Про затвердження Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2009-2015 роки
Постановление Кабинета Министров Украины; Программа, Паспорт, Мероприятия от 28.01.200941
Документ 41-2009-п, действует, текущая редакция — Редакция от 16.07.2013, основание - 458-2013-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 28 січня 2009 р. № 41
Київ

Про затвердження Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2009-2015 роки

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1015 від 03.11.2010
№ 970 від 24.10.2012
№ 1107 від 28.11.2012
№ 380 від 29.05.2013
№ 458 від 26.06.2013}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну цільову соціальну програму "Молодь України" на 2009-2015 роки (далі - Програма), що додається.

{Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ № 970 від 24.10.2012}

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади подавати щороку до 31 березня Міністерству молоді та спорту інформацію про стан виконання Програми для її узагальнення та подання до 15 квітня Кабінетові Міністрів України та Міністерству економічного розвитку і торгівлі.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 458 від 26.06.2013}

Прем'єр-міністр України

Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 січня 2009 р. № 41
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 26 червня 2013 р. № 458)

ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА
"Молодь України" на 2009-2015 роки

Мета Програми

Метою Програми є створення системи правових та соціально-економічних умов для ефективної соціалізації та самореалізації молоді, забезпечення всебічної підтримки та розвитку її громадської активності, реалізації інтелектуального, фізичного, творчого потенціалу молоді, розв’язання її проблем.

Шляхи і способи розв’язання проблеми

Можливі два варіанти розв’язання проблеми.

Перший варіант передбачає розв’язання проблеми шляхом проведення систематичних заходів державними установами за рахунок бюджетних коштів. Такий варіант є недостатньо ефективним, оскільки потребує концентрації бюджетних коштів у значному обсязі та запровадження державних пільг для молоді, що може призвести до незадоволення інших категорій населення.

Другий, оптимальний варіант передбачає широкомасштабне впровадження сучасних технологій, які дають змогу забезпечити взаємодію з усіма представниками молоді та соціальними інститутами, що заінтересовані у розв’язанні проблем молоді.

Для ефективної соціалізації та самореалізації молоді необхідно забезпечити реалізацію виваженої державної молодіжної політики та участь молоді у розбудові демократичної держави, а також залучення організацій, які мають досвід роботи з молоддю, значні ресурси для надання соціальних та інших послуг.

Для розв’язання проблеми необхідно провести ряд інформаційних та організаційних заходів, що дасть змогу впровадити ефективний механізм партнерства і взаємодії, сучасні технології, систему збору і обробки актуальної та достовірної інформації про можливості і потреби молоді, розробити нові стандарти роботи з молоддю.

Крім того, досвід європейських країн свідчить, що така активна взаємодія стосовно реалізації державної молодіжної політики дає позитивні результати.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведені у додатку 1.

Завдання і заходи

Завдання і заходи з виконання Програми наведені у додатку 2.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:

підвищити на 15,6 відсотка рівень громадської активності та патріотичної свідомості молоді, створити сприятливі умови для її всебічного розвитку;

збільшити чисельність молоді, залученої до розроблення пропозицій щодо вдосконалення механізму реалізації державної молодіжної політики;

підвищити рівень правової культури молоді, зокрема щодо забезпечення прав, свобод та обов’язків людини і громадянина, відповідальності за своє майбутнє і майбутнє країни;

підвищити на 70,7 відсотка рівень свідомого ставлення молоді до власного здоров’я, боротьби із шкідливими звичками;

збільшити на 19,2 відсотка чисельність молоді, залученої до проведення заходів, спрямованих на творчий розвиток особистості;

забезпечити надання підтримки молоді у працевлаштуванні та реалізації підприємницьких ініціатив;

створити умови для самостійного працевлаштування молоді;

удосконалити нормативно-правову базу з питань формування і реалізації державної молодіжної політики, зокрема міжнародного молодіжного співробітництва;

збільшити на 43,3 відсотка чисельність молоді, що бере активну участь у виконанні програм, розроблених дитячими і молодіжними громадськими організаціями;

збільшити на 10 тис. осіб щороку чисельність молоді, що відвідує установи, які працюють з молоддю;

збільшити на 4,2 відсотка чисельність молоді, залученої до роботи в молодіжних трудових загонах;

збільшити на 0,5 відсотка чисельність учнівської та студентської молоді, залученої до участі в інтелектуальних змаганнях державного та міжнародного рівня;

удосконалити систему виявлення, навчання, виховання обдарованої молоді;

консолідувати зусилля органів державної влади та органів місцевого самоврядування, навчальних закладів для проведення роботи з обдарованою молоддю.

