Документ 414-XIV, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 01.01.2011, основание - 2755-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }
Про внесення змін до статті 9 Закону України
"Про фіксований сільськогосподарський податок"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 9-10, ст. 69 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до статті 9 Закону України "Про фіксований
сільськогосподарський податок" ( 320-14 ) від 17 грудня 1998 року
такі зміни:
абзац другий частини першої доповнити реченням такого змісту:
"При цьому платники фіксованого сільськогосподарського податку,
визначені статтею 2 цього Закону, не звільняються від сплати
коштів на обов'язкове державне пенсійне страхування та на
обов'язкове соціальне страхування і здійснюють відрахування в
розмірах і порядку, передбачених статтями 5 і 6 цього Закону";
абзац третій частини першої виключити.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 3 лютого 1999 року
N 414-XIVвверх