Документ 4234-VI, действует, текущая редакция — Редакция от 01.01.2014, основание - 584-VII

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Митного тарифу України,
затвердженого Законом України
"Про Митний тариф України",
та інших законів України щодо опису та ставок
ввізного мита на деякі товари
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 38, ст.455 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 584-VII ( 584-18 ) від 19.09.2013, ВВР, 2014, N 20-21, ст.740 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:

{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 584-VII ( 584-18 ) від 19.09.2013 }

2. У статті 1 Закону України "Про ставки вивізного
(експортного) мита на насіння деяких видів олійних культур"
( 1033-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 44,
ст. 389; 2005 р., N 34, ст. 443):
цифри і слова:
"1207999900 Насіння рижію 16"
замінити цифрами і словами:
"1207999700 Насіння рижію 16".
3. У Законі України "Про вивізне (експортне) мито на живу
худобу та шкіряну сировину" ( 180/96-ВР ) (Відомості Верховної
Ради України, 2007 р., N 2, ст. 13):
1) цифри і слова:
------------------------------------------------------------------ |"4101 |Шкури необроблені | 30 | | |великої рогатої | | | |худоби або тварин | | | |родини конячих (свіжі| | | |або солоні, сушені, | | | |оброблені вапном, | | | |протравлені чи | | | |консервовані іншим | | | |способом, але не | | | |дублені, не вироблені| | | |під пергамент і не | | | |піддані подальшій | | | |обробці), з волосяним| | | |покровом або без | | | |волосяного покрову, | | | |спилок або неспилок | | |---------------------+---------------------+--------------------| |4102 |Необроблені шкури | 30 | | |овець або шкури ягнят| | | |(свіжі або солоні, | | | |сушені, оброблені | | | |вапном, зольні, | | | |пікельовані чи | | | |консервовані іншим | | | |способом, але не | | | |дублені, не вироблені| | | |під пергамент і не | | | |піддані подальшій | | | |обробці), з вовняним | | | |покровом або без | | | |вовняного покрову, | | | |спилок або неспилок, | | | |крім зазначених у | | | |примітці 1 в) до | | | |групи 41 згідно з | | | |УКТЗЕД ( 2371б-14 ) | | |---------------------+---------------------+--------------------| |4103 90 00 00 |Шкури та шкіри | 30" | | |необроблені | | | |(шкірсировина) (свіжа| | | |або солона, сушена, | | | |оброблена вапном, | | | |зольна, пікельована | | | |чи консервована іншим| | | |способом, але не | | | |дублена, не вироблена| | | |під пергамент і не | | | |піддана подальшій | | | |обробці), з волосяним| | | |покровом або без | | | |волосяного покрову, | | | |спилок або неспилок, | | | |крім зазначених у | | | |примітках 1 б) або | | | |1 в) до групи 41 | | | |згідно з УКТЗЕД | | | |( 2371б-14 ), крім | | | |кіз або козенят та | | | |плазунів | | ------------------------------------------------------------------
замінити цифрами і словами:
------------------------------------------------------------------ |"4101 |Шкури необроблені | 30 | | |великої рогатої | | | |худоби (включаючи | | | |буйволів) або тварин | | | |родини конячих (свіжі| | | |або солоні, сушені, | | | |золені, пікельовані | | | |або консервовані | | | |іншим способом, але | | | |не дублені, не | | | |вироблені під | | | |пергамент і не | | | |піддані подальшій | | | |обробці), з волосяним| | | |покривом або без | | | |волосяного покриву, | | | |спилок або неспилок | | |---------------------+---------------------+--------------------| |4102 |Шкури необроблені | 30 | | |овець або шкурки | | | |ягнят (свіжі або | | | |солоні, сушені, | | | |золені, пікельовані | | | |або консервовані | | | |іншим способом, але | | | |не дублені, не | | | |вироблені під | | | |пергамент або не | | | |піддані подальшій | | | |обробці), з вовняним | | | |покривом або без | | | |вовняного покриву, | | | |спилок або неспилок, | | | |крім зазначених у | | | |примітці 1 (c) до | | | |цієї групи | | |---------------------+---------------------+--------------------| |4103 30 00 00 |Шкури необроблені | 30"; | |4103 90 90 00 |(свіжі або солоні, | | | |сушені, золені, | | | |пікельовані або | | | |консервовані іншим | | | |способом, але не | | | |дублені, не вироблені| | | |під пергамент і не | | | |піддані подальшій | | | |обробці), з волосяним| | | |покривом або без | | | |волосяного покриву, | | | |спилок або неспилок, | | | |крім зазначених у | | | |примітках 1 (b) або | | | |1 (c) до цієї групи, | | | |крім кіз або козенят,| | | |рептилій | | ------------------------------------------------------------------
2) в останньому абзаці цифри "4103 90 00 00" замінити цифрами
"4103 30 00 00, 4103 90 90 00".