Показники ефективності Програми визначаються за результатами проведення моніторингу її виконання.

Очікувані результати виконання Програми наведені у додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, інших джерел.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 257419 тис. гривень, у тому числі 97501,2 тис. гривень - за рахунок коштів державного бюджету, 139369,3 тис. - місцевих бюджетів, 20548,5 тис. гривень - за рахунок інших джерел.

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання проекту державного та місцевих бюджетів на відповідний рік з урахуванням їх фінансових можливостей.

{Державна цільова соціальна програма в редакції Постанови КМ № 458 від 26.06.2013}


ПАСПОРТ
Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2009-2015 роки

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 червня 2008 р. № 825 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 43, ст. 1427).

2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2009 р. № 41 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 р. № 458).

3. Державний замовник-координатор - Міністерство молоді та спорту.

4. Керівник Програми - Міністр молоді та спорту.

5. Виконавці заходів Програми - Міністерство молоді та спорту, МОН, МОЗ, МВС, Міноборони, ДСНС, Національна академія наук, Національна академія педагогічних наук, Національна академія медичних наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

6. Строк виконання Програми - 2009-2015 роки.

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

Джерела фінансування

Обсяг фінансування,
тис. гривень

У тому числі за роками

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Державний бюджет

97501,2

7098,1

6131,9

11610,6

10545,3

15591,1

22382,4

24141,8

Місцеві бюджети

139369,3
30925,9

35743,6

39004,8

33695

Інші джерела

20548,5

1544,8

1583,7

3094,6

3225,4

3333,3

3766,7

4000

_______
Усього

257419

8642,9

7715,6

14705,2

44696,5

54668

65153,9

61836,8

{Додаток 1 в редакції Постанови КМ № 1015 від 03.11.2010; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1107 від 28.11.2012, № 380 від 29.05.2013; в редакції Постанови КМ № 458 від 26.06.2013}


ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2009-2015 роки

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Головний розпорядник бюджетних коштів (розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня)

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші)

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, тис. гривень

У тому числі за роками

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

усього

у тому числі за роками

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1. Створення умов для творчого розвитку особистості, інтелектуального самовдосконалення молоді


1) проведення міжнародних, всеукраїнських та регіональних акцій, фестивалів, концертів, конкурсів у різних жанрах мистецтва, форумів, пленерів, виставок, видання творів молодих авторів та здійснення інших заходів, спрямованих на забезпечення:кількість залученої молоді, осіб
у тому числі:

2188472

135897

90848

40127

399840

462975

511595

547190

розвитку творчих ініціатив молоді,
у тому числі
участь українських команд клубу веселих та кмітливих у відкритому кубку клубу веселих та кмітливих країн - учасниць СНД

Міністерство молоді та спорту

державний бюджет

2588,4

548,4

275

725

50

140

400

450

Міністерством молоді та спорту

453572

135897

90848

40127

250

36450

70000

80000

Рада міністрів Автономної Республіки Крим

місцевий бюджет

1595
335

380

420

460

Радою міністрів Автономної Республіки Крим

11500

2500

2750

3000

3250

облдержадміністраціями:

облдержадміністрації:

