Документ 4178-VI, действует, текущая редакция — Принятие от 20.12.2011

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про внесення зміни до Постанови Верховної Ради України
"Про проведення парламентських слухань на тему:
"Етнонаціональна політика України:
здобутки та перспективи"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 30, ст.363 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. У пункті 1 Постанови Верховної Ради України від 8 вересня
2011 року ( 3711-17 ) "Про проведення парламентських слухань на
тему: "Етнонаціональна політика України: здобутки та перспективи"
цифри та слова "4 січня 2012 року" замінити цифрами та словами "11
січня 2012 року".
2. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 20 грудня 2011 року
N 4178-VIвверх