4. У Законі України "Про вивізне (експортне) мито на відходи
та брухт чорних металів" ( 216-15 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2007 р., N 4, ст. 35; 2007 р., N 35, ст. 486):
цифри і слова:
------------------------------------------------------------------ |"7204 49 91 00 |відходи та | перший | 25 | | |брухт чорних | другий | 18 | | |металів, | третій | 16,4 | | |несортовані | четвертий | 14,8 | | | | п'ятий | 13,2 | | | | шостий | 11,6 | | | | сьомий | 10 | |----------------+---------------+---------------+---------------| |7204 49 99 00 |відходи та | перший | 25 | | |брухт чорних | другий | 18 | | |металів, | третій | 16,4 | | |сортовані | четвертий | 14,8 | | | | п'ятий | 13,2 | | | | шостий | 11,6 | | | | сьомий | 10 | |----------------+---------------+---------------+---------------| |7204 50 90 00 |відходи у | перший | 25 | | |зливках | другий | 18 | | |(шихтові | третій | 16,4 | | |зливки) для | четвертий | 14,8 | | |переплавки з | п'ятий | 13,2 | | |чорних металів,| шостий | 11,6 | | |крім сталі | сьомий | 10" | | |легованої | | | ------------------------------------------------------------------
замінити цифрами і словами:
------------------------------------------------------------------ |"7204 49 90 00 |відходи та | перший | 25 | | |брухт чорних | другий | 18 | | |металів, | третій | 16,4 | | |несортовані та | четвертий | 14,8 | | |сортовані | п'ятий | 13,2 | | | | шостий | 11,6 | | | | сьомий | 10 | |----------------+---------------+---------------+---------------| |7204 50 00 00 |відходи у | перший | 25 | | |зливках чорних | другий | 18 | | |металів для | третій | 16,4 | | |переплавлення | четвертий | 14,8 | | |(шихтові | п'ятий | 13,2 | | |зливки), крім | шостий | 11,6 | | |сталі легованої| сьомий | 10". | ------------------------------------------------------------------
5. У Законі України "Про ставки вивізного (експортного) мита
на брухт легованих чорних металів, брухт кольорових металів та
напівфабрикати з їх використанням" ( 441-16 ) (Відомості Верховної
Ради України, 2007 р., N 9, ст. 73, N 35, ст. 487; 2011 р., N 25,
ст. 185):
1) у статті 1:
цифри і слова:
------------------------------------------------------------------ |"7204 21 |відходи та брухт | перший | 30 | | |легованої сталі, | другий | 27 | | |нержавіючої сталі | третій - | 24 | | | | четвертий | 21 | | | | п'ятий | 18 | | | | шостий | 15" | | | | сьомий | | ------------------------------------------------------------------
замінити цифрами і словами:
------------------------------------------------------------------ |"7204 21 |відходи та брухт | перший | 30 | | |легованої сталі, | другий | 27 | | |корозійностійкої | третій - | 24 | | |(нержавіючої) сталі| четвертий | 21 | | | | п'ятий | 18 | | | | шостий | 15"; | | | | сьомий | | ------------------------------------------------------------------
цифри і слова:
------------------------------------------------------------------ |"7204 50 10 00|відходи у зливках | перший | 30 | | |(шихтові зливки) | другий | 27 | | |для переплавки, з | третій - | 24 | | |легованої сталі | четвертий | 21 | | | | п'ятий | 18 | | | | шостий | 15" | | | | сьомий | | ------------------------------------------------------------------
замінити цифрами і словами:
------------------------------------------------------------------ |"7204 50 00 00|відходи у зливках | перший | 30 | | |(шихтові зливки) | другий | 27 | | |для переплавлення, | третій - | 24 | | |з легованої сталі | четвертий | 21 | | | | п'ятий | 18 | | | | шостий | 15"; | | | | сьомий | | ------------------------------------------------------------------
цифри і слова:
