Документ 4161-VI, первая редакция — Принятие от 09.12.2011
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
щодо граничного віку перебування на державній,
дипломатичній службі та службі
в органах місцевого самоврядування
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 29, ст.334 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. Частину першу статті 23 Закону України "Про державну
службу" ( 3723-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р.,
N 52, ст. 490; із змінами, внесеними Законом України від 8 липня
2011 року N 3668-VI) ( 3668-17 ) викласти в такій редакції:
"Граничний вік перебування на державній службі становить
65 років".
2. Перше речення частини першої статті 18 Закону України "Про
службу в органах місцевого самоврядування" ( 2493-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2001 р., N 33, ст. 175; із змінами,
внесеними Законом України від 8 липня 2011 року N 3668-VI)
( 3668-17 ) викласти в такій редакції: "Граничний вік перебування
на службі в органах місцевого самоврядування становить 65 років".
3. Частину першу статті 42 Закону України "Про дипломатичну
службу" ( 2728-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р.,
N 5, ст. 29; 2011 р., N 31, ст. 296; із змінами, внесеними Законом
України від 8 липня 2011 року N 3668-VI) ( 3668-17 ) викласти в
такій редакції:
"Граничний вік перебування на дипломатичній службі становить
65 років".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня
набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 9 грудня 2011 року
N 4161-VIвверх