Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 98
Постановление Кабинета Министров Украины от 19.06.2013427
Документ 427-2013-п, действует, текущая редакция — Принятие от 19.06.2013
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 03.07.2013. Посмотреть в истории? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 19 червня 2013 р. № 427
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 98

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 98 “Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 11, ст. 488; 2012 р., № 56, ст. 2246, № 81, ст. 3272) зміни, що додаються.

2. Міністерству фінансів привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 26
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 червня 2013 р. № 427

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 98

1. У пункті 2:

1) абзац четвертий викласти у такій редакції:

“Державним службовцям, а також іншим особам, що направляються у відрядження, перебувають за кордоном тривалий строк і отримують заробітну плату в іноземній валюті, та працівникам дипломатичної служби України, що направлені у довготермінове відрядження та отримують компенсаційні виплати в іноземній валюті, у разі відрядження в межах держави перебування добові витрати відшкодовуються у розмірі 80 відсотків сум добових витрат, зазначених у додатку 1 до цієї постанови для відповідної держави. У разі відрядження у межах держави перебування строком на одну добу добові витрати відшкодовуються у розмірі 40 відсотків сум добових витрат, зазначених у додатку 1 до цієї постанови для відповідної держави.”;

2) доповнити пункт абзацом такого змісту:

“У разі коли працівник дипломатичної служби, направлений у довготермінове відрядження, є акредитованим у кількох державах, відшкодування добових витрат, пов’язаних з його відрядженням до інших держав акредитації (які не є державою, до якої працівник направлений у довготермінове відрядження), здійснюється згідно з пунктом 1, абзацами першим і третім пункту 2 та пунктом 11 цієї постанови.”.

2. У пункті 13 слова “працівників дипломатичних установ України, які перебувають за кордоном у довгостроковому відрядженні” замінити словами “працівників дипломатичної служби України, направленим у довготермінове відрядження”.вверх