------------------------------------------------------------------ |"7218 10 00 00|сталь нержавіюча у | перший | 30 | | |вигляді зливків та | другий | 27 | | |в інших первинних | третій - | 24 | | |формах | четвертий | 21 | | | | п'ятий | 18 | | | | шостий | 15 | | | | сьомий | 15 | |--------------+-------------------+-------------+---------------| |7401 |штейн мідний; мідь | перший | 30 | | |цементаційна | другий | 27 | | |(осаджена) | третій - | 24 | | | | четвертий | 21 | | | | п'ятий | 18 | | | | шостий | 15" | | | | сьомий | | ------------------------------------------------------------------
замінити цифрами і словами:
------------------------------------------------------------------ |"7218 10 00 00|сталь | перший | 30 | | |корозійностійка | другий | 27 | | |(нержавіюча) у | третій - | 24 | | |зливках та в інших | четвертий | 21 | | |первинних формах | п'ятий | 18 | | | | шостий | 15 | | | | сьомий | | |--------------+-------------------+-------------+---------------| |7401 00 00 00 |штейн мідний; мідь | перший | 30 | | |цементаційна (мідь | другий | 27 | | |осаджена) | третій - | 24 | | | | четвертий | 21 | | | | п'ятий | 18 | | | | шостий | 15"; | | | | сьомий | | ------------------------------------------------------------------
цифри і слова:
------------------------------------------------------------------ |"7403 12 00 00|литі заготовки для | перший | 30 | | |виробництва дроту | другий | 27 | | |(ваєрбарси) з | третій - | 24 | | |рафінованої міді | четвертий | 21 | | | | п'ятий | 18 | | | | шостий | 15 | | | | сьомий | | |--------------+-------------------+-------------+---------------| |7403 13 00 00 |білети з | перший | 30 | | |рафінованої міді | другий | 27 | | | | третій - | 24 | | | | четвертий | 21 | | | | п'ятий | 18 | | | | шостий | 15" | | | | сьомий | | ------------------------------------------------------------------
замінити цифрами і словами:
------------------------------------------------------------------ |"7403 12 00 00|ваєрбарси (литі | перший | 30 | | |заготовки з металу | другий | 27 | | |для виробництва | третій - | 24 | | |дроту) з | четвертий | 21 | | |рафінованої міді | п'ятий | 18 | | | | шостий | 15 | | | | сьомий | | |--------------+-------------------+-------------+---------------| |7403 13 00 00 |білети (заготовки з| перший | 30 | | |металу квадратного | другий | 27 | | |чи круглого | третій - | 24 | | |поперечного | четвертий | 21 | | |перерізу для | п'ятий | 18 | | |подальшої прокатки | шостий | 15"; | | |сортових профілів) | сьомий | | | |з рафінованої міді | | | ------------------------------------------------------------------
цифри і слова:
------------------------------------------------------------------ |"7403 23 00 00|сплави на основі | перший | 30 | | |міді та нікелю | другий | 27 | | |(купронікелі) або з| третій - | 24 | | |міді, нікелю та | четвертий | 21 | | |цинку (нейзильберу)| п'ятий | 18 | | | | шостий | 15 | | | | сьомий | | |--------------+-------------------+-------------+---------------| |7403 29 00 00 |інші сплави з міді | перший | 30 | | |(за винятком | другий | 27 | | |лігатур товарної | третій - | 24 | | |позиції 7405) | четвертий | 21 | | | | п'ятий | 18 | | | | шостий | 15" | | | | сьомий | | ------------------------------------------------------------------
замінити цифрами і словами:
------------------------------------------------------------------ |"7403 29 00 00|мідні сплави (за | перший | 30 | | |винятком лігатур | другий | 27 | | |товарної позиції | третій - | 24 | | |7405) | четвертий | 21 | | | | п'ятий | 18 | | | | шостий | 15"; | | | | сьомий | | ------------------------------------------------------------------
цифри і слова:
------------------------------------------------------------------ |"7414 90 00 00|решітки та сітки з | перший | 30 | | |мідного дроту | другий | 27 | | | | третій - | 24 | | | | четвертий | 21 | | | | п'ятий | 18 | | | | шостий | 15" | | | | сьомий | | ------------------------------------------------------------------
замінити цифрами і словами:
------------------------------------------------------------------ |"7419 99 10 00|решітки та сітки з | перший | 30 | | |мідного дроту | другий | 27 | | | | третій - | 24 | | | | четвертий | 21 | | | | п'ятий | 18 | | | | шостий | 15"; | | | | сьомий | | ------------------------------------------------------------------
