Документ 415-2005-п, действует, текущая редакция — Принятие от 08.06.2005

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 8 червня 2005 р. N 415
Київ
Про затвердження Порядку спрямування
коштів, передбачених у державному бюджеті
з метою здешевлення кредитів на створення
запасів твердого палива для теплоелектростанцій

Відповідно до пункту 5 статті 45 Закону України "Про
Державний бюджет України на 2005 рік" ( 2285-15 ) Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок спрямування коштів, передбачених у
державному бюджеті з метою здешевлення кредитів на створення
запасів твердого палива для теплоелектростанцій, що додається.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 37

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 червня 2005 р. N 415
ПОРЯДОК
спрямування коштів, передбачених у державному
бюджеті з метою здешевлення кредитів на створення
запасів твердого палива для теплоелектростанцій

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів,
передбачених у державному бюджеті ( 2285-15 ) за програмою
"Здешевлення кредитів на створення запасів твердого палива для
теплоелектростанцій", з метою часткової компенсації відсоткової
ставки за залученими енергогенеруючими компаніями у банку
кредитами для створення на складах теплових електростанцій запасів
твердого палива (далі - компенсація). Перелік компаній, які мають
право на компенсацію, затверджується Мінпаливенерго на підставі
результатів аналізу їх фінансово-економічного стану.
Компенсація провадиться у розмірі облікової ставки
Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків за
користування кредитом.
2. Для отримання компенсації енергогенеруюча компанія подає
Мінпаливенерго:
інформацію про необхідний обсяг запасів твердого палива (у
кількісному та вартісному виразі);
нотаріально засвідчену копію кредитного договору з банком;
копію довідки-розрахунку банку про суму відсотків за
користування кредитом у відповідний період;
довідку банку про надання кредиту;
виконаний банком розрахунок суми компенсації за залученим у
нього кредитом;
копії документів про оплату поставленого тепловим
електростанціям твердого палива;
копії актів приймання за кількістю та якістю твердого палива
з доданими до них транспортними документами, комерційними актами.
3. Мінпаливенерго на підставі документів, зазначених у
пункті 2 цього Порядку, приймає рішення щодо виділення бюджетних
асигнувань на компенсацію та включає енергогенеруючі компанії як
одержувачів бюджетних коштів до мережі головного розпорядника
бюджетних коштів.
Виділення асигнувань на компенсацію провадиться відповідно до
Порядку обслуговування державного бюджету за видатками
( z0716-04 ), затвердженого Державним казначейством.
4. Видатки, пов'язані з компенсацією, провадяться на підставі
платіжного доручення та підтвердних документів, якими є
нотаріально засвідчена копія кредитного договору з банком, копія
довідки-розрахунку банку про суму відсотків за користування
кредитом у відповідний період, довідка банку про надання кредиту,
виконаний банком розрахунок суми компенсації за залученим у нього
кредитом. У графі платіжного доручення "Призначення платежу"
додатково зазначається "Пункт 5 статті 45 Закону України "Про
Державний бюджет України на 2005 рік" ( 2285-15 ).
Енергогенеруючі компанії використовують зазначені кошти
виключно з метою погашення відсотків за залученими у банках
кредитами для створення на складах теплових електростанцій запасів
твердого палива.
5. Контроль за цільовим використанням коштів, що передбачені
у державному бюджеті на проведення компенсації, здійснюється
відповідно до законодавства.
Відповідальність за цільове використання зазначених коштів
несуть їх одержувачі згідно із законодавством.вверх