-"-

Вінницька


580
121

134,9

154,7

169,4

Вінницькою

5100
1200

1250

1300

1350

Волинська


154,3
20

35,8

46,5

52

Дніпропетровська


785,2
185,2

190,1

198

211,9

Волинською

10360
1890

2260

2760

3450

Донецька


1920
420

490

500

510

Дніпропетровською

41300
9500

10000

10700

11100

Житомирська


491,2
116,2

120

125

130

Донецькою

1353000
318000

335000

340000

360000

Закарпатська


Житомирською

1035
250

255

260

270

Запорізька


Закарпатською

Івано-Франківська


Запорізькою

Київська


4079
1207

1358

1514

Івано-Франківською

Кіровоградська


60
12

14

16

18

Київською

10200
3000

3500

3700


Луганська


Кіровоградською

1500
300

350

400

450

Львівська


374
82

90

97

105

Луганською

Миколаївська


183
42

40

58

43

Львівською

1135
260

280

295

300

Одеська


778,1
175

187,4

200,7

215

Миколаївською

2780
630

670

720

760

Полтавська


150
30

35

40

45

Одеською

24000
6000

6000

6000

6000

Рівненська


980
230

240

250

260

Полтавською

37000
8500

9000

9500

10000

Сумська


149
28

33

40

48

Рівненською

8200
1800

2000

2100

2300

Тернопільська


80
20

20

20

20

Сумською

14000
2500

3000

4000

4500

Харківська


4216
1066

1050

1050

1050

Тернопільською

9500
2000

2500

2500

2500

Херсонська


37
8,5

9

9,5

10

Харківською

16250
4000

4000

4100

4150

Хмельницька


44
5

7

12

20

Херсонською

4600
1000

1100

1200

1300

Черкаська


269,4
62,4

66

69

72

Хмельницькою

8900
2000

2100

2300

2500

Чернівецька


460
100

110

120

130

Черкаською

70000
10000

15000

20000

25000

Чернігівська


292,9
70,9

70

74

78

Чернівецькою

90000
21000

22000

23000

24000

міськдержадміністрації:

місцевий бюджет

Чернігівською

2550
500

600

700

750

міськдержадміністраціями:

Київська


5069,9
913,6

1373,7

1388,4

1394,2

Севастопольська


20
5

5

5

5

Київською

7990
1760

1910

2060

2260

Севастопольською

4000
1000

1000

1000

1000

Разом


25356,4

548,4

275

725

5304,8

6198,9

6807,8

5496,5

у тому числі

державний бюджет

2588,4

548,4

275

725

50

140

400

450

місцевий бюджет

22768
5254,8

6058,9

6407,8

5046,5

кількість залученої молоді, осіб

579025

3764

18

177

128951

140775

148550

156790

інтелектуального розвитку молоді

Міністерство молоді та спорту

державний бюджет

1275

199,5

9

259,6

23,4

33,5

350

400

у тому числі:

Рада міністрів Автономної Республіки Крим

місцевий бюджет

5020,5
1122

1208

1300

1390,5

Міністерством молоді та спорту

5565

3764

18

177

51

170

615

770

облдержадміністрації:

-"-

Радою міністрів Автономної Республіки Крим

13270
3200

3180

3350

3540

Вінницька


43,9
8,8

10,1

11,6

13,4

Волинська


108,3
15

26,1

31,2

36

облдержадміністраціями:

