Документ 4279-XI, действует, текущая редакция — Принятие от 11.07.1987
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 31.07.1987. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н
УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ
Про затвердження указів Президії Верховної Ради
Української РСР про внесення змін і доповнень
до деяких законодавчих актів Української РСР
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1987, N 29, ст. 546 )

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної
Республіки п о с т а н о в л я є:
Затвердити Укази Президії Верховної Ради Української РСР:
від 19 грудня 1986 року "Про внесення змін і доповнень до
Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення"
( 3282-11 );
від 10 лютого 1987 року "Про деяку зміну порядку стягнення
аліментів на неповнолітніх дітей" ( 3546-11 );
від 12 березня 1987 року "Про внесення змін і доповнень до
Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення"
( 3690-11 );
від 12 червня 1987 року "Про внесення змін і доповнень до
законодавства Української РСР про відповідальність за
адміністративні правопорушення" ( 4134-11 );
від 12 червня 1987 року "Про внесення змін і доповнень до
деяких законодавчих актів Української РСР" ( 4135-11 ).

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 11 липня 1987 р.
N 4279-XIвверх