Документ 4277-VI, действует, текущая редакция — Принятие от 22.12.2011
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 01.01.2012. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до Закону України
"Про деякі питання заборгованості за спожитий
природний газ та електричну енергію"
щодо продовження терміну дії
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 31, ст.387 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. У пункті 1 статті 3 "Прикінцеві положення" Закону України
"Про деякі питання заборгованості за спожитий природний газ та
електричну енергію" ( 3319-17 ) (Відомості Верховної Ради України,
2011 р., N 45, ст. 476) цифри та слова "31 грудня 2011 року"
замінити цифрами та словами "30 червня 2012 року".
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 22 грудня 2011 року
N 4277-VIвверх