Про затвердження Положення про Державний реєстр лікарських засобів
Постановление Кабинета Министров Украины; Положение от 31.03.2004411
Документ 411-2004-п, действует, текущая редакция — Редакция от 14.05.2019, основание - 387-2019-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 31 березня 2004 р. N 411
Київ
Про затвердження Положення
про Державний реєстр лікарських засобів
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1122 ( 1122-2008-п ) від 20.12.2008
N 645 ( 645-2010-п ) від 28.07.2010
N 629 ( 629-2012-п ) від 16.07.2012
N 598 ( 598-2015-п ) від 12.08.2015
N 874 ( 874-2016-п ) від 30.11.2016
N 387 ( 387-2019-п ) від 08.05.2019 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Положення про Державний реєстр лікарських засобів
України (додається).

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 березня 2004 р. N 411
ПОЛОЖЕННЯ
про Державний реєстр лікарських засобів
{ У тексті Положення слова "Державна служба" в усіх
відмінках замінено словом "МОЗ" згідно з Постановою КМ
N 1122 ( 1122-2008-п ) від 20.12.2008 }

1. Державний реєстр лікарських засобів (далі - Реєстр)
містить відомості про лікарські засоби, дозволені для виробництва
і застосування в Україні.
2. Реєстр ведеться з метою забезпечення:
ідентифікації суб'єктів підприємницької діяльності, що
здійснюють виробництво та реалізацію лікарських засобів на
професійній основі з дотриманням відповідних стандартів та правил
у цій сфері;
організації статистичних спостережень у сфері обігу
лікарських засобів;
взаємодії на єдиних методичних засадах з базами даних інших
центральних органів виконавчої влади;
гласності та відкритості інформації про суб'єкти
підприємницької діяльності;
ідентифікації лікарських засобів, які закуповуються
відповідно до абзацу шістнадцятого частини третьої статті 2 Закону
України "Про публічні закупівлі" ( 922-19 ). { Пункт 2 доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 598 ( 598-2015-п ) від
12.08.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 874
( 874-2016-п ) від 30.11.2016 }
3. Веде Реєстр МОЗ. { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1122
( 1122-2008-п ) від 20.12.2008 }
4. До Реєстру вносяться такі відомості про лікарський засіб:
назва лікарського засобу (торговельна назва, міжнародна
непатентована назва);
найменування виробника, його місцезнаходження та
місцезнаходження його виробничих потужностей;
синоніми, хімічна назва, повний склад лікарського засобу;
фармакологічна дія, фармакотерапевтична група лікарського
засобу;
показання, протипоказання, запобіжні заходи, взаємодія з
іншими лікарськими засобами;
способи застосування, доза діючої речовини в кожній одиниці
та кількість одиниць в упаковці;
побічна дія, форма випуску, умови зберігання, строк
придатності, умови відпуску та належність лікарського засобу до
лікарських засобів, рекламування яких заборонено;
інструкція для медичного застосування лікарського засобу;
інформація про належність до лікарських засобів, які
закуповуються відповідно до абзацу шістнадцятого частини третьої
статті 2 Закону України "Про публічні закупівлі" ( 922-19 );
дані щодо реєстрації лікарського засобу в Сполучених Штатах
Америки, Швейцарії, Японії, Австралії, Канаді, а також державах -
членах ЄС, якщо такий лікарський засіб пройшов державну реєстрацію
як лікарський засіб, який зареєстрований компетентним органом
Сполучених Штатів Америки, Швейцарії, Японії, Австралії, Канади,
лікарський засіб, що за централізованою процедурою зареєстрований
компетентним органом ЄС, для застосування на території зазначених
країн чи держав - членів ЄС, у тому числі назви країни реєстрації,
органу реєстрації та дата реєстрації;
дані щодо попередньої реєстрації, перереєстрації чи
скасування реєстрації лікарського засобу.
