Документ 4253-VI, действует, текущая редакция — Принятие от 22.12.2011
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 29.12.2011. Посмотреть в истории? )

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про призначення позачергових виборів Восходненського
сільського голови (Восходненська сільська рада
Красногвардійського району Автономної Республіки Крим)
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 31, ст.399 )

У зв'язку з достроковим припиненням повноважень
Восходненського сільського голови Соломьонкової М.П.
(Восходненська сільська рада Красногвардійського району Автономної
Республіки Крим) та відповідно до пункту 30 частини першої статті
85 Конституції України ( 254к/96-ВР ), частини третьої статті 14,
частин першої та п'ятої статті 15, статей 60, 61 Закону України
"Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" ( 2487-17 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Призначити позачергові вибори Восходненського сільського
голови (Восходненська сільська рада Красногвардійського району
Автономної Республіки Крим) на неділю 18 березня 2012 року.
2. Центральній виборчій комісії з урахуванням пропозицій
відповідної територіальної виборчої комісії визначити в
установленому порядку обсяг бюджетних видатків, необхідних для
проведення позачергових виборів Восходненського сільського голови.
3. Кабінету Міністрів України в межах повноважень вжити
невідкладних заходів щодо забезпечення фінансування позачергових
виборів Восходненського сільського голови за рахунок коштів
цільової субвенції з Державного бюджету України.
4. Ця Постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 22 грудня 2011 року
N 4253-VIвверх