Дніпропетровська


489,3
109,6

116,9

127,6

135,2

Донецька


1700
350

400

450

Вінницькою

6600
1500

1600

1700

1800

Волинською

6750
1200

1500

1800

2250

Дніпропетровською

48000
9000

11000

13000

15000

Житомирська


56
9

12

15

20

Донецькою

79000
15000

21000

21000

22000

Закарпатська


308
64

69

80

95

Житомирською

350
80

85

90

95

Запорізька


Закарпатською

7200
1500

1700

1900

2100

Івано-Франківська


80
20

20

20

20

Запорізькою

Київська


Івано-Франківською

370
120

120

120

10

Кіровоградська


55
10

12

15

18

Київською

Луганська


Кіровоградською

570
100

120

150

200

Львівська


80
20

20

20

20

Луганською

Миколаївська


868,1
248,3

195,8

206,4

217,6

Львівською

800
200

200

200

200

Одеська


889,3
200

214,2

229,4

245,7

Миколаївською

41000
9 500

10000

10500

11000

Полтавська


120
30

30

30

30

Одеською

24000
6000

6000

6000

6000

Рівненська


490
115

120

125

130

Полтавською

200000
50000

50000

50000

50000

Сумська


202
37

45

55

65

Рівненською

7200
1500

1700

1900

2100

Тернопільська


155
35

40

40

40

Сумською

10500
2000

2500

3000

3000

Харківська


1185
290

295

300

300

Тернопільською

4500
800

1000

1200

1500

Херсонська


64
13

15

17

19

Харківською

1250
300

300

325

325

Хмельницька


89
8

16

25

40

Херсонською

49000
10000

11000

13000

15000

Черкаська


150,8
35

37

38,8

40

Хмельницькою

9500
2000

2000

2500

3000

Чернівецька


520
100

120

140

160

Черкаською

40000
10000

10000

10000

10000

Чернігівська


177,2
40,9

42

45,3

49

Чернівецькою

13000
2500

3000

3500

4000

міськдержадміністрації:

місцевий бюджет

Чернігівською

4200
800

1000

1100

1300

міськдержадміністраціями:

Київська


2123,3
386,5

550,9

578,3

607,7

Севастопольська


Київською

6400
1600

1600

1600

1600

Разом


16249,6

199,5

9

259,6

3290,5

3648,5

4250,6

4592,1

Севастопольською

у тому числі

державний бюджет

1275

199,5

9

259,6

23,4

33,5

350

400

місцевий бюджет

14974,7
3267,1

3615

3900,6

4192,1

кількість залученої молоді, осіб
у тому числі:

112217
44184

22452

23953

21628

2) проведення всеукраїнських та регіональних семінарів, засідань за круглим столом, нарад, конкурсів з метою залучення молоді до співпраці з органами виконавчої влади

Міністерство молоді та спорту

державний бюджет

350


150

200

Рада міністрів Автономної Республіки Крим

місцевий бюджет

2320
510

555

600

655

облдержадміністрації:

місцевий бюджет

Міністерством молоді та спорту

475


200

275

Вінницька


184,8
37

42,6

48,9

56,3

Радою міністрів Автономної Республіки Крим

3620
870

890

910

950

Волинська


50,8
5,2

11,7

11,9

22

Дніпропетровська


202
43,9

48,3

52,7

57,1

Донецька


550
130

130

140

150

облдержадміністраціями:

Житомирська


195
45

48

50

52

Закарпатська


54
12

12

15

15

Вінницькою

2100
450

500

550

600

Запорізька


Волинською

1403
220

302

413

468

Івано-Франківська


Дніпропетровською

400
100

100

100

100

Київська


6662
1923

2229

2510

Донецькою

34000
25000

2800

3000

3200

Кіровоградська


25
3

5

7

10

Житомирською

365
80

90

95

100

Луганська


Закарпатською

2000
500

500

500

500

Львівська


24
6

6

6

6

Запорізькою

Миколаївська


65
35

9

10

11

Івано-Франківською

Одеська


132,5
26

33,1

35,5

38

Київською

7300
2100

2300

2900

Полтавська


24
6

6

6

6

Кіровоградською

180
30

40

50

60

Рівненська


306
68

71

77

90

Луганською

Сумська


Львівською

2000
500

500

500

500

Тернопільська


90
20

20

25

25

Миколаївською

1130
500

180

200

250

Харківська


61
12

15

17

17

Одеською

1000
250

250

250

250

Херсонська


34
7

8

9

10

Полтавською

4000
1000

1000

1000

1000

Хмельницька


43
10

10,5

11

11,5

Рівненською

2000
500

500

500

500

Черкаська


43
10

10,5

11

11,5

Сумською

Чернівецька


300
40

60

80

120

Тернопільською

800
200

200

200

200

Чернігівська


28,3
6,3

6,8

7,3

7,9

Харківською

794
154

200

215

225

міськдержадміністрації:

-"-

Херсонською

3450
830

850

870

900

Хмельницькою

3300
500

800

1000

1000

Київська


252,2

80

84

88,2

Черкаською

40000
10000

10000

10000

10000

Севастопольська


Чернівецькою

1100
200

250

300

350

Разом


11996,6

2955,4

3417,5

3964,3

1659,5

Чернігівською

400
100

100

100

100

у тому числі

державний бюджет

350


150

200

міськдержадміністраціями:

