалежно від місця роботи
на час досягнення пенсійного віку. Пенсія державним службовцям
призначається в розмірі 80 відсотків від сум їх заробітної плати,
на які нараховується збір на обов'язкове державне пенсійне
страхування, без обмеження граничного розміру пенсії, а особам,
які на час звернення за призначенням пенсії не є державними
службовцями, - у розмірі 80 відсотків заробітної плати працюючого
державного службовця відповідної посади та рангу за останнім
місцем роботи на державній службі";
у частині четвертій слова "посадового (чинного) окладу з
урахуванням надбавок, передбачених цим Законом" замінити словами
"заробітної плати".

{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 889-VIII ( 889-19 ) від 10.12.2015 }

II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Порядок перерахунку пенсій, передбачений цим Законом,
поширюється на пенсіонерів, яким пенсія державних службовців
призначена з дня набрання чинності Законом України "Про державну
службу" ( 3723-12 ).
3. Кабінету Міністрів України:
у тримісячний термін привести свої нормативно-правові акти у
відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 16 січня 2003 року
N 432-IVвверх