Документ 422_013, действует, текущая редакция — Подписание от 25.11.2011

              Меморандум 
про взаєморозуміння між Державним
агентством рибного господарства України
і Міністерством сільського господарства
Ліванської Республіки

Дата підписання: 25.11.2011 Дата набрання чинності для України: 25.11.2011
Державне агентство рибного господарства України і
Міністерство сільського господарства Ліванської Республіки (далі -
Сторони) з метою підтримання і сприяння співробітництву в галузі
рибного господарства, а також співробітництву між підприємствами
України та Ліванської Республіки у цій галузі,
домовились про таке:
1. Сторони в межах своєї компетенції та відповідно до
законодавства держав Сторін сприятимуть розвитку економічного,
наукового та технічного співробітництва у галузі рибного
господарства.
2. Сторони домовились співпрацювати за наступними напрямами:
- обмін інформацією стосовно експортних та імпортних
можливостей держав Сторін;
- сприяння налагодженню контактів між підприємцями держав
Сторін з метою можливого створення спільних підприємств рибної
галузі;
- обмін технологіями вирощування, культивування та переробки
водних живих ресурсів;
- обмін інформацією щодо програм навчання для іноземних
студентів у навчальних закладах Сторін за рибогосподарськими
спеціальностями.
Інші можливі напрями співпраці, що можуть бути визначені за
згодою Сторін.
3. Співробітництво Сторін здійснюватиметься на підставі цього
Меморандуму про взаєморозуміння, а також за результатами
двосторонніх переговорів між Сторонами.
4. Цей Меморандум про взаєморозуміння укладається на
невизначений термін і набирає чинності з дати його підписання.
Будь-яка Сторона може припинити дію Меморандуму про
взаєморозуміння, повідомивши про це іншу Сторону у письмовій формі
не пізніше ніж за тридцять днів до дати припинення.
Вчинено у м. Бейрут, 25 листопада 2011 року у двох
примірниках українською, арабською та англійською мовами, що мають
однакову юридичну силу. У разі виникнення розбіжностей щодо
тлумачення положень цього Меморандуму, переважну силу матиме текст
англійською мовою.
За Державне агентство За Міністерство
рибного господарства сільського господарства
України Ліванської Республіки
(підпис) (підпис)вверх