місцевий

11646,6
2955,4

3417,5

3814,3

1459,5

Київською

400
100

100

100

100

бюджет

Севастопольською

кількість олімпіад, конкурсів

87

29

29

29

3) проведення всеукраїнських та регіональних олімпіад, Інтернет-олімпіад, конкурсів

МОН

державний бюджет

6000

2000

2000

2000

кількість залученої молоді, осіб
у тому числі:

57764

18863

19323

19578

Рада міністрів Автономної Республіки Крим

місцевий бюджет

МОН

11100

3700

3700

3700

облдержадміністрації:

-"-

Радою міністрів Автономної Республіки Крим

Вінницька


облдержадміністраціями:

Волинська


Дніпропетровська


Вінницькою

Донецька


1515
330

375

395

415

Волинською

Житомирська


82
20

20

20

22

Дніпропетровською

Закарпатська


Донецькою

14364

4788

4788

4788

Запорізька


Житомирською

830

260

270

300

Івано-Франківська


379,2
94,8

94,8

94,8

94,8

Закарпатською

Київська


Запорізькою

Кіровоградська


Івано-Франківською

2280

760

760

760

Луганська


Київською

Львівська


368
90

91

92

95

Кіровоградською

Миколаївська


1311,7
302,1

318,7

336,2

354,7

Луганською

Одеська


533,6
120

128,5

137,7

147,4

Львівською

300

100

100

100

Полтавська


Миколаївською

7200

2350

2400

2450

Рівненська


400
100

100

100

100

Одеською

7200

2400

2400

2400

Сумська


444
86

100,5

119

138,5

Полтавською

Тернопільська


529
139

115

150

125

Рівненською

240

80

80

80

Харківська


465
110

115

120

120

Сумською

2800

800

1000

1000

Херсонська


Тернопільською

400

125

125

150

Хмельницька


587
139

145

148

155

Харківською

9350

3000

3150

3200

Черкаська


Херсонською

Чернівецька


Хмельницькою

350

100

100

150

Чернігівська


324,3
75,1

76,8

82,8

89,6

Черкаською

Чернівецькою

Чернігівською

1350

400

450

500

міськдержадміністрації:

місцевий бюджет

міськдержадміністраціями:

Київська


Київською

Севастопольська


Севастопольською

Разом


12938,8
1606

3680,3

3795,5

3857

у тому числі

державний бюджет

6000

2000

2000

2000

місцевий бюджет

6938,8
1606

1680,3

1795,5

1857

кількість олімпіад, конкурсів

27

9

9

9

4) забезпечення участі обдарованої учнівської молоді в міжнародних олімпіадах та конкурсах

МОН

державний бюджет

4500

1500

1500

1500

кількість залученої молоді, осіб
у тому числі:

202

65

67

70

Рада міністрів Автономної Республіки Крим

місцевий бюджет

МОН

120

40

40

40

облдержадміністрації:

-"-

Радою міністрів Автономної Республіки Крим

Вінницька


Волинська


облдержадміністраціями:

Дніпропетровська


Донецька


Вінницькою

Житомирська


Волинською

Закарпатська

90
20

20

25

25


Дніпропетровською

Запорізька


Донецькою

Івано-Франківська


Житомирською

Київська


Закарпатською

82

25

27

30

Кіровоградська


Запорізькою

Луганська


Івано-Франківською

Львівська


Київською

Миколаївська


Кіровоградською

Одеська


Луганською

Полтавська


Львівською

Рівненська


Миколаївською

Сумська


Одеською

Тернопільська


Полтавською

Харківська


Рівненською

Сумською

Херсонська


Тернопільською

Хмельницька


Харківською

Черкаська


Херсонською

Чернівецька


Хмельницькою

Чернігівська


Черкаською

міськдержадміністрації:

місцевий бюджет

Чернівецькою

Чернігівською

Київська


міськдержадміністраціями:

