Документ 41/95-ВР, действует, текущая редакция — Редакция от 01.09.2001, основание - 2341-III

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до законодавчих актів України
щодо застосування кримінальних покарань у вигляді
штрафу

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 8, ст.53 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 55/97-ВР ( 55/97-ВР ) від 07.02.97, ВВР, 1997, N 14, ст.114
Кодексом
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести до законодавчих актів України такі зміни:

( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III
( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )

( Розділ II втратив чинність на підставі Закону N 55/97-ВР
( 55/97-ВР ) від 07.02.97 )

III. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л. КУЧМА
м.Київ, 8 лютого 1995 року
N 41/95-ВРвверх