Документ 428_030, чинний, поточна редакція — Підписання від 27.04.2006

               Угода 
про співробітництво у сфері розвитку державної
служби і адміністративної реформи між Головним
управлінням державної служби України та
Управлінням державної цивільної служби
Латвійської Республіки

Дата підписання: 27.04.2006 Дата набуття чинності: 27.04.2006
Головне управління державної служби України та Управління
державної цивільної служби Латвійської Республіки, далі - Сторони,
з метою подальшого зміцнення дружніх відносин між Україною та
Латвійською Республікою,
прагнучи розвивати співробітництво у сфері розвитку державної
служби та адміністративної реформи,
будучи глибоко переконаними в тому, що реформа державного
управління є суттєвим аспектом розвитку демократичної держави,
вважаючи, що двостороннє співробітництво, обмін досвідом з
питань реформування та модернізації державної служби надасть нових
стимулів щодо вирішення поставлених завдань обома державами,
ДОМОВИЛИСЬ про таке:
Стаття 1
Сторони здійснюватимуть і розвиватимуть співробітництво у
сфері розвитку державної служби і адміністративної реформи.
Стаття 2
Сторони розвиватимуть співробітництво у сфері розвитку
державної служби та адміністративної реформи з таких питань:
1. Формування та розвиток вищого корпусу державних службовців
(державних секретарів).
2. Правове регулювання державної служби.
3. Обстеження державної адміністрації (функціональні
обстеження).
4. Запровадження системи управління якістю в діяльності
органів державної влади.
5. Планування та координація політики, підвищення
результативності діяльності державної адміністрації.
6. Кадрова політика та стратегічне планування у зв'язку з
бюджетним процесом.
7. Розвиток персоналу в системі державної служби (розроблення
профілів компетентності для посад державних службовців, системи
оцінювання, що ґрунтується на особистих заслугах та
компетентності, при відборі та просуванні по службі).
8. Система підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації державних службовців.
Стаття 3
Співробітництво може здійснюватись у таких формах:
1. Здійснення спільних проектів і програм.
2. Обмін делегаціями з метою вивчення досвіду.
3. Проведення навчання, стажування державних службовців.
4. Запровадження програм "твіннінг".
5. Організація та проведення конференцій, семінарів,
консультацій та нарад експертів з питань державного управління та
розвитку державної служби.
6. Обмін інформацією та нормативно-правовою базою здійснення
адміністративної реформи, функціонування державних служб України
та Латвії.
7. Проведення оцінки, аналізу та досліджень актуальних
проблем державного управління.
8. За узгодженням Сторін в інших формах співробітництва.
Стаття 4
Співпраця Сторін здійснюватиметься на підставі цієї Угоди,
щорічно узгоджених робочих програм, в яких будуть конкретизовані
зміст, форма, обсяг співпраці, окремі заплановані заходи та шляхи
фінансування. Сторони, у разі необхідності, можуть укладати
практичні угоди для співробітництва з зазначених питань.
Стаття 5
Співробітництво за напрямами, передбаченими Угодою,
здійснюватиметься за принципом взаємності.
Стаття 6
З метою ефективного виконання положень цієї Угоди до
співпраці можуть залучатись представники інших відомств,
навчальних закладів, установ та організацій.
Стаття 7
Представники Сторін у разі потреби будуть зустрічатись для
підведення підсумків співпраці в рамках цієї Угоди, а також
підготовки рекомендацій і програм подальшої співпраці. Час і місце
робочих зустрічей представників Сторін будуть визначені через
дипломатичні канали.
Стаття 8
Ця Угода набуває чинності з дати її підписання. Кожна із
Сторін може припинити її дію по закінченню 6 місяців з моменту
письмового інформування про це іншої Сторони. За згодою Сторін
Угода може бути змінена чи доповнена.
ВЧИНЕНО в м. Рига 27 квітня 2006 року в двох примірниках,
кожний українською, латиською та російською мовами, причому всі
три примірники є автентичними. У разі різночитання основною є
редакція російською мовою.
Головне управління Управління державної
державної служби цивільної служби
України Латвійської Республіки
(підпис) (підпис)вгору