Відомості про лікарський засіб вносяться до Реєстру згідно з:
ДСТУ ISO 21090:2017 "Інформатика в охороні здоров’я.
Гармонізовані типи даних для обміну інформацією";
ДСТУ ISO 11615:2018 "Інформатика в галузі охорони здоров’я.
Ідентифікація лікарських засобів. Елементи і структури даних для
унікальної ідентифікації та обміну регламентованою інформацією про
лікарські засоби";
ДСТУ ISO 11616:2018 "Інформатика в галузі охорони здоров’я.
Ідентифікація лікарських засобів. Елементи і структури даних для
унікальної ідентифікації та обміну регламентованою інформацією про
фармацевтичні препарати";
ДСТУ ISO 11238:2018 "Інформатика в галузі охорони здоров’я.
Ідентифікація лікарських засобів. Елементи та структури даних для
унікальної ідентифікації й обміну регламентованою інформацією про
речовини";
ДСТУ ISO 11239:2018 "Інформатика в галузі охорони здоров’я.
Ідентифікація лікарських засобів. Елементи та структура даних для
унікальної ідентифікації й обміну регламентованою інформацією про
фармацевтичні форми дозування, одиниці подання, шляхи введення та
пакування";
ДСТУ ISO 11240:2017 "Інформатика в охороні здоров’я.
Ідентифікація лікарських засобів. Елементи і структура даних для
унікальної ідентифікації та обміну одиницями вимірювання";
ДСТУ ISO/TS 20443:2018 "Інформатика в галузі охорони
здоров’я. Ідентифікація лікарських засобів. Настанова щодо
впровадження ISO 11615 стосовно елементів і структур даних для
унікальної ідентифікації та обміну регламентованою інформацією про
лікарські засоби";
ДСТУ ISO/TS 20451:2018 "Інформатика в галузі охорони
здоров’я. Ідентифікація лікарських засобів. Настанова щодо
впровадження ISO 11616 стосовно елементів і структури даних для
унікальної ідентифікації та обміну регламентованою інформацією про
фармацевтичні препарати";
ДСТУ ISO/TS 20440:2018 "Інформатика в охороні здоров’я.
Ідентифікація медичних засобів. Настанова щодо запровадження
елементів і структури даних згідно з ISO 11239 для унікальної
ідентифікації та обміну регламентованою інформацією про
фармацевтичні форми дозування, одиниці подання, шляхи введення та
пакування";
ДСТУ ISO/TS 19256:2018 "Інформатика в галузі охорони
здоров’я. Вимоги до систем словників лікарських засобів для
охорони здоров’я";
ДСТУ ISO/IEC 17523:2018 "Інформатика в охороні здоров’я.
Вимоги до електронних рецептів";
ДСТУ ISO/TS 19844:2018 "Інформатика в галузі охорони
здоров’я. Ідентифікація лікарських засобів. Настанова щодо
впровадження EN ISO 11238 стосовно елементів і структур даних для
унікальної ідентифікації та обміну регламентованою інформацією про
речовини";
ДСТУ ISO/TS 16791:2018 "Інформатика в галузі охорони
здоров’я. Вимоги до міжнародного машино-зчитуваного кодування
ідентифікаторів пакування лікарських засобів".
МОЗ вносить до Реєстру відомості про лікарський засіб на
підставі наказу МОЗ про його державну реєстрацію. { Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 387 ( 387-2019-п ) від
08.05.2019 }
5. Реєстр ведеться в електронному вигляді. Порядок ведення
Реєстру визначається МОЗ. { Пункт 5 в редакції Постанови КМ N 645 ( 645-2010-п ) від
28.07.2010 }
6. Виключення лікарського засобу з Реєстру здійснюється
МОЗ у зв'язку із закінченням строку дії його державної реєстрації
або на підставі наказу МОЗ про повну (тимчасову) заборону
застосування.
У разі виключення, заборони чи перереєстрації лікарського
засобу у Реєстрі робиться відповідний запис.вверх