Севастопольська


Київською

Разом


4590
20

1520

1525

1525

Севастопольською

у тому числі

державний бюджет

4500

1500

1500

1500

місцевий бюджет

90
20

20

25

25

кількість олімпіад та проектів

42

14

14

14

5) забезпечення участі обдарованої студентської молоді в міжнародних олімпіадах та проектах

МОН

державний бюджет

кількість залученої молоді, осіб
у тому числі:

13607

4524

4538

4545

Рада міністрів Автономної Республіки Крим

місцевий бюджет

МОН

827

279

278

270

облдержадміністрації:

-"-

Радою міністрів Автономної Республіки Крим

Вінницька


облдержадміністраціями:

Волинська


410
40

100

120

150

Дніпропетровська


Вінницькою

Донецька


420
90

100

110

120

Житомирська


Волинською

120

30

40

50

Закарпатська


90
20

20

25

25

Дніпропетровською

Запорізька


Донецькою

12000

4000

4000

4000

Івано-Франківська


Житомирською

Київська


Закарпатською

60

15

20

25

Кіровоградська


Запорізькою

Луганська


Івано-Франківською

Львівська


Київською

Миколаївська


Кіровоградською

Луганською

Одеська


Львівською

Полтавська


80
20

20

20

20

Миколаївською

Рівненська


1022
237

249

261

275

Одеською

Сумська


Полтавською

300

100

100

100

Тернопільська


Рівненською

150

50

50

50

Харківська


Сумською

Херсонська


Тернопільською

Хмельницька


Харківською

Черкаська


Херсонською

Чернівецька


Хмельницькою

Чернігівська


177,2
40,9

42

45,3

49

Черкаською

міськдержадміністрації:

місцевий бюджет

Чернівецькою

Чернігівською

150

50

50

50

Київська


міськдержадміністраціями:

Севастопольська


Київською

Разом

-"-

2199,2
447,9

531

581,3

639

Севастопольською

кількість зборів

27

9

9

9

6) проведення навчальних та відбірково-тренувальних зборів за участю обдарованої молоді

МОН

державний бюджет

кількість залученої молоді, осіб
у тому числі:

924

308

308

308

Рада міністрів Автономної Республіки Крим

місцевий бюджет

МОН

234

78

78

78

облдержадміністрації:

-"-

Радою міністрів Автономної Республіки Крим

Вінницька


155,3
30,2

36,3

42,6

46,2

Волинська


облдержадміністраціями:

Дніпропетровська


Донецька


Вінницькою

90

30

30

30

Житомирська


Волинською

Закарпатська


Дніпропетровською

Запорізька


Донецькою

Івано-Франківська


Житомирською

Київська


Закарпатською

Запорізькою

Івано-Франківською

Кіровоградська


Київською

Луганська


Кіровоградською

Львівська


Луганською

Миколаївська


Львівською

Одеська


Миколаївською

Полтавська


80
20

20

20

20

Одеською

Рівненська


Полтавською

600

200

200

200

Сумська


Рівненською

Тернопільська


Сумською

Харківська


Тернопільською

Херсонська


Харківською

Хмельницька


Херсонською

Черкаська


Хмельницькою

Чернівецька


Черкаською

Чернігівська


Чернівецькою

міськдержадміністрації:

місцевий бюджет

Чернігівською

міськдержадміністраціям:

Київська


Севастопольська


Київською

Севастопольською

Разом

-"-

235,3
50,2

56,3

62,6

66,2

Разом за завданням 1


73565,9

747,9

284

984,6

13674,7

19052,5

20986,9

17835,3

у тому числі

державний бюджет

14713,4

747,9

284

984,6

73,4

3673,5

4400

4550

місцевий бюджет

58852,5
13601,3

15379

16586,9

13285,3

2. Утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей у молоді

кількість залученої молоді, осіб
у тому числі:

512525

950

350

24

114779

125711

132962

137749

1) проведення всеукраїнських та регіональних акцій, ігор, конкурсів, засідань за круглим столом, семінарів, конференцій, семінарів-тренінгів, форумів, фестивалів з метою патріотичного виховання молоді

