Документ 4101-VI, действует, текущая редакция — Принятие от 09.12.2011
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 07.01.2012. Посмотреть в истории? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про особливості здійснення закупівель неопромінених паливних елементів (твелів) для ядерних реакторів

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 28, ст.307)

Цей Закон відповідно до Закону України "Про здійснення державних закупівель" встановлює особливості здійснення закупівель неопромінених паливних елементів (твелів) для ядерних реакторів.

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі предметом закупівлі неопромінених паливних елементів (твелів) для ядерних реакторів є ядерні матеріали, тепловиділяючі збірки (касети) для ядерних реакторів та їх окремі елементи, поглинаючі стрижні системи управління та захисту ядерних реакторів, у тому числі послуги, пов'язані з виробництвом неопромінених паливних тепловиділяючих збірок (конверсія, збагачення, фабрикація) і поводженням з неопроміненими тепловиділяючими збірками та ядерними матеріалами (перевезення, зберігання, переробка).

Термін "ядерний матеріал" вживається у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку".

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про здійснення державних закупівель".

Стаття 2. Процедура закупівлі неопромінених паливних елементів (твелів) для ядерних реакторів

1. Закупівля неопромінених паливних елементів (твелів) для ядерних реакторів здійснюється за процедурою закупівлі в одного учасника в порядку, визначеному Законом України "Про здійснення державних закупівель", з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

Обґрунтування замовником застосування процедури закупівлі неопромінених паливних елементів (твелів) для ядерних реакторів в одного учасника не здійснюється.

2. Оприлюднення інформації про закупівлю неопромінених паливних елементів (твелів) для ядерних реакторів здійснюється в обсязі та порядку, визначених цим Законом.

Замовник безоплатно оприлюднює на веб-сайті визначеного Законом України "Про здійснення державних закупівель" Уповноваженого органу:

відомості про учасника, з яким передбачається укласти договір про закупівлю після проведення переговорів, - протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення щодо вибору учасника за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади з питань паливно-енергетичного комплексу;

оголошення про результати процедури закупівлі - не пізніше семи днів з дня укладення договору про закупівлю за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади з питань паливно-енергетичного комплексу.

Стаття 3. Договір про закупівлю

1. Замовник укладає договір про закупівлю за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника не раніш як через чотирнадцять днів з дня оприлюднення відомостей про учасника.

2. Договори про закупівлю неопромінених паливних елементів (твелів) для ядерних реакторів укладаються на основі примірних договорів, що затверджуються центральним органом виконавчої влади з питань паливно-енергетичного комплексу.

Стаття 4. Оскарження та контроль за здійсненням закупівлі неопромінених паливних елементів (твелів) для ядерних реакторів

Оскарження та контроль за здійсненням закупівлі неопромінених паливних елементів (твелів) для ядерних реакторів здійснюються в порядку та з урахуванням строків, встановлених Законом України "Про здійснення державних закупівель".

Стаття 5. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;

скасувати нормативно-правові акти, що суперечать цьому Закону.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
9 грудня 2011 року
№ 4101-VI
вверх