Про проект "Україна - 2010"
Распоряжение Президента Украины от 26.02.199843/98-рп
Документ 43/98-рп, текущая редакция — Принятие от 26.02.1998

                                                          
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про проект "Україна - 2010"

З метою вироблення комплексної стратегії розвитку України, її
інтеграції в міжнародне співтовариство, залучення інтелектуальних
сил до досліджень пріоритетних напрямів суспільного прогресу:
1. Визнати за необхідне розробити протягом 1998-1999 років
науково-дослідницький проект "Україна - 2010".
2. Утворити Координаційну групу з розроблення проекту
"Україна - 2010". Призначити ГОРБУЛІНА Володимира Павловича - Секретаря Ради
національної безпеки і оборони України головою Координаційної
групи. Затвердити персональний склад Координаційної групи
(додається). Надати Координаційній групі право залучати до розроблення
проекту "Україна - 2010" фахівців державних установ,
інформаційно-аналітичних центрів (за згодою керівників),
незалежних та міжнародних експертів.
3. Визначити базовими науково-методичними установами з
розроблення проекту "Україна - 2010" Національний інститут
стратегічних досліджень і Національний інститут
українсько-російських відносин при Раді національної безпеки і
оборони України.
4. Міністерству України у справах науки і технологій,
Національній академії наук України, Міністерству закордонних справ
України, Міністерству економіки України, Державному комітету
статистики України забезпечити розробників проекту "Україна -
2010" необхідною інформацією та матеріалами.
5. Кабінету Міністрів України вирішити питання щодо
фінансового забезпечення у 1998-1999 роках розроблення проекту
"Україна - 2010" за рахунок коштів, передбачених на фінансування
державних програм з фундаментальних досліджень.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 26 лютого 1998 року
N 43/98-рп
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням Президента України
віД 26 лютого 1998 року N 43/98-рп
СКЛАД
Координаційної групи з розроблення проекту "Україна - 2010"

ГОРБУЛІН - Секретар Ради національної безпеки
Володимир Павлович і оборони України, голова
Координаційної групи
БЄЛОВ - заступник Секретаря Ради
Олександр Федорович національної безпеки і оборони
України - директор Національного
інституту стратегічних досліджень,
заступник голови Координаційної
групи
ПИРОЖКОВ - директор Національного інституту
Сергій Іванович українсько-російських відносин,
заступник голови Координаційної
групи
БУКОВИНСЬКИЙ - перший заступник Міністра фінансів
Станіслав Альбінович України
БУТЕЙКО - перший заступник Міністра
Антон Денисович закордонних справ України
ГЕЄЦЬ - директор Інституту економічного
Валерій Михайлович прогнозування Національної академії
наук України (за згодою)
ГОНЧАРУК - перший заступник Міністра зовнішніх
Андрій Іванович економічних зв'язків і торгівлі
України
ДОЦЕНКО - перший заступник Міністра України у
Юрій Павлович справах науки і технологій
КІНАХ - президент Українського союзу
Анатолій Кирилович промисловців і підприємців
(за згодою)
МАЗУР - перший заступник Міністра
Валерій Леонідович промислової політики України
МАЛЬКО - заступник Керівника Апарату Ради
Юрій Феодосійович національної безпеки і оборони
України
ОНУФРІЙЧУК - перший заступник Міністра
Михайло Якович інформації України
ОСАУЛЕНКО - Голова Державного комітету
Олександр Григорович статистики України
РОГОВИЙ - перший заступник Міністра економіки
Василь Васильович України
СКИБІНЕЦЬКИЙ - перший заступник Голови Служби
Олександр Матвійович безпеки України
ШПАК - головний вчений секретар
Анатолій Петрович Національної академії наук України
(за згодою)
ШТАНЬКО - заступник Міністра внутрішніх справ
Олександр Федорович України
ЯЦКІВ - директор Головної астрономічної
Ярослав Степанович обсерваторії Національної академії
наук України (за згодою).

Глава Адміністрації
Президента України Є.КУШНАРЬОВвверх