Міністерство молоді та спорту

державний бюджет

2980

385,5

94,5

50


650

850

950

ДСНС

-"-

197,4


98,7

98,7

Міністерством молоді та спорту

9224

950

350

24


2100

2700

3100

Рада міністрів Автономної Республіки Крим

місцевий бюджет

910
205

220

235

250

ДСНС

2600
500

600

700

800

Радою міністрів Автономної Республіки Крим

10850
2450

2630

2800

2970

облдержадміністрації:

-"-

Вінницька


75,9
15

17,5

20,2

23,2

Волинська


150,3
15

34,5

44,8

56

облдержадміністраціями:

Дніпропетровська


362,8
79,1

87

94,8

101,9

Вінницькою

930
190

220

250

270

Донецька


1100
200

250

300

350

Волинською

12693
1597

2891

3166

5039

Житомирська


35
5

8

10

12

Дніпропетровською

24300
5000

5600

6500

7200

Закарпатська


Донецькою

258000
60000

65000

65000

68000

Запорізька


243,5
50

59

64,5

70

Житомирською

690
150

160

180

200

Івано-Франківська


27
6

7,5

6

7,5

Закарпатською

Київська


3360
1015

1125

1220

Запорізькою

2000
350

550

550

550

Кіровоградська


78
15

18

20

25

Івано-Франківською

240
60

60

60

60

Луганська


146,4
26,4

40

40

40

Київською

6800
2000

2300

2500


Львівська


1179
279

290

300

310

Кіровоградською

1800
300

400

500

600

Миколаївська


136,4
26,5

33,6

36

40,3

Луганською

18000
4500

4500

4500

4500

Одеська


444,6
100

107,1

114,7

122,8

Львівською

19400
4400

4500

5000

5500

Полтавська


97
12

20

28

37

Миколаївською

18300
4400

4500

4600

4800

Рівненська


1091
299

228

317

247

Одеською

8000
2000

2000

2000

2000

Сумська


98
18

22

26

32

Полтавською

4400
1100

1100

1100

1100

Тернопільська


100
25

25

25

25

Рівненською

6400
2100

1100

2100

1100

Харківська


200
50

50

50

50

Сумською

6500
1000

1500

2000

2000

Херсонська


72
16

17

19

20

Тернопільською

6800
1200

1200

2200

2200

Хмельницька


55
2

12

14

27

Харківською

908
172

240

246

250

Черкаська


325
65

80

85

95

Херсонською

5290
1010

1260

1510

1510

Чернівецька


218
36

50

54

78

Хмельницькою

9500
2000

2000

2500

3000

Чернігівська


1046,5
243,6

289,8

251,3

261,8

Черкаською

40000
10000

10000

10000

10000

Чернівецькою

17400
3600

4100

4600

5100

Чернігівською

9100
1600

2100

2600

2800

міськдержадміністраціями:

міськдержадміністрації:

місцевий бюджет

Київською

10000
2500

2500

2500

2500

Київська


813,4
99,6

229,1

237,1

247,5

Севастопольською

2400
600

600

600

600

Севастопольська


40
10

10

10

10

Разом


15582,2

385,5

94,5

50

2913,2

3980,1

4571,1

3587,8

у тому числі

державний бюджет

3177,4

385,5

94,5

50


650

948,7

1048,7

місцевий бюджет

12404,8
2913,2

3330,1

3622,4

2539,1

кількість залученої молоді, осіб
у тому числі:

80283
18862

19392

20457

21572

2) організація та проведення Всеукраїнської військово-патріотичної спортивної гри "Зірниця"

Міністерство молоді та спорту

державний бюджет

1102,7
232,7

220

300

350

Міноборони

-"-

20


10

10

Міністерством молоді та спорту

1720
450

390

420

460

Рада міністрів Автономної Республіки Крим

місцевий бюджет

Міноборони

400


200

200

облдержадміністрації:

-"-

Радою міністрів

Вінницька


49,9
10

11,5

13,2

15,2

Автономної Республіки Крим

Волинська


34
7

8

9

10

Дніпропетровська


облдержадміністраціями:

Донецька


65
10

15

20