Документ 4290-X, текущая редакция — Редакция от 11.06.2009, основание - 1254-VI

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про внесення змін і доповнень до Кримінального
кодексу та деяких інших законодавчих актів
Української РСР
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 649/97-ВР ( 649/97-ВР ) від 19.11.97, ВВР, 1998, N 11-12,
ст.40
Кодексом
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26,
ст.131
Законом
N 1254-VI ( 1254-17 ) від 14.04.2009, ВВР, 2009, N 36-37, ст.511 }

З метою посилення боротьби з бродяжництвом, жебрацтвом і
веденням іншого паразитичного способу життя Президія Верховної
Ради Української РСР п о с т а н о в л я є:
( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III
( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )
II. Порядок і умови відбування покарання у вигляді
направлення у виховно-трудовий профілакторій встановлюються
Положенням, затверджуваним Президією Верховної Ради Української
РСР.
III. Внести до Указів Президії Верховної Ради Української РСР
такі зміни і доповнення:
{ Стаття 1 розділу III втратила чинність на підставі Закону
N 1254-VI ( 1254-17 ) від 14.04.2009 }
( Стаття 2 розділу III втратила чинність на підставі Закону
N 649/97-ВР ( 649/97-ВР ) від 19.11.97 )
3. В Указі Президії Верховної Ради Української РСР від
22 червня 1972 року "Про заходи по посиленню боротьби проти
пияцтва і алкоголізму" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1972 р.,
N 26, ст. 221; 1973 р., N 40, ст. 341; 1975 р., N 37, ст. 419):
1) частину третю статті 1 викласти в такій редакції: "За розпивання спиртних напоїв у громадських місцях штраф
накладається начальником органу внутрішніх справ або його
заступником, виконавчими комітетами селищних, сільських Рад
народних депутатів або адміністративними комісіями при виконавчих
комітетах селищних і сільських Рад народних депутатів, а за появу
в громадських місцях у п'яному вигляді - начальником органу
внутрішніх справ або його заступником";
2) у статті 2 слова "органи міліції" і "колективу трудящих"
замінити відповідно словами "органи внутрішніх справ" і "трудового
колективу";
3) у статті 12:
а) у частині першій слова "колективу трудящих" замінити
словами "трудового колективу";
б) частину другу викласти в такій редакції: "Штраф накладається виконавчими комітетами селищних,
сільських Рад народних депутатів або адміністративними комісіями
при виконавчих комітетах районних, міських, районних у містах,
селищних, сільських Рад народних депутатів";
в) у частині третій слова "органами міліції" замінити словами
"органами внутрішніх справ";
4) у статті 17:
а) частину першу після слів "адміністративного впливу"
доповнити словами "а так само хронічні алкоголіки, які не мають
постійного місця проживання і займаються бродяжництвом чи
жебрацтвом або ведуть інший паразитичний спосіб життя, якщо їх дії
не підпадають під ознаки статті 214 Кримінального кодексу
Української РСР";
б) у частині другій слова "колективів трудящих" замінити
словами "трудових колективів";
5) у частині другій статті 18 слова "сільських і селищних Рад
депутатів трудящих" замінити словами "селищних і сільських Рад
народних депутатів";
6) у тексті Указу слова "депутатів трудящих" замінити словами
"народних депутатів".
IV. Цей Указ набирає чинності з 1 січня 1983 року.

Голова Президії Верховної
Ради Української РСР О.ВАТЧЕНКО
Секретар Президії Верховної
Ради Української РСР Я.КОЛОТУХА
м. Київ, 16 листопада 1982 р.
N 4290-X.вверх