цифри і слова:
------------------------------------------------------------------ |"7415 39 00 00|інші вироби з міді | перший | 30 | | |з різьбою (крім | другий | 27 | | |шурупів для дерева,| третій - | 24 | | |інших гвинтів, | четвертий | 21 | | |болтів та гайок) | п'ятий | 18 | | | | шостий | 15 | | | | сьомий | | |--------------+-------------------+-------------+---------------| |7418 19 00 00 |господарчі вироби з| перший | 30 | | |міді та їх частини | другий | 27 | | |інші | третій - | 24 | | | | четвертий | 21 | | | | п'ятий | 18 | | | | шостий | 15" | | | | сьомий | | ------------------------------------------------------------------
замінити цифрами і словами:
------------------------------------------------------------------ |"7415 39 00 00|вироби мідні з | перший | 30 | | |різьбою (крім | другий | 27 | | |шурупів для дерева,| третій - | 24 | | |інших гвинтів, | четвертий | 21 | | |болтів та гайок) | п'ятий | 18 | | | | шостий | 15 | | | | сьомий | | |--------------+-------------------+-------------+---------------| |7418 19 90 00 |вироби столові, | перший | 30 | | |кухонні або інші | другий | 27 | | |побутові вироби з | третій - | 24 | | |міді та їх частини | четвертий | 21 | | | | п'ятий | 18 | | | | шостий | 15"; | | | | сьомий | | ------------------------------------------------------------------
цифри і слова:
------------------------------------------------------------------ |"8101 91 90 00|відходи та брухт з | перший | 30 | | |вольфраму | другий | 27 | | | | третій - | 24 | | | | четвертий | 21 | | | | п'ятий | 18 | | | | шостий | 15 | | | | сьомий | | |--------------+-------------------+-------------+---------------| |8105 10 90 00 |штейни кобальтові | перший | 30 | | |та інші проміжні | другий | 27 | | |продукти металургії| третій - | 24 | | |кобальту; | четвертий | 21 | | |кобальт і вироби з | п'ятий | 18 | | |кобальту, включаючи| шостий | 15 | | |відходи та брухт: | сьомий | | | |штейни кобальтові | | | | |та інші проміжні | | | | |продукти металургії| | | | |кобальту; | | | | |кобальт | | | | |необроблений; | | | | |відходи та брухт; | | | | |порошки: відходи та| | | | |брухт | | | |--------------+-------------------+-------------+---------------| |8108 10 90 00 |відходи та брухт з | перший | 30 | | |титану | другий | 27 | | | | третій - | 24 | | | | четвертий | 21 | | | | п'ятий | 18 | | | | шостий | 15" | | | | сьомий | | ------------------------------------------------------------------
замінити цифрами і словами:
------------------------------------------------------------------ |"8101 97 00 00|відходи та брухт з | перший | 30 | | |вольфраму | другий | 27 | | | | третій - | 24 | | | | четвертий | 21 | | | | п'ятий | 18 | | | | шостий | 15 | | | | сьомий | | |--------------+-------------------+-------------+---------------| |8105 30 00 00 |відходи та брухт з | перший | 30 | | |кобальту | другий | 27 | | | | третій - | 24 | | | | четвертий | 21 | | | | п'ятий | 18 | | | | шостий | 15 | | | | сьомий | | |--------------+-------------------+-------------+---------------| |8108 30 00 00 |відходи та брухт з | перший | 30 | | |титану | другий | 27 | | | | третій - | 24 | | | | четвертий | 21 | | | | п'ятий | 18 | | | | шостий | 15"; | | | | сьомий | | ------------------------------------------------------------------
2) пункт 1 статті 4 "Прикінцеві положення" доповнити абзацом
третім такого змісту:
"У роках, що настають за сьомим роком після вступу України до
Світової організації торгівлі, ставки вивізного мита діють на
рівні сьомого року".
II. Цей Закон набирає чинності через 10 днів з дня його
опублікування, крім підпунктів 1, 2 і 5 пункту 1 розділу I цього
Закону, які набирають чинності з 1 січня 2012 року.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 22 грудня 2011 року
N 4234-VIвверх